Hiilineutraali partio 2030

Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta 

Me partiolaiset haluamme kantaa oman vastuumme yhteisestä planeetasta. Olemme liikkeemme yli satavuotisen historian aikana näyttäneet, millä voimalla voimme muuttaa yhteiskuntaa. Partion perustaja Robert Baden-Powell ohjeisti maailman ensimmäisiä partiolaisia kehottamalla heitä jättämään maailman tuleville sukupolville hieman parempana kuin he sen itse löysivät.

Tänä päivänä Baden-Powellin ohje kehottaa partiolaisia torjumaan ilmastonmuutosta. Partion pitää nyt pystyä kasvattamaan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen; muuten liikkeemme ei täytä tehtäväänsä tämän vuosisadan olosuhteissa. 

Hiilineutraali partio 2030 -tiekartta ohjaa partiolaisten ilmastotyötä

Ympäristönäkökulma ja ilmastonmuutoksen torjuminen on nostettu yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi partion strategiaan. Partio on asettanut tavoitteen tehdä partiotoiminnasta hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma koostuu kuudesta eri osa-alueesta, joista jokaiselle on määritelty omat tavoitteet ja toteutuskeinot: 

  • Varmistetaan tarvittavat resurssit
  • Pienennetään partion hiilijalanjälkeä 
  • Kasvatetaan partion hiilikädenjälkeä 
  • Kannustetaan kaikki mukaan 
  • Mitataan ja arvioidaan tuloksia 
  • Viestitään tuloksista

Tutustu Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelmaan ja toimenpiteisiin

Hiilijalanjäljen laskenta partiossa

Partiotapahtuman hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Aihki piirileirillä vuonna 2008. Systemaattinen hiilijalanjäljen laskenta on kuitenkin käynnistynyt vasta viime vuosien aikana. Partion hiilijalanjälkeä laskevat vapaaehtoiset partiolaiset ja laskemisen tueksi on kehitetty partiokäyttöön sopivat hiilijalanjälkilaskurit.

Tutustu hiilijalanjälkilaskureihin

Koko partiotoiminnan hiilijalanjälkeä ei ole vielä pystytty selvittämään. Olemme tähän mennessä laskeneet keskusjärjestön, suurimpien partiotapahtumien ja ensimmäisten piirien hiilijalanjäljen. Hiilijalanjäljen laskentaa on tarkoitus laajentaa koskemaan suurempaa osaa partiotoimintaa tulevina vuosina.

Kestävästi partiossa -tunnus vauhdittaa lippukuntien kestävyystyötä

Kestävästi partiossa -tunnuksen myötä lippukunnan arjessa tehtävät valinnat voidaan tietoisesti muuttaa kestävämmiksi yhdessä koko lippukunnan kanssa.

Tunnuksen eri osa-alueet pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja huomioivat niin taloudellisen, sosiaalisen kuin myös ekologisen kestävyyden. Painoarvo tunnuksessa on kuitenkin ekologisella kestävyydellä, jotta voisimme tehokkaammin vastata nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta, sekä tukea partion hiilineutraaliustavoitteita vuoteen 2030 mennessä.

Lue YK:n kestävän kehityksen tavoitteista