Partion strategia

Partion uusi strategiakausi käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu vuoteen 2026 saakka. Partion vaikutuksia arvioidaan mittaamalla kasvua ja kehitystä partion strategian mittarein.

Strategian kolme pääkohtaa:

1 Partio kasvaa

Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa.

2 Partio antaa taidot elämään

Partio-ohjelmasta saa taidot onnistua vielä 2040-luvullakin. Partiolaiset vaikuttavat aktiivisesti yhteisöihinsä ja maailmaan. Partiolaiset hillitsevät ilmastonmuutosta.

3 Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Partio tarjoaa yhä merkityksellisemmän yhteisön ja vapaaehtoistyön aikuisille. Partio kehittää vapaaehtoistensa osaamista monipuolisesti. Partio välittää ja huolehtii vapaa-ehtoisista.

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion visio 2022: Jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa


Yläkuva: Katri Toivola