Partiossa oppii johtamista: toimivat partiojohtajat 2021

Nuoret partiojohtajat Linda Kiviluoma Taavetista ja Ville Lassila Jyväskylästä kokevat oppineensa partiossa ennen kaikkea ihmisten johtamista. Molemmille on jäänyt mukaan partiotaipaleelta myös merkittäviä ystävyyssuhteita.

Lippukuntansa monitoiminaiselle Linda Kiviluomalle, 28, Taavetin Korpihaukoista sekä meripartiojohtaja Ville Lassilalle, 23, Kuokkalan Vetehisistä myönnettiin vuoden 2021 Toimiva partiojohtaja -apurahat. Apurahat myönsi Partiosäätiön hallintoneuvosto.

Linda Kiviluoma on toiminut lippukunnassaan monissa merkittävissä rooleissa, kuten lippukunnanjohtajana, taloudenhoitajana ja ikäkausiryhmien johtajana. Piirinsä Etelä-Karjalan Partiolaisten johtaja Heini Jokisen mukaan Kiviluoma on erinomainen esimerkki vastuullisuudesta ja vastuullisesta tekemisestä. Hänellä on ollut merkittävä rooli lippukunnan yhteydenpidossa piiriin ja piirin muihin lippukuntiin. Kiviluoma on ollut mukana myös piirileiri Saagan järjestelyissä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Ville Lassila on niin ikään toiminut monissa lippukunnan vastuutehtävissä, kuten pestijohtajana ja lippukunnanjohtajana. Tällä hetkellä hän on Kuokkalan Vetehisten kippariston päällikkö ja lippukunnan meripartiojaoksen johtaja. Lisäksi hän toimii m/s Kuha ja s/y Evita alusten kipparina.  Lippukunnan johtajat kuvaavat Lassilaa luotettavaksi vastuunkantajaksi, jonka asenne ja toimeen tarttuva toimintatapa tulee esille kaikessa tekemisessä.

Partiopiirissä Lassila toimii meripartiojaoksessa ja on mukana kehittämässä Päijänteen meripartiolaivueen toiminnan aloitusta ja yhteistyötä. Hän toimii myös kouluttajana meripartiokursseilla ja on aktiivisesti rakentanut yhteistyöverkostoja valtakunnallisesti eri meripartiolippukuntien välillä.

Johtamistaidot ovat karttuneet vuosien mittaan

Molemmat kokevat saaneensa partiosta arvokkaita kokemuksia ja monenlaista oppia. Sekä Lassila että Kiviluoma kertovat oppineensa partiosta ennen kaikkea ihmisten johtamista.

– Olen kasvanut johtajana sekä oppinut paljon ihmisten ja erityisesti vapaaehtoisten johtamisesta. Vapaaehtoisia johdettaessa sitouttamisen ja motivoinnin merkitys kasvaa, jolloin se haastaa myös johtajaa eri tavalla, Lassilla pohtii.

– Hyvä johtaja ei laita muita tekemään sellaisia asioita, joita ei itse tekisi tai pystyisi tekemään. Minä pyrin olemaan tällainen johtaja, Kiviluoma kertoo.


Teksti: Elina Kamppari
Kuvat: Emma Hirsimäki ja Sami Kiviluoma
Yläkuva: Veera Malvasalo