Finnjamboree Kajo näkyy jo horisontissa!

Koko Suomen partiolaisten suurleiri, finnjamboree Kajo, järjestetään heinäkuussa 2022 Hämeenlinnan Evolla. Leirille saapuu noin 13 000 partiolaista Suomesta ja ulkomailta. Kajon valmistelut etenivät vauhdikkaasti vuoden 2021 aikana. Vuosi painottui leirin suunnitteluun ja markkinointiin.

Leirin tekijöiden työtä siivittävät neljä tavoitetta:

 1. Luodaan uusia tapoja tehdä isoja yleisötapahtumia kestävästi.
  Kestävyyttä tarkastellaan ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurillisesta näkökulmasta. Vuoden 2021 aikana kestävän tapahtuman suunnittelu näkyi erityisesti isojen päätösten tekemisessä vastuullisesti ja Kajon kumppanuuksien rakentamisessa.
 2. Kajon halutaan olevan mahdollisimman monen saavutettavissa.
  Kajolla on tehty aktiivisesti työtä sen eteen, etteivät kielletyt syrjintäperusteet ole este kenenkään kohderyhmäläisen leirille osallistumiseen. Osallistuminen leirille on haluttu mahdollistaa kaikille ison stipendirahaston voimin. Lisäksi Kajolla on saavutettavuustakuu. Kajolle on suunniteltu myös tutustujaleiriä, joka mahdollistaa leiriin tutustumisen sellaisille lapsille ja nuorille, joille leiri ei olisi muuten mahdollinen.
 3. Kajosta halutaan yhteinen, ainutlaatuinen ja kansainvälinen partioelämys.
  Kajolla osallistuja kokee yhteenkuuluvuutta muiden kanssa ylittäessään itsensä. Kajoa on markkinoitu aktiivisesti koronapandemiasta huolimatta myös ulkomaalaisille partiolaisille.
 4. Kajon halutaan kasvattavan osallistujiaan ja tekijöitään tekemään vastuullisempia valintoja.
  Vuoden 2021 aikana panostettiin siihen, että Kajon tekijät tietävät, mitä vastuullisilla valinnoilla tarkoitetaan ja miksi niiden tekeminen on tärkeää.

Kajoa tekee yli 800 vapaaehtoista

Alun perin leirin suunnittelu alkoi jo syksyllä 2019, kun vapaaehtoisina toimivat leirinjohtajat Janne Costiander ja Maria ”Kerttu” Nikkari aloittivat pestissään. Muut leiritoimikunnan jäsenet pestattiin alkuvuodesta 2020 ja palkattu projektipäällikkö Ville Pentti aloitti tehtävässään syksyllä 2020.

Vuoden 2021 alussa Kajoa teki leiritoimikunnan lisäksi noin 60 vapaaehtoista ja elokuussa 2021 tämä määrä oli noin 350. Syksyllä 2021 keskityttiin vapaaehtoisten rekrytointiin ja vuoden lopussa tekijämäärä oli jo noin 850.  Kevään alkaessa leiriä tulee tekemään yli 1000 vapaaehtoista ja leirillä aikuisia mahdollistajia on yli 3000.

Syksyllä 2021 aikana leiriä tekemään palkattiin kokoaikainen projektikoordinaattori, 90-prosenttinen talouskoordinaattori ja 50-prosenttinen viestintäkoordinaattori.

Lue lisää Kajosta:

 • Kajon leirikokemuspäälliköt Aura Pajamo ja Noora Qvick vastaavat Kajolla muun muassa leiribrändistä ja -tarinasta, leirituotteista, kaavoituksesta ja muotoilusta. Lue lisää Kajon takana olevasta tiimistä.
 • Minkälaisissa ohjelmalaaksoissa ensi kesän finnjamboree Kajolla seikkaillaan? Onko luvassa jotakin uutta ja ennennäkemätöntä? Lue lisää Kajon ohjelmalaaksoista.
 • Poikkeuksellisten aikojen jälkeen jo yhteen paikkaan kerääntyminenkin on uutta. Mutta millainen Kajo on? Lue, mitä ainutlaatuista Kajolla pääsee kokemaan.
 • Kun projektitoiminnan ammattilainen, analyyttinen Janne Costiander ja ihmisläheinen toiminnan nainen Maria ”Kerttu” Nikkari yhdistetään, syntyy timanttinen, toisiaan täydentävä johtajakaksikko vetämään seuraavaa Suomen Partiolaisten suurleiriä, Kajoa. Lue lisää Kajon johtajakaksikosta.

Teksti: Elina Kamppari
Kuva: Markus Kuoppala