Kestävästi partiossa -tunnus ohjaa lippukuntia vastuullisuustyössä

Vuoden 2021 alussa Suomen Partiolaiset otti käyttöön Kestävästi partiossa –tunnuksen työkaluksi lippukunnille vähäpäästöisemmän ja vastuullisemman toiminnan kehittämiseen. Tunnus luotiin yhdessä WWF:n kanssa.

Tunnus tarkastelee vastuullisuuden toteutumista lippukunnan arjen eri osa-alueilla. Pääpaino on ekologisessa kestävyydessä ja partion hiilineutraaliustavoitteen edistämisessä lippukuntatasolla.

Kestävät toimintatavat ovat jo perustekemistä monessa lippukunnassa

Vuoden 2021 aikana tunnus myönnettiin yhteensä 56 lippukunnalle . Tunnuksen voi hakea, kun toteuttaa kestäviä tekoja lippukunnan arjessa ja täyttää 50 kriteeristä vähintään puolet. Lisäksi lippukuntia kannustetaan valitsemaan kriteereistä muutamia kehityskohteita.

Moni lippukunta oli jo pitkällä kestävissä valinnoissa. Lähes puolet tunnuksen saaneista lippukunnista täytti kriteereistä jopa kaksi kolmasosaa tai enemmän. ”Kun aloimme perkaamaan Kestävästi partiossa -kriteereitä, huomasimme, että mehän olemme tehneet oikeita valintoja alusta asti”, kommentoi yhden tunnuksen saaneen lippukunnan, Röykän Metsänkävijöiden johtajisto.

”Kun aloimme perkaamaan Kestävästi partiossa -kriteereitä, huomasimme, että mehän olemme tehneet oikeita valintoja alusta asti.” -Röykän Metsänkävijöiden johtajisto.

Parhaiten lippukunnissa olivat hallussa:

  • hankinnat, joissa huomioidaan tavaran pitkäikäisyys,
  • etäosallistumismahdollisuudet johtajiston kokouksissa
  • kimppakyytien hyödyntäminen.

Lähes jokainen tunnuksen saanut lippukunta täytti nämä kriteerit. Perustoimintaa oli myös kertakäyttöastioiden välttäminen, ylijäävän ruoan hyötykäyttö ja sähkölaitteiden sammuttaminen.

Suosituimmat kehityskohteet olivat:

  • tehdä hankinnoissa valintoja ympäristösertifikaattien perusteella
  • tarjota lapsille ja nuorille vaikuttamismahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämiseksi,
  • ruokaan liittyvät valinnat: lähes kaikki valitsivat kehityskohteeksi joko kasvisruoan lisäämisen tai lähi- ja luomuruoan suosimisen.

Vaikeimpia kriteereitä olivat hiilijalanjäljen kompensointiteot ja palvelutehtävien toteuttaminen partiomatkoilla.

Kestävästi partiossa -tunnuksen osa-alueet kuvana

Ideapankki ja päästökompensaatiot tuovat vauhtia ilmastotyöhön

Tunnuksen saaneilta lippukunnilta kerättiin hakemuksen yhteydessä ideoita ja vinkkejä vastuulliseen lippukuntatoimintaan. Lippukuntien vinkkejä ja muuta tukimateriaalia on koottu tunnuksen ideapankkiin.

Lippukunnille ja valmentajille järjestettiin vuoden 2021 aikana myös koulutusta kestävästä partiotoiminnasta esimerkiksi iltakoulutuksina, piirien tapahtumissa sekä vastuullisuusseminaarissa. Vastuullisuusseminaari marraskuussa tarjosi kaikille partion vapaaehtoisille koulutusta kestävän partiotoiminnan edistämiseksi. Tarjolla oli esimerkiksi koulutusta rauhankasvatuksesta ja työkaluja ilmastoahdistuksen käsittelyyn.

Tunnuksen hankkineet palkittiin ilmastoteolla

Jokaista tunnuksen saanutta lippukuntaa kohti Suomen Partiolaiset mitätöi päästöoikeuksia eurooppalaisesta päästöpörssistä 100 eurolla. Tämän mahdollisti tunnuksen kummiyrityksen Ilmattaren tuki. Mitätöity päästömäärä, 45,3 tonnia CO2-ekvivalenttia, vastaa keskimääräisen suomalaisen noin neljän ja puolen vuoden hiilijalanjälkeä.

”Lippukunnassa on tehty viime vuosina kehitystyötä ruokahävikin pienentämiseksi ja vanhenevien tuotteiden lahjoittamiseksi vähävaraisille yhteistyössä seurakunnan kanssa. Suosimme laadukkaita retkeilytavaroita, joita kannattaa korjauttaa.”
Lappeen Siniset, Etelä-Karjalan Partiolaiset

”Lippukunnassamme on ohjeistettu paljon ryhmiä ja annettu esimerkiksi vinkkejä ekologiseen retkeilyyn, tehty lista lähiretkikohteista sekä tehty podcast lähiretkeilystä. Lippukunnassa ympäristövastaavana toimii myös nuori.”
Järvenpään Scoutit, Uudenmaan Partiopiiri

”Kirjasimme pesteittäin erilliset toimintatapasäännöt kestävyysteemasta. Ohjeita kirjattiin mm. ryhmänjohtajille, tapahtumanjohtajille, muonitusvastaaville, kämppä- ja kalustovastaavalle sekä hallitukselle. Näin jokaisen on helppo tarkistaa, miten omaan pestiin liittyviä asioita tulee huolehtia, että toimintamme on kestävää.”
Halssilan Haukat ry, Järvi-Suomen Partiolaiset

”Lippukunnassamme on monia nuoria johtajia, jotka ovat kiinnostuneet kestävästä partiosta ja muutenkin kestävämmästä maailmasta meille kaikille. -- Meistä on tärkeää kasvattaa partiolaisista fiksuja, erityisesti luonnon suojelun ja ympäristön kannalta. Kasvatus alkaa pienestä ja mitä isommaksi tullaan, sitä enemmän voi asioihin paneutua.”
Tuuspartio, Uudenmaan Partiopiiri

”Lippukunnallamme on muodostunut perinne vuokrata kalustoa kesäleireille ja muille retkille ja käytämme joukkoliikennettä lähes poikkeuksetta liikkuessamme. Kesäleirimme jätteet kuljetettiin Partiosaaresta veneellä ja kierrätettiin mantereella, tästä olemme erityisen ylpeitä!”
Fisut, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

”Lippukunnassa on vastikään lanseerattu stipendijärjestelmä, jossa vähävarainen jäsen voi hakea itselleen stipendin ja saada maksuvapautuksen esim. lippukunnan retkistä, leireistä sekä lisämaksullisesta toiminnasta. Meillä on myös uusi varustelainaamo, josta kuka tahansa jäsen voi lainata retkeilyvarusteita, kuten makuupussin tai repun, ilmaiseksi.”
Kaarinan Sädetytöt ry, Lounais-Suomen Partiopiiri

”Lippukuntamme järjestämissä tapahtumissa, retkillä ja leireillä syödään pääsääntöisesti pelkkää kasvisruokaa. Pidempien leirien lopussa pidämme hävikkiruoka-aterian, jonka aikana syömme edellisiltä päiviltä ylimääräiseksi jääneitä ruokia.”
Messukylän Metsätytöt, Hämeen Partiopiiri

”Erityisen ylpeitä olemme lähiruokalippukunta-teemastamme - tietääksemme olemme Suomen ainoa lähiruokalippukunta. Pyrimme käyttämään lähiruokaa mahdollisimman paljon. Hankimme kauden kasvikset lähituottajilta, keräämme marjoja ja sieniä ja teemme niistä mehuja ja ruokaa, sekä teemme paljon yhteistyötä paikallisten metsästyseurojen kanssa. Meillä on myös "lähiruokamerkki", jossa on jokaiselle ikäkaudelle tehtäviä lähiruokaan ja ruoantuotantoon liittyen.”
Vesilahden Valkohännät, Hämeen Partiopiiri

”Kololla itse rakennettu ja maalattu kierrätysastia, johon on värikoodein merkattu mihin mikäkin jäte (paperi, sekajäte, muovi ja metalli) kuuluu. Tällaisen rakentamalla ja maalaamalla kivan näköiseksi voi lisätä nuorempienkin partiolaisten kiinnostusta kierrätykseen.”
Lappeen Tuulitytöt, Etelä-Karjalan Partiopiiri

”Tavaroita pyritään huoltamaan säännöllisesti, jotta ne säilyisivät monta vuotta eteenpäin. Jokaista rohkaistaan kiinnittämään huomiota kaluston palauttamiseen retkien, leirien ja tapahtumien jälkeen, jotta voitaisiin välttää jatkuvia hankintoja.”
Roineen Tytöt, Hämeen Partiopiiri

“Det är roligt att märka att de yngre scouterna tycker hållbarhet är viktigt. Till exempell när de får planera mat för utfärder har de oftast växtbaserade måltider inplanerade. De är också noggranna med att fråga vart olika skräp ska, om de inte vet eller är osäkra.”
Flickscoutkåren Åbo Vildar, Finlands Svenska Scouter