Faktat partiovuodesta 2021

Partioon liittyi 12 600 uutta jäsentä

Partioon liittyi vuoden aikana 12 600 uutta jäsentä. Vuonna 2021 partiossa oli 60564 jäsentä. Partioon liittyi tavanomaista suurempi määrä yli 22-vuotiaita, 1200 aikuista. Partioon liitytään useimmiten ekaluokkalaisena. 27 % litityneistä on 7-vuotiaita.

56 % jäsenistä on alle 15-vuotiaita

Jäsenistä alle 15-vuotiaita oli 56 %:a ja 15-28-vuotiaita 22 %:a kokonaisjäsenmäärän ollessa 60 564.  Suurin ikäluokka on sudenpennut (7–9-vuotiaat), joita on 19 % jäsenistöstä.

Korona vaikutti partiokoulutusten osallistujamääriin

Partion suosituin koulutus on Partiojohtaja peruskoulutus. Vuonna 2021 partiopiirit järjestivät 25 Partiojohtajan peruskoulutusta, joille osallistui 400 partiolaista.   Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen suoritti 2104 partiolaista.   Partiopiirit järjestivät 2021 yhteensä 278 eri koulutustapahtumaa, joille osallistuttiin yhteensä 3 200 kertaa. Koulutusvuorokausia kertyi 7 400  Suomen Partiolaiset keskusjärjestönä järjesti 2020 64 koulutusta, joihin osallistuttiin yli 1 500 kertaa.

Lippukunnissa järjestettiin aktiivisesti toimintaa

Suomessa toimivia partiolippukuntia on 699. Vuonna 2021 oli 5 300 viikoittain kokoontuvaa partiolaisryhmää, joista perhepartioryhmiä 255 sudenpentulaumoja 1 380. Paikalliset lippukunnat järjestivät 200 000 viikoittaista kokoontumista. Partiokokousten lisäksi lippukunnat järjestivät 15 800 muuta tapahtumaa, joihin on osallistuttu yli 114 000 kertaa. Retkien, leirien, vaellusten ja purjehdusten yhteen laskettu määrä oli 10 420. Partiolippukunnat järjestivät 547 leiriä.

Valtakunnallisesti järjestettiin 232 000 eri partiotapahtumaa, joihin osallistuttiin 1 525 000 kertaa.

Johtajatulet vuoden suurin tapahtuma

Partiopiirit ja keskusjärjestö järjestivät 790 muuta tapahtumaa, joihin osallistuttiin 26 400 kertaa. Johtajatulet kokosi yhteen 2500 aikuista metsäseminaariin. Neljä partiopiiriä järjesti leirit. Lounais-Suomen Partiolaisten samoaja- ja vaeltajaleiri HuHu, Kymenlaakson Partiopiirin piirileiri Kuohu, Hämeen Partiopiirin samoajaleiri Kohu, Pohjanmaan Partiolaisten Samoajien päiväleiri joulun välipäivinä. 17 000 henkilöä osallistui partioleireille ja leirivuorokausia kertyi valtakunnallisesti 87 000.

Pandemia siirsi toiminnan entistä vahvemmin ulos

Viikottainen toiminta siirtyi ulos. Syksyllä 75 % lippukunnista jatkoi toimintaa ulkona. Keskusjärjestön ja piirien tapahtumista 42 % järjestettiin etä- tai hybriditapahtumana vuonna 2021. Koulutuksista 38 % oli etänä ja ohjelmatapahtumista 29 %. Partioon liittyi yli 12 600 uutta jäsentä. Normaalivuoden liittyneiden määrästä jäätiin ainoastaan 3 %. Tapahtumia järjestettiin vuonna 2021 vain 7 % vähemmän pandemiaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna, kun vuonna 2020 tapahtumamäärä puolittui.

Suomessa toimii noin 700 lippukuntaa

Lippukuntien määrät ja jäsenmäärät per piiri: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 20 lippukuntaa, 1285 jäsentä. Finlands Svenska Scouter r.f. 59 lippukuntaa, 3828 jäsentä. Hämeen Partiopiiri ry 116 lippukuntaa, 11 449 jäsentä. Järvi-Suomen Partiolaiset ry 95 lippukuntaa, 5434 jäsentä. Kymenlaakson Partiopiiri ry 22 lippukuntaa, 1261 jäsentä. Lapin Partiolaiset ry 23 lippukuntaa, 1426 jäsentä.  Lounais-Suomen Partiopiiri ry 117 lippukuntaa, 11725 jäsentä. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 112 lippukuntaa, 12 777 jäsentä. Pohjanmaan Partiolaiset ry 73 lippukuntaa, 5920 jäsentä. Pohjois-Savon Partiolaiset ry 2 lippukuntaa, 208 jäsentä. Uudenmaan Partiopiiri ry 60 lippukuntaa, 5229 jäsentä.

Partion rahoitus tulee monesta lähteestä

Partion tuotot 2021: Jäsenmaksut 41,1 %, varainhankinnan tuotot 20,1 %, Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus 15,5 %, kohdeavustukset 9,9, %, osallistumismaksut 7,8 %, muut tuotot 4,2 %, Partiosäätiön avustus 0,9 %.

Partiotoiminnan mahdollisti 27 000 vapaaehtoista

Vuosittain partiossa tehdään 3 000 000 tuntia vapaaehtoistyötä. Partiossa toimi 27 000 yli 15-vuotiasta erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.

 

Puheenjohtaja Siiri Somerkeron tervehdys

”Partiossa tavoitteenamme oli, että lasten ja nuorten harrastustoiminta olisi mahdollisimman normaalia. Toiminnan volyymien näkökulmasta tässä onnistuttiin erinomaisesti. Järjestön näkökulmasta tämä tarkoitti myös vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtimista, sillä toiminnan järjestäminen vaati venymistä – pandemian kokonaisvaikutuksista esimerkiksi nuorten aikuisten hyvinvointiin puhumattakaan.” Lue Siiri Somerkeron tervehdys.

Uusi partion strategiakausi käynnistyi

Partion uusi strategiakausi käynnistyi vuonna 2021 ja jatkuu vuoteen 2026 saakka. Partion vaikutuksia arvioidaan mittaamalla kasvua ja kehitystä partion strategian mittarein.. Lue lisää partion strategiasta.

Partioharrastus säilytti vetovoimansa koronasta huolimatta

Partiolaisten määrä pysyi viime harrastuskaudella (1.8.2020-31.7.2021) samalla vahvalla tasolla koronasta huolimatta. Uusien liittyneiden määrä oli vain hieman normaalivuotta alhaisempi. Joillain alueilla tapahtui jopa selkeää kasvua jäsenmäärässä. Erityisen ilahduttavaa oli myös toimintaan mukaan tulleiden uusien aikuisten määrä. Lue lisää koronan vaikutuksista partiolaisten määrään ja toiminnan vetovoimaan.

Uusi työntekijäorganisaatio

Vuoden 2022 alussa toteutui merkittävä uudistus, kun valtaosa partiotyöntekijöistä siirtyi työskentelemään yhteisessä valtakunnallisessa organisaatiossa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit rakensivat vuoden 2021 aikana uudenlaisen henkilöstöorganisaation lippukuntien tuen vahvistamiseksi sekä päällekkäisen tekemisen poistamiseksi. Lue lisää uudesta työntekijäorganisaatiosta.

Katsomus tuotiin keskiöön vuoden 2021 ohjelmassa

Suomen Partiolaisten toiminnassa tehdään kasvatustyötä, joka koskettaa myös ihmisen hengellistä ja henkistä ulottuvuutta. Katsomuskasvatus on termi, jolla kutsutaan ihmisen henkistä ja hengellistä kasvua edistävää kasvatusta. Nimike sisältää kaikki jäsenistön katsomukset ja kuvaa niille yhteistä kasvatusta. Lue lisää vuoden 2021 ohjelmapainotuksesta.


Yläkuva: Tero Maaniemi