Partiovuosi 2021: Harrastus jokaiselle

Partion strategian keskeisenä tavoitteena on saada partiosta harrastus yhä useammalle lapselle ja nuorelle. Vuoden aikana käynnistettiin muun muassa partiokerhotoimintaa kouluilla, järjestettiin moninaisuutta tukevia koulutuksia sekä edistettiin monin tavoin partiotoiminnan saavutettavuutta.

Partion moninaisuustyön vuosina 2020-2023 mahdollistaa Tunkelon säätiön erityisavustus. Työn painopisteinä ovat maahanmuuttajataustaisten partioharrastuksen lisääminen, koulupäivän yhteydessä pidettävä partiotoiminta eli partiokerhot, erityistä tukea tarvitsevien harrastamisen tukeminen sekä saavutettavuus ja esteettömyys. Työtä tehdään Suomen Partiolaisten moninaisuusryhmässä ja se jatkuu myös rahoituksen jälkeen. Kajo 2022 -suurleirin yhtenä painopisteenä on saavutettavuus ja teeman kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä leiriorganisaation ja moninaisuusryhmän kesken.

Kolme nuorta partiolaista ilmoittautumassa partiotaitokisojen rastille. Rastihenkilö pyörätuolissa vastaanottaa vartion.
Kuva: Alex Inkiläinen

Vuonna 2021 partio hyväksyttiin Monihelin jäsenjärjestöksi, mikä mahdollistaa yhä laajemman yhteistyöverkoston monikulttuuristen- ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Partio sopi yhteistyöstä käännöstoimisto Apropos Linguan kanssa, minkä myötä materiaalien kääntäminen eri kielille helpottui huomattavasti. Vuoden aikana julkaistiin muun muassa huoltajille suunnattua materiaalia yleisimmillä Suomessa puhutuilla kielillä. Lue esimerkki miten tsekkiläinen Breta päätyi mukaan partiotoimintaan Lohjalla.

Partiokerhojen pilotointivaihe päättyi ja kerhojen määrä lisääntyi hiljalleen. Partiokerhoille valmistui myös oma ohjelma kerhonohjaajien tueksi.

Vuoden aikana järjestettiin aktiivisesti Kaikki mukaan -koulutuksia, joista saa vinkkejä nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamiseen. Sisujohtajille järjestettiin omia tilaisuuksia, joissa osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja toimintavinkkejään.

Helppo tulla -tunnuksesta valmistui Moodle-koulutus ja tunnusta otettiin käyttöön yhä useammissa tapahtumissa. Lippukuntien käyttöön valmistui Kolotutka-työkalu, jonka avulla voi selvittää oman kolon esteettömyyttä.

Partiokerho tutustuttaa partioon koulupäivän päätteeksi

Ilmaiset partiokerhot tarjoavat hyvän ja helpon tavan tutustua partioon. Niitä pidetään kouluilla, ja ohjaaja saa palkkion kunnalta. Kerhot madaltavat kynnystä ujuttautua myöhemmin mukaan varsinaiseen toimintaan. Lue lisää uudesta partiotoiminnan muodosta.

Adventtikalenterikampanjasta ennätyspotti

Loppuvuoden adventtikalenterimyynnillä kerättiin partiotoiminnan tueksi ennätyksellisesti yli kolme miljoonaa euroa. Tulos saavutettiin yhä jatkuneista korona-ajan poikkeusoloista huolimatta. Kaikkiaan kalentereita myytiin loka-joulukuussa 303 019 kappaletta. Tulos parani kaikissa partiopiireissä ja valtakunnallisesti 11,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Lue lisää menestykkäästä adventtikalenterikampanjasta.

Partio houkuttelevasti esiin eri-ikäisille

Tiesitkö, että vaikka lippukunnissa tehdäänkin isoin työ partion jäsenhankinnan eteen, sitä tuetaan monenlaisin markkinoinnin keinoin valtakunnallisesti ja alueellisesti? Vuonna 2021 jäsenhankintaa tuettiin muun muassa digimainonnalla ja aikuisrekrykampanjalla. Lue lisää siitä, mitä partion markkinoinnissa tapahtui 2021.


Kuva: Poppis Suomela