Partiovuosi 2021: Vastuullisuus

Vuonna 2021 teimme tekoja ympäristön, osallisuuden, rauhan ja hyvinvoinnin puolesta. Käynnistimme partion ilmastotyön tehdäksemme partiotoiminnasta ympäristön kannalta kestävämpää. Toimme nuorten ääntä kuuluviin ja tarjosimme mahdollisuuksia vaikuttaa paremman maailman hyväksi. Paransimme partioharrastuksen saavutettavuutta ja panostimme nuorten mielen hyvinvointiin partiossa.

Tämä on Suomen Partiolaisten ensimmäinen vastuullisuusraportti, joka on julkaistu vuosikoosteen 2021 yhteydessä.

Tartuimme toimeen ilmaston puolesta

Kohti hiilineutraalia partiota

Vuonna 2021 partio aloitti matkansa kohti tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Työtä luotsaa uusi Vastuullisuusryhmä, joka koordinoi tavoitteen edistämistä. Ilmastotyö ei kuitenkaan toteudu yhden ryhmän voimin, vaan mukaan tarvitaan koko partiokenttä. Lue lisää tavoitteesta olla hiilineutraali.

Kestävästi partiossa -tunnus ohjaa lippukuntia vastuullisuustyössä

Vuoden 2021 alussa Suomen Partiolaiset otti käyttöön Kestävästi partiossa –tunnuksen työkaluksi lippukunnille vähäpäästöisemmän ja vastuullisemman toiminnan kehittämiseen. Tunnus tarkastelee vastuullisuuden toteutumista lippukunnan arjen eri osa-alueilla. Pääpaino on ekologisessa kestävyydessä ja partion hiilineutraaliustavoitteen edistämisessä lippukuntatasolla. Lue lisää Kestävästi partiossa -tunnuksesta.

Johtajatulilla testattiin kestävän partiotapahtuman rakennuspalikoita

Johtajatulien hiilijalanjälki laskettiin vuonna 2021 toista kertaa. Tapahtuman laskennallinen hiilijalanjälki oli noin 195 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjäljen pienentämisessä kokeiltiin monia uudenlaisia ratkaisuja. Lue lisää kestävän partiotapahtuman järjestämisestä.

järvimaisema
Kuva: Katri Toivola

Nuorille paikka parantaa maailmaa

Pääministeri Sanna Marin sai nuorilta Ilmastorepun

Partiolaiset yhdessä UPM:n ja somevaikuttajien kanssa halusivat tuoda nuorten äänen kuuluviin ja keräsivät viime vuoden aikana nuorten ajatuksia ja viestejä Ilmastoreppu pääministerille -hankkeessa. Sadat nuorten terveiset pääsivät perille, kun Ilmastoreppu luovutettiin pääministeri Sanna Marinille vuoden 2022 alussa. Ilmastoterveiset toimitettiin myös kaikille kansanedustajille. Lue lisää Ilmastorepusta.

Ilmastokokouksessa partio edusti nuorten ääntä

Marraskuussa 2021 Ada Segerstam edusti COP26-ilmastokokouksessa partiolaisia ja nuorten ääntä partion maailmanjärjestön (WOSM, World Organization of the Scout Movement) delegaatiossa. Lue Adan vierailusta ilmastokokouksessa.

Nuoret rauhantekijöinä

Kehitimme partion rauhankasvatussisältöjä, toteutimme kehitysyhteistyötä ja edistimme nuorten osallisuutta rauhan rakentajina yhdessä muiden nuorisojärjestöjen kanssa Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkostossa. Rauhankasvatuksen tavoitteena on vähentää nuorten eriarvoisuutta ja antaa partiolaisille keinoja toimia omissa yhteisöissään syrjäytymisen ehkäisijöinä ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujina. Lue partion rauhantyöstä vuonna 2021.

Kuva: Sami Tuunanen / Ilmastoreppu-kampanja

Hyvinvointia lapsille ja nuorille

Harrastus jokaiselle

Vuoden 2021 aikana paransimme partiotoiminnan saavutettavuutta monin tavoin.  Lue, miten edistimme kaikkien mahdollisuutta harrastaa.

Nuoren mielen hyvinvointi partiossa

Nuorten mielenterveyden tukemisen tärkeys on korostunut korona-aikana entisestään. Yhteistyössä MIELI ry:n kanssa käynnistimme Nuoren mielen ensiapu -koulutukset partiolaisille ja turva-aikuisten toiminnalla varmistamme turvallisen toiminnan arjessa. Lue, miten huolehdimme nuorten mielen hyvinvoinnista partiossa.

Partion vastuullisuusraportti julkaistaan, jotta voimme tarjota läpinäkyvää ja luotettavaa raportointia niin jäsenistöllemme, kumppaneillemme kuin sidosryhmillekin. Miten vastuullisuus näkyy partiossa? Partiossa vastuullisuustyössä keskitytään strategisesti sekä ympäristölliseen vastuullisuuteen että sosiaaliseen vastuullisuuteen. Partiossa panostetaan myös kestävää kehitystä tukeviin käytännön toimenpiteisiin ja lasten ja nuorten osallistamiseen.


Yläkuva: Katri Toivola