Partioon uusi työntekijäorganisaatio

Vuoden 2022 alussa toteutuu merkittävä uudistus, kun valtaosa partiotyöntekijöistä siirtyi työskentelemään yhteisessä valtakunnallisessa organisaatiossa. Suomen Partiolaiset ja partiopiirit rakensivat yhdessä uudenlaisen henkilöstöorganisaation lippukuntien tuen vahvistamiseksi sekä päällekkäisen tekemisen poistamiseksi.

Uudistuksen tavoitteena on, että partion henkilöstöorganisaatio tukee lippukuntia niiden toiminnassa mahdollisimman hyvin ja siten edistää partiolippukuntien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Uudessa mallissa suoraan lippukuntatyötä tekeviä henkilöitä on valtakunnallisesti aiempaa enemmän. Uudistuksen myötä voidaan myös keventää päällekkäistä tekemistä ja yhtenäistää toimintamalleja.

Uudessa organisaatiossa ovat mukana Etelä-Karjalan Partiolaiset, Hämeen Partiopiiri, Järvi-Suomen Partiolaiset, Kymenlaakson Partiopiiri, Lapin Partiolaiset, Pohjanmaan Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sekä Uudenmaan Partiopiiri. Näiden piirien ja keskusjärjestön työntekijät ovat osa Suomen Partiolaisten valtakunnallista työntekijäorganisaatiota, joka tuottaa partiopiireille henkilöstöpalvelut.

Työtä tehdään edelleen ympäri Suomen

Valtakunnallinen työntekijäorganisaatio mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön, järkevämmän työnjaon sekä yhtenäisten käytäntöjen rakentamisen. Yhteisellä työnsuunnittelulla voidaan vähentää päällekkäistä tekemistä ja toteuttaa partiotyötä tasalaatuisena koko maassa.

Henkilöstön työpisteet säilyvät lähellä partiolippukuntia ja partiotoimistoja on eri puolilla Suomea. Partiopiirien ja niiden luottamushenkilöorganisaatioiden toimintaan uudistus ei vaikuta, vaan ne jatkavat toimintaansa nykyisellä tavalla. Tutustu uuteen organisaatiomalliin.

– Uudistuksessa näkyvät partiolle tärkeät periaatteet: eteenpäin katsominen, halu kehittää toimintaa ja valmistautuminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Henkilöstöuudistus edistää ajatusta yhdestä partiosta ja varmistaa, että partiotoimintaa voidaan toteuttaa tasalaatuisena koko Suomessa, iloitsee Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

  • Uudistus sai alkusysäyksensä jo vuonna 2015, kun Partioneuvosto tunnisti tarpeen kehittää partion organisaatiota ja pestasi projektiryhmän selvittämään asiaa.
  • Vuoden 2016 jäsenkokous velvoitti hallitusta kartoittamaan ja poistamaan partiossa tehtävää päällekkäistä työtä.
  • Varsinainen henkilöstöorganisaatiouudistus toteutettiin perusteellisena, vuodesta 2019 alkaneena projektina. Projektissa työskenneltiin avoimesti, aktiivisesti ja osallistaen yhdessä henkilöstön kanssa. Myös partiopiirien hallitukset osallistuivat työskentelyyn eri vaiheissa.
  • Tällä hetkellä partiossa työskentelee lähes 90 työntekijää, mikä vastaa työmäärältään noin 80 henkilötyövuotta. Puolet työntekijöistä on Suomen Partiolaisten työntekijöitä ja puolet työskentelee partiopiireissä eri puolilla Suomea.
  • Aiemmassa mallissa kaikki piirit ovat olleet erillisiä työnantajia, mutta partiotyönantajat tekivät aiemminkin monissa asioissa yhteistyötä ja sopivat yhteisistä käytännöistä.
  • Lounais-Suomen Partiopiiri jatkaa erillisenä työnantajana. Myöskään valtakunnallinen ruotsinkielinen järjestö Finlands Svenska Scouter r.f. ei ole osa uudistusta.

Kuva: Mari Lehtisalo