Partiovuosi 2021: Taidot elämään

Finnjamboree Kajo näkyy jo horisontissa

Koko Suomen partiolaisten suurleiri, finnjamboree Kajo, järjestetään heinäkuussa 2022 Hämeenlinnan Evolla. Leirille saapuu noin 13 000 partiolaista Suomesta ja ulkomailta. Kajon valmistelut etenivät vauhdikkaasti vuoden 2021 aikana. Vuosi painottui leirin suunnitteluun ja markkinointiin. Lue lisää suurleiri Kajosta.

Johtajatulet -metsäseminaari kokosi tuhannet Evolle

Johtajatulet syttyivät Hämeenlinnan Evolle elokuun viimeisenä viikonloppuna. Täysin metsässä järjestettävään johtajuusseminaariin saapui yli 3 000 osallistujaa ja tekijää, 200 työpajanpitäjää sekä joukko valovoimaisia puhujia. Kyseessä oli ensimmäinen partiolaisten järjestämä suurtapahtuma koronaepidemian alun jälkeen. Lue lisää Johtajatulet-metsäseminaarista.

Nuoret rauhantekijöinä

Rauhan edistäminen on merkittävä osa partion arvopohjaa. Vuonna 2021 työtä tehtiinkin monipuolisesti eri sektoreilla. Rauhan teemaa edistettiin uusin toimin ja hankkein niin kasvatuksen, yhteiskuntasuhteiden ja vastuullisuuden kuin kansainvälisen yhteistyön parissa. Lue lisää partiossa tehdystä rauhantyöstä.

Nuorten metsäneuvosto vei nuorten näkemyksiä metsistä ministerille

Nuorten metsäneuvosto kokosi yhteen 30 nuorta ympäri maata keskustelemaan metsistä, tutustumaan metsäpolitiikkaan ja tuomaan näkemyksiään kansallisen metsästrategian toimeenpanoon. Nuoret kommentoivat kansallisen metsästrategian hankkeita ja valmistelivat puheenvuorot, jotka pidettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle. Lue lisää nuorten metsäneuvostosta.

Partio antaa myös digitaitoja

Partio on ollut jo pitkään edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Digitaalisuus osoittautuikin todelliseksi elämän taidoksi korona-aikana, kun moni partiolainen pääsi hyödyntämään digitaitojaan niin työelämässä kuin vapaa-ajan harrastuksissa ja vapaaehtoistehtävissä. Lue lisää digimahdollisuuksista partiotoiminnassa.

Partiolaiset järjestivät kuntavaalitapahtumia ympäri maan

Lähes 90 partioehdokasta valittiin valtuustoihin varsinaisiksi ja varajäseniksi ympäri Suomen. Kevään 2021 kuntavaaleissa oli ehdolla yhteensä 156 partiotaustaiseksi tai partion tukijaksi itsensä ilmoittanutta kuntavaaliehdokasta. Lue lisää partioehdokkaista ja vaalitapahtumista.

Partiossa oppii johtamista

Lippukuntansa monitoiminaiselle Linda Kiviluomalle, 28, Taavetin Korpihaukoista sekä meripartiojohtaja Ville Lassilalle, 23, Kuokkalan Vetehisistä myönnettiin vuoden 2021 Toimiva partiojohtaja -apurahat. Apurahat myönsi Partiosäätiön hallintoneuvosto. Lue lisää partiojohtajista.

Metsäohjelma tukee monipuolista luontosuhdetta

Partio kasvattaa ja vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta aktiivisesti. Vuonna 2021 metsäohjelmaa toteutettiin arkitoiminnan ohella esimerkiksi piirileireillä. Työ on huomioitu myös muualla – Suomen Metsäyhditys palkitsi partiolaiset metsäkasvatuksen edistämiseksi tehdystä työstä. Lue lisää metsäohjelman toteuttamisesta vuonna 2021.


Yläkuva: Mikko Paukkila