Metsäohjelma tukee monipuolista luontosuhdetta

Partio kasvattaa ja vahvistaa lasten ja nuorten metsäsuhdetta aktiivisesti. Vuonna 2021 metsäohjelmaa toteutettiin arkitoiminnan ohella esimerkiksi piirileireillä. Työ on huomioitu myös muualla – Suomen Metsäyhditys palkitsi partiolaiset metsäkasvatuksen edistämiseksi tehdystä työstä.

Metsä on partiolaisille luonnollinen toimintaympäristö ja lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen yksi keskeisistä partion kasvatustavoitteista. Partion metsäohjelman tavoitteena on, että lasten ja nuorten metsäsuhde kehittyy monipuolisesti: partio kasvattaa arvostamaan ja suojelemaan metsäluontoa, opettaa retkeilytaitoja ja metsässä liikkumista sekä tutustuttaa myös metsien käyttöön ja metsäalaan elinkeinona.

Kesäleiriohjelmaa ja metsäkeskustelua

Kesällä 2021 metsäohjelmaa toteutettiin piirien leireillä osana Metsäosaaminen partiossa -hanketta Metsämiesten säätiön tuella.

Uudenmaan partiopiirin Seikkailu-Valkamalla toteutettiin Metsäpolku, joka laittoi osallistujat ajattelemaan metsää monesta eri näkökulmasta. Polulla osallistujat pohtivat yhdessä keskustellen, mitä metsät merkitsevät esimerkiksi metsänomistajan, metsäteollisuuden edustajan, metsäkoneenkuljettajan, virkistyskäyttäjän tai luonnonsuojelijan näkökulmasta.

Kymenlaakson Partiopiirin Kuohu-leirin ohjelmassa leiriläiset muun muassa pääsivät kokeilemaan metsästystä, minkä yhteydessä tuotiin esille metsästyksen roolia metsänhoidollisessa mielessä. Tukkilaisradalla esiteltiin entisajan puun uittoa sekä tutustuttiin eri puulajeihin.

Hämeen Partiopiirin Kohu-samoajaleirin yhteydessä järjestettiin myös Instagram-kilpailu, jossa nuoret toivat esille omaa metsäsuhdettaan.

Erätauko-säätiön ja UPM:n kanssa yhteistyössä järjestettiin syksyn aikana avoimia Erätauko-keskusteluita metsistä. Tavoitteena oli luoda rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua, jossa erilaisista metsiin liittyvistä näkökulmista voidaan vaihtaa ajatuksia asiallisesti ja kaikkia osapuolia arvostavasti.

Kuvassa metsäryhmän edustajia
Palkinnon vastaanottivat metsäryhmän pj 2017-2019 Mikko Jalo (vas.), SP:n hallituksen jäsen Mirva Matikka ja metsäryhmän pj Petri Salovaara.

Suomen Partiolaisille tunnustus metsäkasvatuksen edistämisestä

Suomen Metsäyhdistys palkitsi Suomen Partiolaiset lasten ja nuorten metsäkasvatuksen ja metsäsuhteen edistämisen hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen jakoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä syksyn 2021 Metsäpäivillä Helsingissä.
Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoituksen voi saada henkilö tai instituutio huomattavasta ansiosta Suomen metsäalan hyväksi.

”Arvostamme Metsäyhdistyksessä partiolaisten metsäkasvatusta ja partion tekemää metsästrategiaa, jossa kiinnitettiin huomiota lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen. Siinä oli myös huomioitu metsien kestävä hoito ja käyttö, virkistyskäyttöä ja luonnonhoitoa unohtamatta. Partiotoiminta ja metsät kuuluvat niin läheisesti yhteen, että jokainen partiolainen tuntee ihan varmasti metsiemme sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen merkityksen Suomen ja jokaisen suomalaisen hyvinvoinnille”, toteaa Suomen Metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsi Joensuu.


Yläkuva: Katri Toivola