Partiolaiset järjestivät kuntavaalitapahtumia ympäri maan

Lähes 90 partioehdokasta valittiin valtuustoihin varsinaisiksi ja varajäseniksi ympäri Suomen. Kevään 2021 kuntavaaleissa oli ehdolla yhteensä 156 partiotaustaiseksi tai partion tukijaksi itsensä ilmoittanutta kuntavaaliehdokasta. 

Partioehdokkaista 49 tuli valituksi kunnanvaltuustoon ja 39 pääsi varavaltuutetuksi saakka.
Varsinaiseksi tai varavaltuutetuksi päässeitä partioehdokkaita löytyi lähes jokaisesta puolueesta ja useista kunnista ympäri Suomea. Suomen Partiolaiset onnittelee jokaista ehdolla ollutta onnistuneesta vaalityöstä! 

Partioehdokkaita yhdistää yhteinen partion arvopohja yli puoluerajojen. Partioehdokkaaksi sai ilmoittautua maksettuaan partion jäsenmaksun vuodelle 2020/21 tai tukiessaan partiotoimintaa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten harrastamista Partion ystävät –kuukausilahjoittajana.

Nuorten valtuutettujen määrä laski viime valtuustokaudesta

Vaikka valtuustoihin päässeiden partioehdokkaiden määrä ilahduttaa, löytyi kuntavaalien tuloksista nuorten näkökulmasta myös huonoja uutisia. Kuntiin valittiin vain 494 alle 30-vuotiasta valtuutettua siinä missä vuonna 2017 vastaava lukema oli 513. Myös äänestysprosentti laski vuoden 2017 kuntavaalien 58,9 prosentista 55,1 prosenttiin. 

Näissä kuntavaaleissa Suomen Partiolaiset pyrki lisäämään nuorten kuntavaalitietoisuutta Vaalipöllö-merkillä, jonka suorituksissa tutustuttiin kuntavaaleihin ja demokratiaan. Laskenut äänestysaktiivisuus kertoo, että tulevienkin vaalien alla vaali- ja demokratiakasvatukselle on kysyntää. 

Vaalitapahtumia järjestettiin ympäri maan

Vaalien alla myös piirit ja yhteiskuntasuhde-trainee-kurssilaiset järjestivät erilaisia kuntavaaliaiheisia tapahtumia ympäri maan. Tavoitteena oli tiedottaa vaaleista ja kannustaa partiolaisia ottamaan selvää vaaleista.  Lounais-Suomessa Partiopiirissä y-traineet järjestivät Y-vaalistudion, Järvi-Suomen Partiolaisten alueella y-traineet järjestivät yhteisen vaalipaneelin ja Kymenlaakson Partiopiirissä y-traineet pitivät paneelit Kotkassa ja Kouvolassa. Hämeen Partiopiirissä y-traineet järjestivät vaalipaneelin Tampereella, Etelä-Karjalan Partiolaiset toteuttivat partioehdokkaiden etävaalipaneelin ja Uudenmaan partiopiirissä tempaistiin #Uusimaavaikuttaa-somekampanja.

Partiomediassa haastateltiin kolmea nuorta vastavalittua partiotaustaista kunnanvaltuutettua. Lue lisää tuoreiden kunnanvaltuutettujen ajatuksista.


Teksti: Joona Aaltonen, Kati Systä
Yläkuva: Susanna Mikander / Pääkaupunkiseudun Partiolaiset