Nuoren mielen hyvinvointi partiossa

Nuorten mielenterveyden tukemisen tärkeys on korostunut korona-aikana entisestään. Myös partiossa haluamme vahvistaa nuorten hyvinvointia ja olemme rakentaneet siihen erilaisia toimintamalleja. Yhteistyössä MIELI ry:n kanssa käynnistimme Nuoren mielen ensiapu -koulutukset partiolaisille ja turva-aikuisten toiminnalla varmistamme turvallisen toiminnan arjessa.

Mielen hyvinvointia on taito pitää huolta itsestään ja läheisistään, myös partiossa ja partiolaisena. Mielen hyvinvoinnista huolehtimisesta ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavien tekijöiden sekä mielenterveyden häiriöiden ja ongelmien tunnistamisesta ei tule arkipäivää ilman tekoja. Partiossa haastavien tilanteiden tueksi on tuotettu tukimateriaalia ja lisäksi turvallisuutta ja hyvinvointia pyritään varmistamaan toimintatavoilla, kuten parijohtajuudella, pakollisella Turvallisesti yhdessä -koulutuksella ja nimetyillä turva-aikuisilla.

Nuoren mielen ensiapu –ohjaajien kouluttaminen alkoi

Suomen Partiolaisten yhteistyö MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa mahdollistaa mielen hyvinvointiin liittyvän osaamisen lisäämisen partiossa Nuoren mielen ensiapu eli NMEA-koulutusten avulla. NMEA-koulutuksissa tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä sekä tarjota tukea ja apua.
Loppuvuonna 2021 järjestettiin ensimmäinen partion Nuoren mielen ensiapu –ohjaajakoulutus. Partiossa NMEA-ohjaaja on mahdollistaja sille, että mielen hyvinvointiin liittyviin teemoihin ja ilmiöihin tutustuttaisiin yhdessä vähentämällä ennakkoluuloja ja lisäämällä partion saavutettavuutta.

“NMEA-koulutuksissa merkittävää on sen ääneen sanominen, että kaikista mielen hyvinvointiin vaikuttavista asioista arjen rutiineista vaikeamman masennuksen äärelle on lupa puhua partiossa. Näin voimme aikuisina olla avoimempia ja lähestyttävämpiä”, kuvailee Tarja Kallio, joka toimii partiossa NMEA-ohjaajana ja henkisen turvallisuuden kokonaisuuden parissa Suomen Partiolaisten Turvallisuusverkostossa.

Partion NMEA-ohjaajakoulutuksen ohjaajat järjestävät ensimmäiset NMEA-koulutuksensa kevään 2022 aikana suurleiri Kajon tekijöille. Kajon yhteydessä koulutettujen vapaaehtoisten mukana mielenterveysosaaminen leviää leirin päätyttyä tehokkaasti myös muuhun partioarkeen, harrastustoimintaan ja muille elämänalueille.

Turva-aikuinen tukena haastavissa tilanteissa

Koulutusten ja materiaalien lisäksi tärkeä rooli mielen hyvinvointia ja mukavaa yhteiseloa tukevan ympäristön luomisessa on lippukuntien turva-aikuisilla. Turva-aikuinen on lippukunnan nimeämä, vähintään 18-vuotias aikuinen, joka tuntee Turvallisesti yhdessä -ohjeen hyvin ja osaa tukea lippukuntansa muita aikuisia ohjeistukseen liittyvissä asioissa. Turva-aikuinen on mukana lippukunnan arjessa, jolloin häneltä voi kysyä ja matalalla kynnyksellä kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muista kokemuksista.

Lippukunnan turva-aikuisella on tärkeä ja antoisa, mutta joskus raskaskin rooli. Turva-aikuisten tukemiseksia vuonna 2021 aloitettiin valtakunnalliset turva-aikuisten virtuaaliset vertaistuki-illat, jotka otettiin ilolla vastaan. Vuoden aikana illoissa ehdittiin syventymään esimerkiksi ristiriitatilanteisiin lippukunnissa, omaan ja johtajien jaksamiseen sekä digiturvataitoihin.
Niin lippukuntien turva-aikuiset kuin kaikki muutkin partiolaiset luovat osaltaan kannustavaa, turvallista ja hyvinvointia edistävää kasvuympäristöä, jossa jokainen lapsi ja nuori kohdataan omana arvokkaana itsenään.

Kuva: Anna Enbuske