Partio antaa myös digitaitoja

Partio on ollut jo pitkään edelläkävijä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Digitaalisuus osoittautuikin todelliseksi elämän taidoksi korona-aikana, kun moni partiolainen pääsi hyödyntämään digitaitojaan niin työelämässä kuin vapaa-ajan harrastuksissa ja vapaaehtoistehtävissä.

Siinä missä vuonna 2020 annoimme partiossa suuren panoksemme digitaalisen harrastamisen mahdollistamiseen, kehittyi partio vuonna 2021 kohti digitaalista osallisuutta edistävää harrastamista. Vuotta 2021 voidaankin pitää partioharrastusta mullistaneena digitaalisena harppauksena.

Uusia alustoja partio-ohjelman toteuttamiseen

Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö ja siksi on tärkeää, että teemme vaikuttavaa digitaalista nuorisotyötä kasvattamalla lapsille ja nuorille alati digitalisoituvassa maailmassa tarvittavia digitaalisia taitoja.

Partiossa digitaalisuutta hyödynnetään välineenä, toimintana ja sisältönä. Partio-ohjelmasovellus Kompassi on ennen kaikkea lapsen ja nuoren väline, jonka avulla hän pääsee havaitsemaan partiossa oppimiaan taitoja ja pohtimaan osaamistaan. Sovellus on kuitenkin työkalu myös ryhmänjohtajalle, sillä hän tekee näkyväksi ryhmän toiminnan – eli partioharrastuksen tavoitteellisen kasvatustyön.

Uudistunut partio-ohjelma.fi -sivusto toimii jokaisen partiojohtajan tärkeimpänä työkaluna harrastustoimintaa suunnitellessa ja toteutettaessa. Uudistunut sivusto tarjoaa materiaalia, oppaita ja ohjeita niin kasvatustavoitteelliseen toimintaan kuin ryhmänjohtajan pestiinkin liittyen. Sivustolle on saatu myös vuorovaikutteisuutta, joka osaltaan lisää esimerkiksi hyvien toteutusvinkkien jakamista ja luovuutta erilaisten toteutuksien soveltamisessa.

Digitaalisia alustoja partion käytössä

Suurten projektien tekeminenkin onnistuu etänä

Digitaalisen kehityksen myötä erilaisten pestien hoitaminen helpottuu ja mahdollisuus pestien tekemiseen on saavutettavampaa. Enää ei tarvitse jokaista parin tunnin kokousta varten matkustaa Helsinkiin ja Lapissakin asuva partiolainen voi tehdä keskusjärjestön pestiä kotoaan käsin. Erilaiset koulutukselliset ja vertaistuelliset tapaamiset ovat jo runsaissa määrin siirtyneet etänä toteutettaviksi. Hybridiosallistaminen sekä etäfasilitointi ovat uutta arvokasta osaamistamme.

Isot projektimme, kuten Johtajatulet ja finnjamboree Kajo 2022, ovat osoittaneet, että isotkin tapahtumat pystytään suunnittelemaan miltei täysin etänä, tinkimättä pestin mielekkyydestä tai itse tapahtuman turvallisuudesta ja elämyksellisyydestä. Myös monet koulutukset ovat siirtyneet kokonaan tai osin Moodle-ympäristöön ja ovat täten saavutettavampia kaikille partiojohtajille asuinpaikasta riippumatta.

Etäpartion muodot ovat tulleet jäädäkseen

Partio on koronan myötä kehittynyt monimuotoisten toiminta- ja toteutustapojen harrastusympäristöksi. Vuonna 2021 kaikkien yli 15-vuotiaiden partiolaisten käyttöön hankittu Seppo.io -pelialusta toimii erilaisten sekä fyysisten että digitaalisten toimintaympäristöjen hyödyntämisen ja partio-ohjelman pelillistämisen välineenä. Seppo.io tulee jäämään partioon harrastamisen välineeksi. Se edistää esimerkiksi partion hiilineutraaliustavoitetta muun muassa sillä, että jokaista tehtävärastia ei tarvitse jatkossa tulostaa ja laminoida, vaan rastit ja kartat ovat virtuaalialustalla.

Uusia toimintamuotoja on kokeiltu myös etäpartiohankkeissa perhepartiossa ja samoaja- ja vaeltajatoiminnassa. Kipinää partiotoimintaan etänä! -hanke tarjosi ryhmänjohtajille vinkkejä ja linkkejä uusien partion harrastamisen tapojen löytämiseen ja kokosi ne kaikkien saataville partion verkkosivuille. Nuoret ovat harrastamisessa itseohjautuen hyödyntäneet myös Discord- ja Minecraft-alustoja. Kesällä 2021 toisen kerran järjestetty Minecraft-partioleiri Bitti oli menestys nuorten keskuudessa. Myös sosiaalisen median kanavat muun muassa TikTokissa ovat keskittyneet nuorten tavoittamiseen.

Etäily ei korvaa aitoja kohtaamisia

Partio on ja tulee olemaan siellä missä lapset ja nuoretkin. Digitalisaation luomat mahdollisuudet ovat meille arvokkaita järjestömme eteenpäin kehittymisen sekä tulevaisuuden elämän taitojen tarjoamisen näkökulmasta.

Partio on kuitenkin ennen kaikkea harrastus, jonka tavoitteena on kasvattaa monenlaisia taitoja. Parhaimmillaan tavoitteisiin pääsemme partiomenetelmän monipuolisella hyödyntämisellä: tekemällä oppien, toimimalla luonnossa ja elämyksiä yhdessä kohdaten.

Vuosi on opettanut meille sen, mikä partiossa on tärkeintä: ihmiset ja ihmisten kohtaaminen. Täysin etäillen ei partio ole sitä partiota, jota haluamme.

Sonja Uschanov Sonja Uschanov Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen kaulassaan partiohuivi
Kirjoittaja on Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen, joka vastaa partiokasvatuksesta

 

 


Yläkuva: Toivo Laiho