Nuorten metsäneuvosto vei nuorten näkemyksiä metsistä ministerille

Nuorten metsäneuvosto kokosi yhteen 30 nuorta ympäri maata keskustelemaan metsistä, tutustumaan metsäpolitiikkaan ja tuomaan näkemyksiään kansallisen metsästrategian toimeenpanoon. Nuoret kommentoivat kansallisen metsästrategian hankkeita ja valmistelivat puheenvuorot, jotka pidettiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle.

Nuorten metsäneuvoston logo.

Nuorten metsäneuvosto oli osa Suomen Partiolaisten ja Suomen 4H-liiton hanketta Nuorten osallisuus kansallisessa metsästrategiassa, jossa pyrittiin kehittämään uusia tapoja tuoda nuorten ääni kuuluviin kansallisen metsästrategian toteutuksessa. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Nuorten osallistaminen on yksi kansallisen metsästrategian viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisen toimista. Myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on, että nuorten osallisuus yhteiskunnassa kasvaa.

Hankkeen kautta nuoret ympäri Suomea pääsivät osallistumaan kansallisen metsäpolitiikan toimeenpanoon ja tutustumaan tarkemmin metsästrategiaan. Nuorten metsäneuvosto -tapahtuma järjestettiin kolmiosaisena etätapahtumana Zoomin välityksellä toukokuussa 2021. 

”Olen iloinen, että tapahtumaan osallistui niin erilaisia nuoria, ja että ministeri ja ministeriö olivat kiinnostuneita ajatuksistamme. Hain Nuorten metsäneuvostoon, koska metsät ovat minulle tärkeitä ja halusin päästä vaikuttamaan niiden tulevaisuuteen. Tapahtuma sai minut ajattelemaan metsiä myös uusista näkökulmista. Juuri tällaiset tapahtumat ja nuorten osallistaminen niihin on tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää”, kertoi tapahtumaan osallistunut 17-vuotias Bea Janhonen Kangasniemeltä.

Nuorten viesti: Suomesta maailman metsäisin maa!

Puheenvuoroissaan nuoret kommentoivat kansallisen metsästrategian eri hankkeita.

 Nuoret vaativat puheenvuoroissaan mm:

“Nuorille suunnattua metsäviestintää tulee lisätä. Viestinnässä tulee huomioida vähemmistöt ja muut erityisryhmät, ja heille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa. Toivomme viestintästrategian muuttuvan konkreettisiksi teoiksi”, vaativat nuoret kommenttipuheenvuoroissaan.

 • Päättäjiltä toimia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksenhuomioimiseksi metsänhoitotoimissa.  
 • Luonnontilaisten metsien suojelua ja talousmetsien luonnonhoidon lisäämistä. 
 • Valtion ja kuntien toimia luonnontilaisten metsien suojelussa ja luonnonmonimuotoisuuden seurannassa sekä tiedon lisäämisessä. 
 • Metsänomistajien sitouttamista ja kouluttamista ilmasto- ja ympäristöasioiden huomioimiseen metsänhoidossa.  
 • Metsäalan työpaikkojen ja metsänomistajien toimeentulon vahvistamista tulevaisuudessa. 
 • Metsästrategiaan sisältyvien ilmastotoimien linjassa olemista kansainvälisten ilmastosopimusten kanssa. 
 • Luontaiselinkeinojen, kuten poronhoidon, parempaa huomioimista talousmetsissä. 
 • Hakkuiden kokonaiskestävyyden varmistamista paikallisesti ja valtakunnallisesti. 
 • Metsänhoidon tukien hakemisen helpottamista.  
 • Lisäresursseja kansallispuistojen ulkopuolisen retkeilyinfrastruktuurin kunnossapitoon. 
 • Parempaa monikielistä viestintää jokaisenoikeuksista ja kestävästä retkeilystä. 

Lue nuorten puheenvuorot kokonaisuudessaan. 

Kuva: Mari Lehtisalo / Suomen Partiolaiset