Johtajatulilla testattiin kestävän partiotapahtuman rakennuspalikoita

Johtajatulien hiilijalanjälki laskettiin vuonna 2021 toista kertaa. Tapahtuman laskennallinen hiilijalanjälki oli noin 195 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Hiilijalanjäljen pienentämisessä kokeiltiin monia uudenlaisia ratkaisuja.

Hiilijalanjälki edelliseltä Johtajatulilta vuodelta 2019 oli lähes samansuuruinen, noin 187 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Arviointitarkkuus ei täysin varmasti kerro kokonaishiilijalanjäljen eroa vuosien välillä, mutta tuo suuntaa antavaa tietoa siitä, miten päästöt eri osa-alueilla ovat kehittyneet.

Päästöjä vähennettiin yhteistyökumppanien kanssa

Vuoteen 2019 verrattuna etenkin ruoan hiilijalanjälki oli vuoden 2021 laskelmassa merkittävästi pienempi. Päästöt olivat kasvaneet hankintojen osa-alueella. Hankintojen lisäksi merkittävin päästölähde oli matkustaminen, jossa päästöt osallistujaa kohti pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2019. Koronaturvallisuuden järjestelyillä oli jonkin verran vaikutusta näiden kokonaisuuksien hiilijalanjälkeen.

Konkreettisia vastuullisuustekoja toteutettiin useiden eri yhteistyökumppanien kanssa. Esimerkkejä toimenpiteistä, joilla Johtajatulien päästöjä pienennettiin:

  • kannustettiin osallistujia valitsemaan kasvisruoka,
  • käsienpesu-, tiski- ja pesuvedet lämmitettiin biopolttoaineella,
  • Evon leirialueen sähkö tuotetaan kotimaisella tuulivoimalla,
  • henkilö- ja tavarakuljetuksissa pilotoitiin sähköautojen käyttöä,
  • osallistujien tapahtumaan matkustamisen hiilijalanjälkeä vastaava päästömäärä kompensoitiin ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökaupasta.

Lue lisää Johtajatulien hiilijalanjälkilaskennan toteutuksesta ja tuloksista sekä tapahtuman kestävistä ratkaisuista.

Johtajatulien hiilijalanjälki lukuina
Johtajatulien hiilijalanjälki lukuina. Palvelut-osion muodostaa pääosin tapahtumassa tarjottu ruoka.

Johtajatulet loi perustaa kestäville tapahtumille

Partio jatkaa kestävän tapahtumajärjestämisen kehittämistä. Johtajatulien oppeja kestävän tapahtuman järjestämisestä ja hiilijalanjäljen laskennasta hyödynnetään suurleiri Kajon järjestämisessä. Kajon yhtenä tavoitteena on kehittää uusia tapoja järjestää suurtapahtumia kestävästi ja kasvattaa osallistujiaan vastuullisiin valintoihin. Tärkeitä havaintoja Johtajatulilta olivat myös tunnistetut kehityskohteet kestävissä toimintatavoissa.

Vuonna 2021 julkaistiin myös ohje kestävien partiotapahtumien järjestämiseen. Tutustu ohjeeseen.