Hiilijalanjälki on yleistyvä puheenaihe niin partiossa kuin muuallakin. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen edellyttää tietoa hiilijalanjäljestä, joka saadaan selville laskemalla. Partiossa hiilijalanjälki on laskettu esimerkiksi Johtajatulilla.

Yli 18-vuotiaille tarkoitettu johtajuusaiheinen Johtajatulet-tapahtuma järjestettiin Evolla elokuussa 2019 kolmatta kertaa. Kolmipäiväisen tapahtuman hiilijalanjäljestä tehtiin arvio laskemalla, ja tulokseksi saatiin 186 728 kg CO2e. CO2e on lyhenne sanasta hiilidioksidiekvivalentti, joka kuvaa ihmisten tuottamien kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmastoon. Saman verran päästöjä tuottaa 17 ihmistä keskimäärin vuodessa. Saman verran päästöjä tuottaa myös, kun ajaa 5 kilometrin matkan kotoa kololle ja takaisin 155 601 kertaa.

Johtajatulien hiilijalanjäljen laskemisessa käytettiin Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kehittämää Hiilifiksu järjestö -laskuria. Laskuri on suunniteltu järjestöjen vuosittaisen hiilijalanjäljen laskemiseen, mutta se toimii hyvin myös yksittäisten leirien ja tapahtumien hiilijalanjäljen laskemiseen.

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy tuotteen, toiminnan tai palvelun takia. Hiilijalanjäljen laskentatulos on arvio, jonka ideana on kertoa suuruusluokista ja havainnoida mistä osa-alueista hiilijalanjälki muodostuu, kerrotaan Hiilifiksu järjestön nettisivuilla.

Piirretyssä kuvituskuvassa autoja ajelemassa ympäriinsä ja saastuttamassa.

Laskemalla kohti muutosta

— Tapahtuman hiilijalanjälki koostuu useasta osa-alueesta. Johtajatulien tapauksessa tarkasteltiin viittä eri osa-aluetta: energiankulutusta, jätettä, ruokailua, liikennettä sekä hankintoja, kertoo Johtajatulien hiilijalanjäljen laskenut Jussi Tiihonen.

Suurin päästöjä aiheuttanut osa-alue oli liikenne. Se vastasi 44 prosenttia tapahtuman kokonaispäästöistä. Tämä selittyy sillä, että jopa 30 prosenttia Johtajatulien osallistujista saapui tapahtumaan omalla autolla. Pienin osa-alueista oli energia, joka vastasi vain yhtä prosenttia kokonaispäästöistä.

— Hiilijalanjäljen laskeminen on tärkeää, jos halutaan tietää, miten hiilijalanjälkeä saadaan pienenettyä. Silloin saadaan tieto siitä, mistä tulisi vähentää. Muuten saattaa käydä niin, että vähennetään jostain millä ei loppujen lopuksi edes ole suurta vaikutusta kokonaiskuvaan, Tiihonen sanoo.

Keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

— Hyvä, konkreettinen keino hiilijalanjäljen vähentämiseksi voisi olla esimerkiksi kasvisruokailun korostaminen, joka Johtajatulilla oli käytössä, Tiihonen kertoo.

Ruokailu vastasi 13 prosenttia Johtajatulien kokonaispäästöistä. Kasvisruokailun korostaminen on todennäköisesti pienentänyt ruokailujen osuutta hiilijalanjäljessä.

Tiihosen mukaan yksityisautoilun vähentäminen on toinen tehokas keino. Hänen mukaansa sitä voitaisiin rajoittaa laittamalla omalla autolla tuleville ylimääräinen maksu. Samalla voitaisiin koordinoida kohtuuhintaisia tai jopa osallistumismaksuun kuuluvia yhteiskuljetuksia tapahtuman puolesta.

Autoilun vaihtaminen yhteiskuljetuksiksi ja kasvisruokailut voivat vaikuttaa useita kymmeniä prosentteja hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjäljen päästökohteet vaihtelevat kuitenkin suuresti eri tapahtumien ja leirien välillä. Mitä pidempi leiri, sitä vähemmän yksittäinen toiminto vaikuttaa kokonaiskuvaan.