Nuoret rauhantekijöinä

Rauhan edistäminen on merkittävä osa partion arvopohjaa. Vuonna 2021 työtä tehtiinkin monipuolisesti eri sektoreilla. Rauhan teemaa edistettiin uusin toimin ja hankkein niin kasvatuksen, yhteiskuntasuhteiden ja vastuullisuuden kuin kansainvälisen yhteistyön parissa.

Rauhan edistäminen kasvatuksen kautta 

Rauhankasvatus on partion aatteellista ydintä ja vuonna 2021 teemaa tuotiinkin osaksi suomalaista partio-ohjelmaa selkeänä ja monipuolisena kokonaisuutena luomalla rauhankasvatusta edistäviä aktiviteetteja. Aktiviteetteja oli suunniteltu kaikille ikäkausille sudenpennuista vaeltajiin. Rauhankasvatus oli teemana myös vuoden 2021 partiolaisten muistelemispäivässä. Teema on lisäksi vahvasti kytköksissä vuosien 2022 ja 2023 kestävään kehitykseen keskittyvään Sanoista tekoihin! –ohjelmapainotukseen 

Rauhankasvatusprojektin tavoitteena on vähentää nuorten eriarvoisuutta ja antaa nuorille partiolaisille konkreettisia keinoja toimia omissa yhteisöissään syrjäytymisen ehkäisijöinä ja yhdenvertaisuuden puolestapuhujina. Ohjelmamateriaalit koostettiin viiden eri rauhankasvatuksen osa-alueen aktiviteeteista.  Vuonna 2021 toteutettu Suomen Partiolaisten rauhankasvatusprojekti sai rahoitusta Global Youth Mobilization –liikkeen pandemian vaikutuksia lieventämään pyrkivästä rahastosta.

"Partiolaiset toimivat. Partiolaiset kantavat vastuun. Partiolaiset tekevät yhteisen hyvän eteen. Partiolaiset jättävät maailman parempana.” 

– Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen Sonja Uschanov Parempi lippukunta –blogissa 17.9.2021. Lue Uschanovin blogikirjoitus.

Rauhankasvatuksen osa-alueet ovat:

• Yhteistyötaidot ja empatia – kaveritaidot
• Tunne- ja turvataidot
• Konfliktien taustalla
• Moninaisuuden ymmärtäminen
• Konfliktin ratkaisut 

Tutustu rauhankasvatusohjelmakokonaisuuteen täällä. 

Yhteiskunnallinen rauhan edistäminen 

Suomen Partiolaiset osallistuivat aktiivisesti nuorisojärjestöjä ja rauhantoimijoita yhteen tuovaan 2250-verkostoon. Partio on ollut mukana alusta asti ja onkin yksi koko Nuoret, rauha ja turvallisuus –päätöslauselman numero 2250 idean alullepanijoista. Vuonna 2021 verkoston suurin onnistuminen oli maailman ensimmäisen kansallisen toimintaohjelman hyväksyminen. Rauha ja sen edistäminen ei ole vain sodan tai konfliktin puuttumista, vaan myös laajempaa osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa, mikä osaltaan ehkäisee konfliktien syntymistä.  

Sittemmin Suomen esimerkki on innostanut luomaan vastaavia toimintaohjelmia ympäri maailman ja verkoston nuoret ovat kiertäneet aktiivisesti kertomassa työstä. Verkosto teki vuoden aikana hyvää ja aktiivista yhteistyötä myös esimerkiksi ulkoministeriön kanssa.  

Kansainvälinen rauhan edistäminen

”The theme for World Thinking Day this year is Stand Together for Peace, and it is a wonderful opportunity for us to think about the importance of peace and conflict resolution, and the many strengths of Guiding and Scouting which unite us.” 

 – WAGGGSin puheenjohtaja Heini Jokisen viesti muistelemispäivänä 22.2.2021. Lue Jokisen viesti.

World Association for Girl Guides and Girls Scouts WAGGGS valitsi vuoden 2021 muistelemispäivän teemaksi stand up for peace eli rauhan edistämisen. Teeman ympärille oli koottu rauhankasvatuksen aktiviteetteja, joita partiolaiset ympäri maailman voivat tehdä. Aktiviteettien tavoitteena oli kehittää partiolaisten ymmärrystä rauhan rakentamisesta sekä siitä, miten jokainen itse voi edistää rauhaa ja tehdä omien arvojen mukaisia valintoja ymmärtäen niiden seurauksia.   

#No Missed School Days kehitysyhteistyöhanke jatkui yhteistyössä Ugandan partiolaisten kanssa 

Vuonna 2021 Suomen Partiolaiset jatkoivat #No Missed School Days –kehitysyhteistyöhankettaan Ugandan kahden partioliikkeen Uganda Scout Associationin ja Uganda Girl Guide Associationin kanssa. Hankkeen tavoitteena on kannustaa positiivisempaan suhtautumiseen tyttöjen koulunkäyntiin ja tekemällä kuukautishygieniasta huolehtimisesta ja sukupuolisensitiivisyydestä osa Ugandan partio-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan pääasiassa Ugandassa, keskittyen itä-ugandalaisiin kouluihin, mutta vuonna 2021 toteutettiin kysely kuukautisten vaikutuksesta osallistumiseen partiotoimintaan myös Suomessa.  

Pandemia-aika on synkistänyt entisestään tyttöjen ja naisten tasa-arvoista mahdollisuutta koulutukseen matalan tulotason maissa. Uganda oli lockdownissa lähes kaksi vuotta ja koulut avautuivat uudelleen vasta tammikuussa 2022. Tämä vaikutti valitettavasti myös #NMSD-projektin aktiviteettien volyymiin ja aktiviteetteja toteutettiin pienemmissä ryhmissä koulujen ulkopuolisena toimintana. Huoli on kuitenkin, että suuri osa tytöistä ei palaa enää kouluun pandemian jälkeen ja Ugandassa menetetään kokonainen sukupolvi koulujen oltua kiinni. Vuonna 2022 hanke siirtyy viimeiseen toteutusvuoteensa.  

Kuva: Atte Kesti / Suomen Partiolaiset