Partio houkuttelevasti esiin eri-ikäisille

Tiesitkö, että vaikka lippukunnissa tehdäänkin isoin työ partion jäsenhankinnan eteen, sitä tuetaan monenlaisin markkinoinnin keinoin valtakunnallisesti ja alueellisesti? Vuonna 2021 jäsenhankintaa tuettiin muun muassa digimainonnalla ja aikuisrekrykampanjalla.

Elokuussa toteutettiin vuoden merkittävin jäsenhankintakampanja

Vuoden merkittävin jäsenhankintakampanja toteutetaan vuosittain elo-syyskuussa. Partion eri kohderyhmiä houkutellaan valtakunnallisesti pääosin erilaisissa digikanavissa, kuten Facebookissa, Instagramissa, TikTokissa ja Google Adsissa. Vuonna 2021 kampanjan tueksi tehtiin myös yhteistyötä somevaikuttajien kanssa. Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat aina partioikäisten lasten huoltajia, uutta harrastusta itselleen etsivät nuoret sekä vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet aikuiset. Markkinoinnilla ilmennetään partiolle tärkeitä ajankohtaisia teemoja, kuten saavutettavuutta, moninaisuutta ja avoimuutta.

Uusien jäsenten sisäänoton luvut olivat syksyllä 2021 positiivisia, etenkin ottaen huomioon yhä epävarman koronatilanteen. Kampanjakuukausien aikana partioon liittyi yli 6 700 uutta jäsentä ja koko vuonna 12 600 uutta harrastajaa.

Kampanjakuukausien aikana partioon liittyi yli 6 700 uutta jäsentä.

Kaksi partiopoikaa vuolemassa puukoilla
Kuva: Harri Halmejärvi

Eskarit ja ekaluokkalaiset partioon

Partiolaiset kutsuivat kaikki Suomen esikoululaiset tutustumaan partiotoimintaan partioviikolla 2021. Esikoululaiset pääsivät viikon aikana kokeilemaan uusia asioita erilaisten tehtävien muodossa ja liikkumaan luonnossa. Esikoulujen partioviikon avulla kohderyhmäikäiset pääsevät tutustumaan partiotoimintaan luontevasti osana eskariarkea.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto lähetti elokuussa 2021 kaikkien ekaluokkalaisten koteihin huoltajille suunnatun tietopaketin. Paketissa oli mukana myös partiolaisten retkeilyliite, jossa annettiin perheille retkivinkkejä sekä kannustettiin lapsia ja huoltajiakin tulemaan mukaan partiotoimintaan.

Aikuisrekrykampanjan avulla vapaaehtoisia lippukuntiin

Lippukuntien jäsenhankintaa tukeva aikuisrekrykampanja ja aikuisille suunnattu valtakunnallinen markkinointi toteutettiin huhtikuussa 2021 Partioviikon ympäristössä. Aikuisrekrykampanja järjestettiin jo kolmatta kertaa ja siihen osallistui yli 100 lippukuntaa ympäri Suomen.

Kampanja näkyi erilaisin tempauksin ympäri Suomen: lippukunnat ja piirit järjestivät aikuisille suunnattuja paikallistapahtumia, verkkotapahtumia sekä omatoimi-rastiratoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvia tavoiteltiin valtakunnallisella markkinoinnilla sähköisissä kanavissa sekä kampanjan verkkosivuilla.

Vaikka koronatilanne heijastui kampanjaan, hyvä asenne on kantanut: uusien partiossa aloittaneiden aikuisten määrä kasvoi edellisvuosiin verrattuna.

Ryhmä aikuisia partiolaisia kivikossa.
Kuva: Mikko Paukkila

Lippukuntien verkkosivuratkaisu vauhdittaa jäsenhankintaa

Koska moni etsii harrastusmahdollisuuksia ja partiotoimintaa verkosta, on lippukunnan verkkonäkyvyydellä iso rooli partion jäsenhankinnasta! Tukeakseen lippukuntien jäsenhankintaa, Suomen Partiolaiset toi vuonna 2021 lippukuntien käyttöön verkkosivuratkaisun, jotta mahdollisimman moni lippukunta saisi käyttöönsä käyttäjäystävälliset sekä partion ilmeen mukaiset nettisivut. Ensimmäisen vuoden aikana noin yksi lippukunta viikossa liittyi uuden verkkosivupohjan käyttäjäksi. Tutustu uuteen verkkosivuratkaisuun.

Partion somekanavat aktiivisina

Vaikka partion somea seuraavat pääasiassa partiolaiset ja sisältönä on pääosin jäsenistöä koskettavat ajankohtaiset asiat sekä partion harrastamiseen ja partio-ohjelman järjestämiseen liittyvät aiheet, somen avulla partion monipuolinen toiminta ja osaaminen tulevat tutuiksi myös muillekin.

Partiossa tuotetaan valtavasti sisältöjä kaikenikäisten partiolaisten toimesta, ja somen kautta ne saavat lisää näkyvyyttä. Somen avulla voidaan vaikuttaa partion mielikuvaan ja lisätä partion houkuttelevuutta.


Teksti: Katri Toivola ja Kati Pankka
Yläkuva: Susanna Kantola