Politiikka mielletään helposti kokemuksissa marinoitujen pitkänlinjan puurtajien lajiksi. Kuntapolitiikassa voi vaikuttaa nuoresta iästä huolimatta. Molemmat – partio sekä politiikka – kasvattavat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

Siiri Mertakosken suunnitelmissa on etsiä pesti ensi vuoden Finnjamboree Kajolle.

Siiri Mertakorpi: Arjen asioihin vaikuttaminen motivoi

– Kipinä politiikkaan syttyi, kun lähdin opiskelemaan yhteiskuntatieteitä Turkuun. Puoluepolitiikasta innostuin, kun tuttu nuori valtuutettu Iitistä lähti eduskuntavaaleissa ehdolle ja lähdin kampanjaan mukaan. Tutustuin samalla
puoluetoimintaan ja koin, että se oli juttuni, kertoo Siiri Mertakorpi, 30.
Kesällä keskustalainen Mertakorpi valittiin toiselle kaudelle Iitin kunnanvaltuustoon. Varsinainen päivätyökin kuluu politiikan parissa: Hän toimii kansanedustaja Hilkka Kempin eduskunta-avustajana.

Nuoret raikastavat päätöksiä

Miksi Mertakorpi halusi alkaa vaikuttamaan kunnan asioihin?
– Kuntapäätöksenteossa tehdään jokaisen arkea koskettavia, konkreettisia päätöksiä. Koin sen motivoivana,ja halusin puhua nuorten puolesta: Aktivoida osallistumista, mahdollistaa harrastuksia ja puolustaa Iitin lukiota, jonka olen käynyt itsekin.
– Olen kasvanut Iitissä, mutta käynyt muuallakin, vaihdossa Saksassa ja Turussa opiskelemassa yhteiskuntatieteitä.
Kunnassa oli ollut samoja päättäjiä pitkään. Koin, että uusi nuori voi antaa raikkautta päätöksiin.
Partiolainen Mertakorvesta tuli alakoulun kolmannella. Hän toimi lukion loppuun asti aktiivisesti Kymen Kotkissa. Sitten Mertakorpi lähti opiskelemaan Turkuun ja partio jäi taka-alalle hetkeksi.
– Uusi innostus syntyi vuonna 2015, kun aloin kirjoittaa gradua Suomen Partiolaisten kehitystyöstä ja pääsin korkeakouluharjoittelijaksi Suomen Partiolaisille Helsinkiin. Pestini jatkui Roihu-suurleirillä kansainvälisten asioiden koordinaattorina.
– Viime vuosina olen päässyt yhdistämään partioharrastukseen kiinnostukseni yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Olen toiminut myös Hämeen piirin yhteiskuntasuhderyhmässä ja SP:n yhteiskuntasuhdevaliokunnassa, ja tällä hetkellä sen alaisessa kuntavaalityöryhmässä. Työstimme siellä muun muassa Vaalipöllö-merkin, Mertakorpi mainitsee.

Partiosta vaikuttamisen perustaidot

Mertakorpi vinkkaa, että partiossa voi tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista ilman, että se on yhtään puoluepoliittista. Ei pidä arkailla omien etujen puolustamista.
– Lippukunnat voisivat rohkeammin lobata omia asioitaan kuntapäättäjille, kertoa mitä hyvää partio tekee omassa kunnassa. Me pidimme Kymen Kotkissa nokipannukahvit kunnanvaltuutetuille, jossa kerroimme lippukunnan
toiminnasta ja toiveemme kunnalle.
– Olen oppinut partiossa vaikuttamisen perustaidot, vaikka partio ei ole itsessään poliittista vaikuttamista. Vastuunkanto ja oma-aloitteisuus on partiossa sisäänrakennettua, vastuuta tulee vähitellen lisää. Itselle se oli tärkeä juttu nuorena.
– Harva meistä saa yksin mitään aikaan. Partiossa opitaan, että omia toimintatapoja pitää sovittaa toisiin ja porukalla onnistutaan.

Venla Väli-Toralan mielestä politiikka voisi oppia partiosta pyyteettömyyttä, toisten ihmisten ja luonnon arvostamista ja sitä, että tehdään asioita koska jollekin tulee hyvä mieli.

Venla Väli-Torala: Koulutus- ja harrastusasiat ovat sydämen asia

– Kun näen epäkohdan, en halua sulkea silmiä siltä. Kuntapolitiikassa tarvitaan myös nuorten ääntä. Haluan vaikuttaa
yhteiskuntaan, painottaa Venla Väli-Torala, 24. Hänet valittiin toiselle kaudelle Heinolan kunnanvaltuustoon kokoomuksen riveistä.

– Vaikka pidän partion harrastuksena erillään politiikasta, on se vaikuttanut minuun merkittävästi poliitikkonakin:
Partion asennekasvatus, aina valmiina -asenne ja haasteisiin tarttuminen.

Kansainvälisten leirien konkari

Väli-Torala opiskelee Helsingin yliopistossa fysiikan ja matematiikan opettajaksi. Opiskeluiden ohella hän on tehnyt asiakaspalvelutöitä kahviloissa, baareissa, festareilla ja hotellin vastaanotossa. Partioon Myllykylän Harjuvuokkoihin Väli-Torala liittyi heti 7-vuotiaana.


– Lippukunnassa vedin ryhmää lukioon asti. Sitten aika loppui kesken. Pysyin kuitenkin lippukunnan toiminnassa, kävin
retkillä ja leirillä. Olen myös hallituksessa. Hämeen Partiopiirissä olen toiminut yhteiskuntasuhderyhmässä.
– Kansainväliset partioprojektit ovat kiinnostaneet minua. Olen ollut Japanin jamboreella 2015, Roihulla 2016 ja vuoden
2019 jamboreella Yhdysvalloissa.


– Vuoden 2022 finnjamboreen Kajon pestejä olen katsellut vähän kaiholla. Aika on kortilla, kun opiskelee, tekee töitä ja
on politiikassa, Väli-Torala toteaa.

Tiukka talousmimmi

Vaikuttaminen on ollut Väli-Toralan verissä. Hän lähti alakoulun 5. luokalla mukaan oppilaskunnan toimintaan ja jatkoi
siitä vuosien jälkeen myös nuorisovaltuustoon.


– Toimin siellä kuusi vuotta. Kun eläköidyn sieltä, liityin kokoomukseen ja lähdin ehdolle Heinolan kuntavaaleihin.
Tein kampanjaa ja pääsin läpi, Väli-Torala sanoo. Myös toisella kerralla onnisti.
– Tärkeimpiä asioita kuntapolitiikassa ovat minulle koulutusasiat ja harrastusmahdollisuudet: Nuorille ja työssäkäyville
heinolalaisille pitää olla mielekästä tekemistä.


– Myös se, miten verorahoja käytetään, kiinnostaa. Olen tiukka talousasioissa ja bongaan lukujen epäkohtia, joista en
pelkää kysyä.


Jatkokaudelle riittää uusia haasteita.
– Heinolalla on mennyt taloudellisesti aika hyvin, mutta sote-uudistus vie meiltä paljon työntekijöitä ja valtion tukiosuudet pienenevät. Tulee kiperiä päätöksiä, kun talouspuolta joudutaan miettimään eri tavalla.
Mitä tavoitteita Väli-Toralalla on tulevaisuudelle?


– Koulusta on ensin valmistauduttava, haluan siviiliammatin politiikan rinnalle. Jossain vaiheessa pyrin ehkä eduskuntavaaleihin; haluan kokeilla kuinka pitkälle siivet kantavat.

– Parasta partiossa on se, että voi tehdä mitä vaan partioporukalla, kun on yhdistävä
arvopohja ja tavoitteet. Partio on helposti saatavilla oleva, monipuolinen harrastus, Santeri Leinonen tuumaa.

Santeri Leinonen: Haluan tuoda ihmisen päätöksenteon keskiöön

– Halusin alkaa vaikuttamaan itse kunnan asioihin, kun näin läheltä, mistä konkreettisesti päätetään. Ymmärsin,
että voin oikeasti vaikuttaa suoraan asioihin ja käyttää puheenvuoroja, kertoo Santeri Leinonen, 20. Hänet valittiin
vihreiden edustajana Hyvinkään kunnanvaltuustoon.


Leinosen isovanhemmat ovat olleet myös mukana kuntapolitiikassa, joten politiikka on ollut luonteva
osa jo lapsuutta. Mummolasta on peruja myös Leinosen partioinnostus. Hän luki siellä löytämäänsä partiokirjaa,
ja mahtui mukaan Hyvinkään Nummenpoikien seikkailijoihin.

Rakkaus kieliin ajoi politiikkaan

Leinonen on lippukunnassaan toiminut kaikkien ikäkausien kanssa ja ollut hallituksessa. Nyt hän toimii pestivastaavana. Uudenmaan Partiopiirissä Leinonen oli kaksi vuotta piirilehden toimittajana. Nyt hän on toiminut pari
vuotta ohjelmaryhmän puheenjohtajana.
– Ohjelmavastaavana koordinoin eri ikäkausille toimintaa ja tekijöitä niin, että kaikki ikäkaudet saavat piiriltä
ohjelmaa.


Kesällä Leinonen kotiutui armeijasta vietettyään siellä lähes vuoden. Nyt hän jatkaa venäjän kielen ja kirjallisuuden
sekä kansainvälisen politiikan opintoja Helsingin yliopistossa.


– Kielet ovat lähellä sydäntäni. Viime vuonna Hyvinkäällä oli säästöohjelma kielistä. Olin mukana Monikielinen
Hyvinkää -hankkeessa. Siinä konkretisoitui millaisista asioista valtuusto päättää, asioiden etenemiseen voi
vaikuttaa pieni marginaali. Tämä oli alkusysäykseni politiikkaan.

Asiallisesti ja ystävällisesti

Tärkeimpiä asioita Leinoselle politiikassa on luonnonsuojelun huomioiminen kaikessa, lastenoikeuksien ajaminen
ja lähimmäisajattelu: miten kaikki päätökset vaikuttavat ihmisiin.


– Minulle on tärkeää, että kohdellaan asiallisesti ja ystävällisesti muita ihmisiä, vaikkapa pakolaisia ja heikossa
asemassa olevia tai toisia kunnanvaltuutettuja puolueesta huolimatta.
Miten partio on vaikuttanut Leinosen ajamiin yhteiskunnallisiin asioihin?


– Arvostan partiossa rehellisyyttä, itsensä kehittämistä ja luonnonsuojelua. Se että on saanut nuoresta pitäen
ottaa vastuuta ja kehittää asioita käytännössä, on tärkeää. Olen huomannut, että partiossa voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa – samoin politiikassa.
– Partio kasvattaa aktiivisia yhteiskunnan jäseniä, Leinonen summaa.