Partion moninaisuushanke on lähtenyt vauhdilla käyntiin 

Tunkelon säätiö myönsi partiolle viime vuoden marraskuussa 400 000 euron erityisavustuksen moninaisuustyön toteuttamiseen.  Sen avulla on jo nyt käynnistetty paljon partion moninaisuutta tukevaa toimintaa, kuten erilaisia koulutuksia ja Partio osaksi koulupäivää -pilotti.  

Hankkeen moninaisuustyössä tullaan keskittymään neljään pääteemaan: koulujen yhteydessä toteutettavaan partiotoimintaan, erityislasten partioharrastukseen johtajien tukemisen kautta, maahanmuuttajien partioharrastukseen ja esteettömyyden ja saavutettavuuden lisäämiseen partiossa. 

Työssä painotetaan uusien toimintamallien tuomista osaksi perustoimintaa. Paikallistoiminnalla onkin iso rooli siinä, että uudet partiolaiset pääsevät mukaan harrastamaan säännöllisesti”, projektipäällikkö Petra Valkonen muistuttaa. 

Hankkeessa on kevään aikana laitettu monia asioita liikkeelle, ja partio on ollut aktiivisena erilaisissa verkostoissa.  

“Tavoitteena on, että tulevaisuudessa partio on tunnettu toimija moninaisuusasioista puhuttaessa. Lisäksi haluamme, että moninaisuus näkyy luontevasti partion arjessa, Valkonen tiivistää. 

Moninaisuuskoulutusta kaikille 

Piirroksessa askarrelaan
Kuva: Meeri Rasivirta

Tulevana viikonloppuna järjestetään etänä erilaisia moninaisuuteen liittyviä koulutuksia ja kohtaamisia. Tarjolla on Kaikki mukaan -koulutus ja -kouluttajakoulutus, asiaa kolojen esteettömyydestä, Erätauko-keskustelu, sisujohtajatapaaminen, moninaisuuden ajankohtaisia kuulumisia ja koulutusta sukupuolten moninaisuudesta.  

”Viime keväänä järjestimme Moninaisuuspäivät etänä ja niiden suosio yllätti meidät täysin. Nyt haluamme tarjota jokaiselle riskittömän osallistumismahdollisuuden, joten myös syksyn sisällöt siirrettiin verkkototeutukseksi. Toivon tapahtuman olevan saavutettava jokaiselle aiheista kiinnostuneelle, tervetuloa mukaan!”, Valkonen kannustaa. 

Koulutusta on luvassa myös myöhemmin syksyllä. Parhaillaan hankkeessa työstetään sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutusta yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. 

Partio tuodaan osaksi koulupäiviä 

Kevään aikana on valmistunut pilotointimalli koulupäivän yhteydessä järjestettävään partiotoimintaan. Lippukunnat voivat kokeilla kouluilla joko koulupäivän jälkeen pidettävää partiokerhoa tai perustoimintaa. Pilottilippukuntia etsitään parhaillaan ja koulujen kanssa tehtävä yhteistyö voidaan laittaa alulle myös tuetusti keskusjärjestön toimesta.  

Koulupäivän yhteydessä järjestettävä partio on mainio tapa tavoittaa lapsia, jotka eivät ehkä muuten löytäisi harrastuksen pariin. Tämä on meille todella mielenkiintoinen, uusi tapa toteuttaa partiota”, Valkonen kertoo. 

Helppo tulla -tunnus ja partiolaiset mukaan Pride-kulkueeseen 

Helppo tulla -tunnus on ollut käytössä partiossa viime vuoden lopusta saakka. Tunnuksen avulla tapahtumien on helppo sanoittaa saavutettavuutta.  

”Tunnus on saanut hyvän vastaanoton ja toivommekin, että se otettaisiin käyttöön mahdollisimman moneen partiotapahtumaan”, moninaisuusryhmän puheenjohtaja Sanna Nygård toteaa. 

Parhaillaan juhlitaan Pride-viikkoa ja partiolaiset osallistuvat Helsingin tapahtumaan lauantaina 12.9. Partiolaisten Pride-kulkueeseen ovat tervetulleita kaikki nykyiset ja entiset partiolaiset sekä partiosta kiinnostuneet. Asu vapaa, huivi pakollinen!  

Moninaisuus on koko partion yhteinen asia

Nyqård toivoo, että moninaisuusasioita tehdään jatkossa entistä enemmän laajasti, koko maan partiolaiset yhdessä. Hän muistuttaa, että moninaisuusajattelu avartaa ja kuuluu kaikille partiossa toimiville sudenpennusta aikuiseen saakka.  

Haluamme, että partiossa on rohkeutta, avoin ilmapiiri ja mahdollisuus arvokeskustelulle, jota moninaisuustyöhön liittyy. Kynnysten madaltaminen partion mahdollistamiseksi yhä useammalle tapahtuu niin fyysisesti kuin henkisesti ja sosiaalisestikin”, Nygård summaa. 

Lisätietoja:  

Moninaisuuspäivät 12.-13.9: https://www.partio.fi/ajankohtaista/moninaisuuspaivien-kiinnostavat-sisallot-kutsuvat-kaikki-mukaan/  

Koulupäivän yhteydessä tapahtuva partiotoiminta: https://www.partio.fi/lippukunnille/projektit-ja-hankkeet/koululaisten-partiokerho/ 

Helppo tulla -tunnus: https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/ 

Partiolaisten Pride-kulkueen Facebook-tapahtuma: https://www.facebook.com/events/3350253031661900