Kestävän tapahtuman ohje

Partiotapahtumista syntyy merkittävä osa partion hiilijalanjäljestä. Partion hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi toivomme, että yhä useammat tapahtumat ottaisivat tavoitteekseen vähentää päästöjen määrää. 

Partiotapahtuman hiilijalanjälki

Keskimääräisen partiotapahtuman hiilijalanjäljestä matkustamisesta syntyy hiukan alle puolet (48 %), ruokailusta hieman alle viidesosa (17 %) ja hankinnoista noin kolmasosa (34 %). Vuokratilojen käytön, sähkönkulutuksen, jätteiden sekä tapahtumiin liittyvän etäkokoustamisen osuus päästöistä on hyvin pieni, yhteensä reilun prosentin (1 %). 

Kuvaaja, joka esittää miten tapahtumien hiilijalanjälki jakautuu eri päästölähteisiin: matkustaminen 48 %, hankinnat 34 %, ruokailu 17 %, muut 1 %.
Kymmenen esimerkkitapahtuman keskiarvojen perusteella tapahtumien suurimmat päästölähteet ovat matkustaminen, hankinnat ja ruokailu. Muihin päästöihin sisältyvät sähkö, jätteet, tilojen käyttö ja etäkokoustaminen. Tutustu tarkemmin laskennassa käytettyihin menetelmiin (pdf)

Partiotapahtuman päästöjen vähentäminen

Matkustaminen

Tavoite: Saavutaan tapahtumiin fossiilivapaasti ja yhteiskyydeillä.

Vinkit:

 • Suunnitellaan tapahtuman aikataulu ja sijainti niin, että paikalle pääsee joukkoliikenteellä, kävellen tai polkupyörällä. Selvitä vähähiilisten matkustusvaihtoehtojen hinnat ja aikataulut osallistujille jo etukäteen. 
 • Ohjataan osallistujat tulemaan tapahtumaan yhteis- tai kimppakyydeillä. Tämän tueksi voi järjestää esimerkiksi kyytipörssin osallistujille tutulle somealustalle. 
 • Tehdään matkasta pyöräillen tai vaeltaen osa leirikokemusta.  
 • Tehdään pyörällä saapumisesta tapahtumaan mahdollisimman helppoa. Tarjotaan esimerkiksi turvallinen pyöräparkki, mahdollisuus peseytyä matkan jälkeen ja ruokaa saapumisen jälkeen.  
 • Annetaan tapahtumamaksusta alennus, jos sinne saapuu pyörällä, kävellen tai yhteiskyydityksellä. 
 • Sisällytetään matka yhteiskyydityksellä osaksi tapahtumamaksua.
 • Asetetaan tapahtuma-alueelle parkkimaksu.

Ruoka

Tavoite: Vähennetään ruokailusta syntyvää hiilijalanjälkeä suosimalla raaka-aineita, joiden ilmastojalanjälki on pieni.

Vinkit: 

 • Tarjotaan kasvispohjaista ruokaa tai lisätään niiden määrää tapahtuman tarjoiluissa. Ideoita partiotapahtuman kasvisruokamenuun suunnitteluun löytyy esimerkiksi partiolaisten kasvisruokablogeista Korvenkoukkaajien Vegeretki ja Sinikellot kokkaa.
 • Suositaan satokausituotteita.
 • Vähennetään syntyvän hävikkiruuan määrää.

Hankinnat

Tavoite: Vähennetään hankinnoista syntyvää hiilijalanjälkeä.  

Vinkit: 

 • Vähennetään tapahtuman hankintojen määrää karsimalla, lainaamalla tai vuokraamalla. 
 • Vältetään turhien tapahtumatuotteiden hankintaa. 
 • Suunnitellaan ohjelmaa niin, että se voidaan toteuttaa jo olemassa olevilla tarvikkeilla. 
 • Hyödynnetään olemassa olevaa inventoimalla varastot. 
 • Suunnittelemalla toiminta porrastetuksi niin, että osallistujat tekevät eriasioita eri aikaan, voidaan vähentää hankintojen ja infran rakentamisen tarvetta. 
 • Suositaan hiilineutraalisti ja pienemmällä hiilijalanjäljellä tuotettuja hankintoja ja palveluita. 
 • Vältetään kertakäyttötavaraa. 
 • Tapahtuman jälkeen tarvikkeet on hyvä myydä, lainata tai lahjottaa eteenpäin. 

Muut keinot

 • Käytetään uusiutuvaa tai hiilineutraalia sähköä.
 • Suositaan hiilineutraaleja tai hiilineutraaliutta tavoittelevia kumppaneita.
 • Vältetään turhan jätteen syntyminen ja kierrätetään.
 • Kompensoidaan tapahtuman päästöt.

Ennakoiva hiilijalanjälkilaskelma – Lasketaan hiilijalanjälki ennakkoon tapahtuman suunnitelmien perusteella. Arvioidun osallistujamäärään, budjetin ja tapahtumapaikan tietojen perusteella pääsee laskelmassa jo pitkälle. 

Edellisten vuosien laskelmat – Otetaan lähtötasoksi edellisvuoden tapahtuman/vastaavan tapahtuman hiilijalanjälki ja pyritään järjestämään tapahtuma uudelleen pienemmin päästöin.

Kestävän elämäntavan mukaiset päiväpäästöt – Otetaan tavoitteeksi, että tapahtumapäivää kohden syntyy vain 1,5 asteen elämäntavan mukaiset päästöt. 1,5 asteen elämäntavan päästöt tarkoittavat päästötasoa, jolla suomalaiset voisivat omalta osaltaan hillitä ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Esimerkiksi Kajon päiväpäästöt osallistujaa kohden olivat 24 kg CO2E. Keskimääräisen suomalaisen hiilijalanjälki päivässä on 22 kg ilman asumisen päästöjä. Partiotapahtumia kannustetaan tavoittelemaan 1,5 asteen elämäntavan päästöjä, eli 7 kg osallistuja per päivä päästöjä, vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetaso perustuu Sitran 1,5 asteen elämäntapa -selvitykseen.

Päästöjen vähennyskeinojen käyttöönotto suoraan – Suurin osa päästöistä tulee matkustamisesta, ruuasta ja hankinnoista. Kun tekee muutoksia erityisesti näihin kategorioihin, päästövähennyksiä pitäisi syntyä. Toimet voi toteuttaa myös suoraan ja laskea päästövähennyksen suuruuden jälkikäteen.

Yllä esitellyt keinot käsittelevät vain tapahtuman päästötavoitteen asettamista. Vastuullisen tapahtuman järjestäminen vaatii huomioimaan myös muita asioita. Tutustukaa myös: 

Onko sinulla idea, miten partiotapahtumien hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää? Lisäämme sivuille lisää partiolaisten ideoita tapahtumien hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kerro oma ideasi täällä!