Kajo – suurtapahtumia kestävämmin

Finnjamboree Kajon tavoitteena oli luoda uusia tapoja järjestää suurtapahtumia kestävämmin kasvattaen osallistujat tekemään vastuullisempia valintoja. Näitä tavoitteita tukemaan leiriorganisaatioon perustettiin partiolaisista koostuva Vastuullisuus- ja kumppanuusryhmä, joka tuki organisaatiota vastuullisten päätösten tekemisessä.

Kajolla kehitettiin useita työkaluja Kajon ja tulevien suurtapahtumien vastuullisen järjestämisen tueksi. Vastuullisten ja partion arvoja kuvastavien kumppanuuksien solmimisen tueksi luotiin vastuullisuuden arvioinnin liikennevalopalvelu. Eettisellä ohjeistuksella varmistettiin leirin tekemisen eettinen ja tasavertainen pohja. Kestävän osallistumisen ohjeella ohjeistettiin leirin osallistujia huomioimaan vastuullisuus leirille valmistautumisessa ja leirielämässä. Lisäksi Kajon kattava vastuullisuusraportti tarjoaa tietopohjan tulevien tapahtumien vastuullisuustyön systemaattiselle kehittämiselle.

Lue Partiomedian artikkelista, miten Kajo viitoittaa tietä tulevien suurleirien vastuullisuudelle.

Kajon ilmastolabyrintti ilmasta käsin.
Kajo-leirin ohjelmassa päästiin seikkailemaan myös ilmastolabyrintissa, jossa jokaisella tehdyllä valinnalla oli merkitystä reitin etenemiseen ja labyrintin loppuratkaisuun. Kuva: Jorge Romualdo.

Kajon hiilijalanjälki

Kajon hiilijalanjälki laskettiin ja sen suurimmat osatekijät olivat hankinnat, liikkuminen ja ruokailu. Laskenta on suuntaa antava ja sitä on tarkennettava tulevien vastaavien tapahtumien laskentojen avulla. Jalanjäljen pääpiirteiden tunteminen luo pohjan tulevien tapahtumien hiilijalanjälkeä pienentävien toimien kehittämiselle.

Kajon hiilijalanjälki graafina: 
- Jäte 1 %
- Energia 4 %
- Ruoka 19 %
- Matkustaminen 33 %
- Hankinnat 44 %

Päästöt yhteensä 2835 tonnia co2e

Kestävä kehitys korostui myös Kajon ohjelmalaaksojen sisällöissä. Kajolla partiolaiset oppivat muun muassa uhanalaisista lajeista, sähkön tuotannon vaihtoehdoista, ilmastonmuutoksesta sekä keskustelemaan rakentavasta vastuullisuuskysymyksistä. Tulevaisuuslaaksosta löytyvässä ilmastolabyrintissa leiriläiset pääsivät kokeilemaan päätöksentekijöiden saappaita. Labyrintti johti erilaisiin ilmastonmuutoksen viitoittamiin tulevaisuuden skenaarioihin pelaajien valintoihin perustuen.

Lue lisää Kajon vastuullisuudesta leirin raportista: partio.fi/kajonvastuullisuus

Yläkuva: Mikko Mahonen