Kestävästi partiossa -tunnuksen saanut jo 95 lippukuntaa

Kestävästi partiossa -tunnus ohjaa lippukuntia vastuullisuustyössä. Vuonna 2022 jatkettiin tunnuksen jalkautusta ja vuoden loppuun mennessä jo 95 lippukuntaa sai kestävästi partiossa tunnuksen.

Kestävästi partiossa –tunnus on partion työkalu lippukunnille vähäpäästöisemmän ja vastuullisemman toiminnan kehittämiseen. Tunnus tarkastelee vastuullisuuden toteutumista lippukunnan arjen eri osa-alueilla. Pääpaino on ekologisessa kestävyydessä ja partion hiilineutraaliustavoitteen edistämisessä lippukuntatasolla. Tunnuksen saamiseksi lippukunnan tulee täyttää vähintään 25 vastuullisuuskriteeriä. Tunnuksen kriteerit on suunniteltu yhdessä WWF:n kanssa.

Lue lisää Kestävästi partiossa -tunnuksesta.

Tunnuksen osa-alueet koskevat: 
- Ympäristökasvastuksen toteutumista lippukunnassa
- Kestäviä hankintoja ja ruokavalintoja
- Kierrätystä
- Energiankäyttöä ja vesihuoltoa koloilla ja kämpillä
- Partioharrastuksen esteiden madaltamista.
- Liikkumista ja partiomatkoja ulkomailla.

Lippukunnissa toteutettiin 14 kestävästi partiossa -hanketta

Vuonna 2022 lanseerattiin energiayhtiö Ilmattaren kanssa Kestävästi partiossa –rahasto. Rahasto jakoi viime vuonna avustuksia yhteensä 14 lippukunnan projektille. Mukana on projekteja partiotilojen energiatehokkuuden parantamisesta varusteiden käyttöiän pidentämiseen.

Lue lisää Kestävästi partiossa -hankkeista artikkelista.

Yläkuva: Mari Lehtisalo