Maahanmuuttajatyön kärkihanke viitoittaa tulevia tekoja

Partio strategisena tavoitteena on, että maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen. Vuonna 2022 partion maahanmuuttajatyölle ryhdyttiin rakentamaan selkeää tiekarttaa tulevaisuuden askeleita ohjaamaan.

Tunnistimme, että vaikka olemme tehneet monia kokeiluja ja erilaisia projekteja madaltaaksemme maahanmuuttajien kynnystä tulla mukaan partioon, meillä on tarve johtaa partion maahanmuuttajatyötä ja sen kehittämistä kokonaisvaltaisemmin.

Projektiryhmä perehtyi partion aiempiin maahanmuuttajatyöhön liittyviin projekteihin ja kokosi niistä tehdyt havainnot yhteen. Tästä aineistosta huomattiin erilaisia partioon osallistumisen esteitä, joista keskusteltiin erikseen kootun asiantuntijaverkoston kanssa. Työskentelyn pohjalta nousi esiin tärkeimmät asiat, joihin partion on keskityttävä onnistuakseen yhdenvertaisuus- ja maahanmuuttajatyössä.

”Moni kysyy, että miksi teemme näin laajaa ja kunnianhimoista yhdenvertaisuustyötä. Tietenkin siksi, että jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Jääkö joku ulkopuolelle siksi, että tulee muusta kuin Suomen kieli- ja kulttuuritaustasta? Jos näin on, meidän on kehitettävä toimintaamme niin, että jokaisella on aidosti mahdollisuus tulla mukaan”, partion moninaisuustyön projektipäällikkö Petra Valkonen painottaa.

Projektiryhmän työskentelyn pohjalta on laadittu konkreettinen ja kunnianhimoinen Maahanmuuttajatyön tiekartta seuraaville vuosille.

Jatkossa partion maahanmuuttajatyötä tullaan edistämään tiekartan mukaisesti seuraavien teemojen alla:

  • Yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden johtaminen
  • Osaaminen ja asenteet
  • Viestinnän kokonaisuus
  • Mukaan tuleminen ja aktiivinen kohtaaminen
  • Kumppanuudet

Yläkuva: Filip Eller