Merkityksellisyyttä ja mielen hyvinvointia

Partiota ei olisi ilman toimintaa mahdollistavia vapaaehtoisia. Vapaaehtoisena toimiminen tuo vapaaehtoiselle itselleen merkitystä, mutta vapaaehtoisista ja heidän hyvinvoinnistaan tulee myös huolehtia.

Hyvin johdettu pesti on jokaisen partion vapaaehtoisen oikeus. Erityisesti mielenterveysosaamisen kasvattaminen on viime vuosina noussut tärkeään rooliin partiossa.

Parhaillaan mieltä kuormittavat ilmastonmuutos, koettu koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden tehdä merkityksellisiä asioita, toimia ja kiinnittyä yhteisöön. Mielenterveysosaamista kasvattamalla tarjoamme vapaaehtoisille osaamista esimerkiksi puheeksi ottamiseen. Samalla mielenterveysosaamisen kasvattaminen parantaa vapaaehtoisen omia resursseja.

Mielikin voi tarvita ensiapua

Vuoden 2022 aikana järjestimme partiossa 29 Nuoren mielen ensiapu -koulutusta yhdessä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Koulutuksiin osallistui lähes 400 partiolaista. Nuoren mielen ensiapu (NMEA)–koulutusten järjestäminen oli mahdollista partion omien ohjaajien sekä Päivikki ja Sakari Sohlbergin sekä Turvallisuuden tukisäätiön tuella.

Koulutimme partioon myös 16 uutta NMEA-ohjaajaa. Ohjaajakoulutukset loivat hyvää pohjaa partion omalle NMEA-ohjaajien verkostolle.

Turvallinen harrastus kaikille

Mieli ry:n lisäksi teimme yhteistyötä myös Pelastakaa lapset -järjestön ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa, joka tarjosivat asiantuntijuuttaan kouluttamalla lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja sen ennaltaehkäisyn keinoista. Koulutuksessa opittiin lapsen hyvinvointia, toimijuutta ja osallisuutta mediakulttuurissa vahvistavista media- ja digiturvataidoista sekä pohdittiin miten toimia, jos lapsi kertoo kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä tai houkuttelusta. Vuoden aikana myös kaikille partion aikuisille pakollista partion omaa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutusta laajennettiin ympäristöahdistuksen, päihteiden ja antirasismin kokonaisuuksilla.

Turvallisen toimintaympäristön toimintatavoista, koulutuksista ja ohjeista huolimatta partio ei ole vapaa häirinnästä, kiusaamisesta, kaltoinkohtelusta tai väkivallasta. Näihin haluamme puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siksi otimme käyttöön anonyymin ilmoituskanavan haastaviin tilateisiin puuttumisen avuksi. Ensisijaisesti haasteet pyritään selvittämään heti osapuolten kanssa, mutta partion anonyymi ilmoituskanava toimii tilanteissa, joissa tietoja ei voi ilmoittaa avoimesti. Anonyymi ilmoituskanava on työkalu luottamuksen ylläpitämiseen.

Teksti: Sylvi Otranen

Yläkuva: Didrik Lundsten