Partiovuosi 2022: Vastuullisuus

Vuonna 2022 teimme tekoja ympäristön, osallisuuden, rauhan ja hyvinvoinnin puolesta. Jatkoimme partion ilmastotyötä tehdäksemme partiotoiminnasta ympäristön kannalta kestävämpää.

Toimme nuorten ääntä kuuluviin ja tarjosimme mahdollisuuksia vaikuttaa paremman maailman hyväksi. Paransimme partioharrastuksen saavutettavuutta ja panostimme nuorten mielen hyvinvointiin partiossa.
Partion vuosien 2022–2023 ohjelmapainotus on Sanoista tekoihin. Ohjelmapainotus rakentui YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ympärille, jossa jokaista tavoitetta kohden on valittu eri ikäkausille sopivia toteutusvinkkejä.

Partion ilmasto- ja vastuullisuus työtä keittää vapaaehtoisista koostuva Vastuullisuusryhmä. Ilmastotyö ei kuitenkaan toteudu yhden ryhmän voimin, vaan mukaan tarvitaan koko partiokenttä.

Tutustu tarkemmin partion vastuullisuustyöhön seuraavissa artikkeleissa:


Yläkuva: Eeva Helle