Partiossa on paikka kaiken ikäisille

Suomen Partiolaisten jäsenmäärä on pysynyt hyvällä tasolla, joskin uusien liittyneiden määrä laski hieman syksyllä 2022. Kaikkiaan partiotoimintaan osallistuu vuosittain noin 65 000 partiolaista. Suurimpana haasteena on saada mukaan riittävästi aikuisia ryhmänjohtajiksi.

Partio kiinnostaa tasaisesti eri ikäisiä ympäri Suomen. Lapsille ja nuorille partio tarjoaa kiva yhteisön ja hauskaa tekemistä. Aikuisille partio antaa merkityksellisyyttä lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistajina sekä vastapainoa muulle arjelle.

– Me partiossa tarjoamme toivon paremmasta huomisesta, jonka rakentamiseen jokainen on kutsuttu. On hienoa nähdä, miten moni on löytänyt partiosta yhteisön, myös epävarmoina aikoina, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja toiminut Siiri Somerkero toteaa.

Vuosi 2022 oli lukujen valossa jäsentilanteen osalta ailahteleva. Partioon liittyi vuoden aikana 11 688 uutta jäsentä. 31.7.2022 partiossa oli 60 976 jäsentä ja partiolaisten lukumäärä oli kevään jälkeen pienessä kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna.​ Syksyllä partioon liittyi kuitenkin 2 000 jäsentä vähemmän kuin aiemmin.

Haasteeksi osoittautui erityisesti uusien ryhmien perustaminen ryhmänjohtajavajeen takia, lapsia olisi enemmänkin tulossa mukaan. Jotta kaikille kiinnostuneille voidaan tarjota mahdollisuus partioharrastuksen aloittamiseen, partioryhmien vetäjiä rekrytoidaan aktiivisesti koko Suomessa.

Ekaluokkalaisille postia ja eskareille ohjelmaa

Esikoululaiset lukevat Jamboree-kirjaa maassa mahallaan
Esikarilaiset tutustuivat partioon oman ryhmänsä kanssa.

Partio tekee aktiivista markkinointia uusille jäsenille erityisesti elo-syyskuussa sekä tammikuussa. Markkinointia varten tuotimme uuden brändivideon sekä muuta videomateriaalia esimerkiksi TikTok-kampanjointiin. Partio näkyikin erityisesti digitaalisissa kanavissa, ensisijassa sosiaalisen median mainoksina sekä hakusanamainonnassa. Lisäksi teimme yhteistyötä somevaikuttajien kanssa. Teimme mainontaa myös eri kielillä erilaisten kohderyhmien tavoittamiseksi.

​Partioon liitytään tyypillisesti 7-9-vuotiaina, joita uusista partioon liittyneistä oli 66 %. Ekaluokkalaiset ovatkin partion markkinoinnissa tärkeä kohderyhmä. Heidän tavoittamisekseen järjestimme keväällä Esikoululaisten Partioviikon. Viikkoon osallistui noin 900 esiopetusryhmää, jotka tutustuivat partion ohjelmapaketin avulla partiomaiseen tekemiseen oman eskariporukan kanssa. Myös monet lippukunnat tekivät vierailuja eskareihin.

Elokuussa osallistuimme Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjaan. Sen mukana postitettiin partiomateriaalia kaikkien ekaluokkalaisten koteihin sekä näyimme MLL:n kanavissa.

Aikuisia tarvitaan erityisesti ryhmänjohtajiksi

Seikkailuja myös aikuisille teksti sekä #partioscout ja piirretty nuotio sekä kuusipuita

Uusien aikuisten mukaan saamiseksi tarjosimme lippukunnille tukea ja vinkkejä aikuisrekryyn. Ympäri vuoden saatavilla olevan aikuisrekrykampanjamateriaalin avulla lippukuntien on helppo järjestää avoimia tapahtumia ja kertoa toiminnastaan uusille aikuisille. Lippukunnat tilasivatkin materiaalia innokkaasti ja tapahtumia järjestettiin eri puolilla Suomea.

Havaittuamme syksyllä haastavan tilanteen ryhmänjohtajien rekrytoinnissa, tuotimme vuoden vaihteen rekrytoinnin tueksi digikampanjan, joka keskittyi erityisesti esittelemään aikuisia ryhmänjohtajia ja heidän merkitystää partiossa. Tätä teemaa pidämme vahvasti esillä myös vuonna 2023.

Teksti: Anna Koroma-Mikkola

Yläkuva: Oskari Pajunpää, eskarikuva Jaana Hopeakoski