Partio on vapaaehtoistyön juhlaa

Olen tuhansien muiden partiota harrastavien aikuisten tavoin vapaaehtoistyön vankka kokemusasiantuntija. Olen antanut partiolle nuoresta lähtien omaa aikaani ja saanut harrastukselta elämäni aikana valtavasti.

Partio on joka tasolla vapaaehtoistyön juhlaa. Viikkotoiminta tarjoaa mahdollisuuden päästä osaksi lasten ja nuorten kasvutarinoita. Retkillä, leireillä, purjehduksilla ja vaelluksilla koetaan yhdessä unohtumattomia elämyksiä, kannustetaan vastuunottoon ja syvennetään partiokasvatusta. Leiri- ja tapahtumaprojekteissa vapaaehtoiset kasvavat mahdollistajiksi ja toteuttajiksi monilla eri osa-alueilla ohjelmasta ja viestinnästä ruokaan ja tekniikkaan. Viikkotoiminnassa ja projekteissa kannetut vastuut muuttuvat matkan varrella taidoiksi. Erilaisten ihmisen kanssa toimiminen kasvattaa ajattelua ja laajentaa näkökulmia. Yhdessä voitetut vaikeudet synnyttävät ystävyyssuhteita sekä muistoja loppuiäksi.

Ilman vapaaehtoisia ei kokoonnuttaisi viikoittain tuhansissa eri-ikäisten toimintaryhmissä. Ei retkeiltäisi, purjehdittaisi tai järjestettäisi leirejä.

Vapaaehtoiset hoitavat leijonanosan toiminnan suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Hyvin toimivassa partioyhteisössä kaikki kantavat omalta osaltaan vastuuta ja osallistuvat tehtävien jakamiseen, lapsesta aikuiseen.

Vapaaehtoistyö heijastuu myös koko yhteiskuntaan positiivisesti. Vapaaehtoisten avulla partio tarjoaa lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuden ja aikuisille kokemuksen merkityksellisyydestä. Se myös auttaa ympäröiviä yhteisöjä palvelemalla partion arvopohjan mukaisesti.

Partiolaisen suhde vapaaehtoistyöhön muuttuu elämän aikana. Me kohdistamme toiveitamme ja peilaamme omaa elämänvaihettamme ja kokemuksiamme suhteessa harrastukseemme: ihmisiin, taitoihin ja partion aatepohjaan. Nuorena kasvaa vastuuseen ja on enemmän aikaa viettää yhdessä tiiviin kaveriporukan kanssa. Ruuhkavuosissa aika on kortilla, mutta samalla eletty elämä on tuonut kokemusta ja taitoja. Partio puhuttelee vapaaehtoistyöpaikkana hyvin eri-ikäisiä ja yhteisö elää uusista vapaaehtoisista. Partioaate hitsaa meidät yhteen.

Partiossa miljoonien vapaaehtoistyötuntien takana on kymmeniä tuhansia erilaisia tarinoita.

Stefan Stjärnsted Suomen Partiolaisten hallituksen jäsen kaulassaan partiohuivi

Vapaaehtoisena olen ollut vuosien varrella lukemattomia kertoja kiitollinen muiden vapaaehtoisten panoksesta. Voin suositella kaikille olemaan yksi tarinoista ja osallistumaan näihin vapaaehtoistyön juhliin osana partion taikaa, kasvattavia kokemuksia ja kestävää ystävyyttä.

Stefan Stjärnstedt
Partion vapaaehtoinen, Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja 2020-2021

Yläkuva: Tarja Kallio