Harrastustukea tarvitseville

Partiossakin olemme nähneet, että useampi lapsi ja nuori tarvitsee rahallista tukea, jotta voisi harrastaa. Suomen Partiolaiset tekee aktiivista omaa varainhankintaa, jotta voimme mahdollistaa partioyhteisöön kuulumisen, mielekästä tekemistä ja elämyksiä mahdollisimman monelle.

Lähes 300 000 euroa vähävaraisten lasten ja nuorten leirimaksuihin

Heinäkuussa 2022 järjestetyn Kajo-suurleirille osallistuminen haluttiin tarjota myös heille, joiden oma elämäntilanne ei olisi mahdollistanut leirimaksun maksamista. Stipendirahastoon kerättiin yhteensä huikeat 290 000 euroa, joiden avulla pystyttiin myöntämään stipendi 1 300 leirin osallistujalle. Kuuden vuoden välein järjestettävät suurleirit ovat partioarjen kohokohtia, jotka antavat ainutlaatuisia kokemuksia ja elämyksiä.

Summa saatiin kokoon lukuisten yritysten, säätiöiden ja yksityisten lahjoittajien ansiosta. Stipendikassan keräämisestä vastasi Partiosäätiö, jonka tehtävänä on tukea laadukkaan partiotoiminnan edellytyksiä ja olla varmistamassa, että perheen taloudellinen tilanne ei ole este lapsen tai nuoren partioharrastukselle.

Lue lisää stipendirahastoa koskevasta artikkelista.

Aineettomat lahjat tukevat partion harrastamista

Joulun alla järjestettiin lisäksi Partion ystävien aineeton lahja -kampanja, joka keräsi yli 18 000 euroa lasten harrastamisen tukemiseen. Partion ystävät -lahjoitusrahaston kautta tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten partion harrastamista.

”Viime vuosien poikkeuksellisina aikoina partio on ollut monelle lapselle ja nuorelle tärkeä kiintopiste arjessa. Epävarmoina aikoina mielekkään harrastustoiminnan tarjoaminen ja harrastamisen tukeminen on erityisen tärkeää. Hienoa, että saimme kokoon merkittävän summan, ja voimme sillä tukea satoja lapsia ja nuoria, joille harrastus ei muuten olisi mahdollinen”, kertoo Henri Backman.

Adventtikalentereista kaikkien aikojen ennätystuotto partiotoiminnan hyväksi

Vuonna 2022 adventtikalenteri vietti 75-vuotisjuhlavuottaan. Kalenterimyynnillä kerättiin partiotoiminnan tueksi ennätykselliset yli 3 miljoonaa euroa.

Adventtikalenterimyynti on partion merkittävin varainhankinnan muoto, jonka tuotoilla mahdollistetaan partiotoimintaa ympäri Suomen. Myyntituotoilla katetaan merkittävä osa toiminnan kuluista.
Suurin osa kalenterimyynnillä kerättävistä varoista käytetään paikallisen ja alueellisen toiminnan tueksi.

”Kalenterimyynnin ansiosta ympäri Suomen järjestetään vuoden aikana vuonna monia retkiä, hankitaan telttoja, remontoidaan kämppiä ja vietetään aikaa yhdessä partiokavereiden kanssa. Lämmin kiitos jokaiselle adventtikalenterikampanjaan tänä vuonna osallistuneelle tai kalentereita ostaneelle! Teidän ansiostanne partiotoiminta on mahdollista”, kiittää Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman.

Sen lisäksi, että kalenterimyynnin avulla kerättiin ennätyksellinen tuotto, kampanjassa rikottiin myös aiempi ennätys myytyjen kalenterien määrässä. Kalentereita myytiin yli 309 000 kappaletta.

Adventtikalenteria on myyty yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1947, jolloin partiolaiset toivat adventtikalenteriperinteen Suomeen. Juhlavuoden kunniaksi lippukunnat järjestivät eri puolilla Suomea myyntitempauksia. Turun pääkirjastossa pääsi myös ihailemaan adventtikalenterikuvitusten historiaa juhlanäyttelyssä. Juhlavuoden kalenterin kuvitti lastenkirjailija ja kuvittaja Ninka Reittu.

Lue lisää kalenterikampanjasta uutisesta.

Tutustu adventtikalenterin supermyyjiin artikkelissa.

Teksti: Iina Leppäaho

Yläkuva: Kris Loimaala