Kajon vahvat kumppanuudet

Partion vahva kumppanuustyö näkyi huippuunsa viritettynä Kajo-suurleirillä. Tavoitteena oli luoda partiolaisille mieleenpainuva, elämyksellinen ja samalla vastuullinen tapahtuma, jonka rakentamiseen kutsuimme myös partion kumppanit mukaan.

Kumppanineuvottelut kuuluivat vahvasti leirin useamman vuoden kestäneisiin valmisteluihin. Jo olemassa olevien Suomen Partiolaisten kumppanien lisäksi loimme lukuisia uusia yhteistyökumppanuuksia leiriä varten. Kajolla oli yhteensä yli sata eritasoista kumppania ja palveluntarjoajaa.

Kumppaniverkosto koostui niin yrityskumppaneista kuin erilaisista järjestökumppaneista, jotka pystyivät rikastamaan ohjelmaa sisällöllisesti. Kumppanuusmalleissa käytettiin monipuolisesti erilaisia yhteistyön muotoja; niin rahallista tukea, materiaalitukea, yhteisiä ohjelmasisältöjä ja viestintää kuin koulutusta ja osaamisen jakamista. Näiden lisäksi Kajoa rakennettiin lukemattomien palveluntarjoajien kanssa ruoasta kuljetuskoneisiin.

”Yhteistyökumppaneiden tuella oli valtava – jopa korvaamaton – merkitys Kajon järjestämisessä ja onnistumisessa. Materiaalituki auttoi ja mahdollisti leirin järjestämisen ja ohjelmayhteistyö rikastutti leiriläisten kokemusta. Kumppaneiden kanssa tehty työ lisäsi monipuolisuutta mm. Kajolle tärkeiden vastuullisuusteemojen osalta. Valtavan suuri kiitos kaikille Kajon kumppaneille”, leirinjohtaja Janne Costiander toteaa.

Vastuulliset kumppanivalinnat

Yhteistyö kumppanien kanssa perustuu partiossa vahvasti kumppanien kanssa yhdessä jaettuihin arvoihin, joista vastuullisuus nousi Kajon tavoitteidenkin mukaisesti tärkeään osaan. Partion periaatteiden mukaan myös vapaaehtoisia leirijärjestäjiä rohkaistiin edistämään kumppanuustyötä. Kumppanien valintaa tukemaan Kajon tekijöille kehitettiin vastuullisuutta arvioiva työkalu, liikennevalomalli. Liikennevalot ohjasivat kohti huolellisempaa valintaa ja auttoivat partiolaisia pohtimaan myös yhteistyökumppanin toiminnan kestävyyttä.

Kestävyysajattelu oli vahvasti mukana kaikessa leirin toteuttamisessa. Partion tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Suurtapahtumien osalta etsitään jatkuvasti malleja, joilla partio pystyy yhä paremmin toteuttamaan tapahtumia vastuullisesti ympäristöä huomioiden. Kajon kumppanien tuella kehitettiin leirialuetta kestävämmäksi, käytettiin vihreää sähköä, kompensoitiin hiilijalanjälkeä, toteutettiin yhteiskuljetuksia, parannettiin kotimaisten ruoka-aineiden vastuullista käyttöä ja kasvisruoan saatavuutta. Lisäksi sosiaalista vastuullisuutta vahvistettiin kumppanien avustuksella kasvatusohjelmissa sekä rakennettaessa leirin saavutettavuuden elementtejä. Kumppanien erityisosaaminen ja ydintoiminta-alueet olivat näissä merkittävänä apuna.

Ilmattaren avulla rakensimme yhteisiä puhelinlatauspisteitä ja kompensoimme leirin päästöjä niiltä osin, kuin niitä ei voitu välttää. Kuva: Niko Rautanen

Kahdeksan pääyhteistyökumppania

Jokaisen pääyhteistyökumppanin kanssa rakennettiin räätälöity kumppanikokonaisuus, jossa vastuullisuuden näkökulmat otettiin huomioon ja joka sisälsi myös sisällöllistä ohjelmaa. Pääyhteistyökumppanit olivat tärkeässä roolissa myös leirin perustoimintojen varmistamisessa. Kumppanien kanssa turvasimme muun muassa niin lautatavaran, nettiyhteydet, vesihuollon, alueen kehittämisen, leirisairaalan ja -ruokalat kuin leirikaupan toteuttamisen.

  • UPM:n avulla saimme lähes 280 kuutiota lautaa rakentaaksemme saunoja, suihkuja, kojuja, lattiarakenteita ja opasteita. Tätä puutavaraa pystyttiin säilömään myös tulevia tapahtumia varten.
  • Telian avulla rakensimme toimivat ja turvallisuudenkin näkökulmasta erittäin tarpeelliset verkkoyhteydet, jotta keskellä metsää pystytetty kaupunki toimi. Verkkoympäristön pystytys toteutettiin vastuullisesti pääosin kierrätetyillä laitteilla.
  • Uponorin tuella saimme rakennettua lisää pysyviä harmaaveden putkistolinjoja ja suodatusjärjestelmiä nuorisoleirialueelle sekä puhtaan veden putkistot.
  • Ilmattaren avulla rakensimme yhteisiä puhelinlatauspisteitä ja kompensoimme leirin päästöjä niiltä osin, kuin niitä ei voitu välttää.
  • Metsähallitus Evon leirialueen omistajana ja Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK tarjosivat tukeaan alueen kehittämisessä sekä leiriprojektin toteuttamisessa.
  • Puolustusvoimilta saimme ainutlaatuista materiaalitukea, jota ei ole muuten tarjolla. Näin turvasimme muun muassa pätevän sairaanhoidon toteuttamisen leirialueella ja ruokahuollon kenttäkeittiöineen.
  • Scandinavian Outdoor turvasi leiriläisten akuutit tarpeet leirikaupalla sekä tarjosivat Tutustujien leirissä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarpeelliset leirivarusteet.

Ohjelmayhteistyö rikastutti leiriläisten elämystä

Pääosa kumppaneista oli mukana rakentamassa sisältöjä myös kasvatuksellisiin ja elämyksellisiin ohjelmalaaksoihin. Kumppaneiden kanssa luoduissa ohjelmissa osallistujat saivat perehtyä muun muassa metsän monimuotoisuuteen ja vastuullisuuteen, medialukutaitoon, vesihuoltoon, vihreään energiaan ja robotiikkaan. Pääyhteistyökumppaneilla oli myös mahdollisuus esitellä leirin pääsuoralla olevassa Kumppanikylässä omaa toimintaansa erilaisin ohjelmaratkaisuin.

”Meillä Teliana oli ilo olla mukana luomassa yli 13 500 osallistujan tapahtumaa ja mahdollistamassa metsään turvalliset ja laadukkaat verkkoyhteydet. Monipuolisten ja vastuullisten kansalaistaitojen tukeminen toteutuu hienosti partiotoiminnassa. Halusimme kantaa vastuuta erityisesti mediakasvatuksesta ja näitä sisältöjä tarjosimme myös leirin laakso-ohjelmissa. Ajankohtaiset ohjelmasisällöt onnistuivat hyvin ja oli hienoa seurata osallistujien oivalluksia medialukutaidossa”, iloitsee myös leirillä vieraillut Telian markkinointi- ja analytiikkajohtaja Kati Riikonen.

”Yhteinen tavoitteemme lisätä ymmärrystä ja vuoropuhelua nuorten ja eri toimijoiden välillä ilmastonmuutokseen sekä vastuullisuuteen liittyvissä asioissa saavutettiin mielestämme hienosti, ja teemat olivat läsnä kaikissa yhteisissä hankkeissamme. Nuoret olivat tyytyväisiä siihen, että olimme valmiita keskustelemaan ja kuuntelemaan heidän viestejään, ja me puolestamme siitä, kuinka paljon saimme erilaisia kommentteja ja terveisiä. Yhteistyön kautta lisäsimme vuoropuhelua ja tuimme lisäksi partioharrastusta, joka tukee suomaisten lasten ja nuorten aktiivisuutta sekä luontosuhteen kehittymistä”, kertoo UPM Fibresin sidosryhmäsuhdejohtaja Saara Tahvanainen.

Katso Kajon yhteistyökumppanit Kajon verkkosivuilta.

Teksti: Anna Iso-Ahola

Yläkuva: Veera Melvasalo