Partiovuosi 2022: Faktat

Vuonna 2022 partiossa oli 60 976 jäsentä

Vuonna 2022 partiossa oli mukana 60976 jäsentä. Partioon liittyi vuoden aikana 11 688 uutta jäsentä Partioon liitytään sudenpentuina (7–9-vuotiaat) tai seikkailijoina (10–11-vuotiaat), joita liittyneistä oli 66 %. Partioon liitytään useimmiten ekaluokkalaisena. 26 % liittyneistä on 7-vuotiaita.

Jäsenistä alle 15-vuotiaita oli 56 %

Jäsenistä alle 15-vuotiaita oli 56 % 15–28-vuotiaita oli 22 % Suurin ikäluokka on 7–9-vuotiaat sudenpennut, joita on 19 % jäsenistöstä.

Yhteensä 427 eri koulutustapahtumaa

Yhteensä 427eri koulutustapahtumaa Partion suosituin koulutus on Partiojohtaja peruskoulutus. Vuonna 2022 partiopiirit järjestivät 23 Partiojohtajan peruskoulutusta, joille osallistui 441 partiolaista. Loput graafin tiedot tekstinä.
 • Partion suosituin koulutus on Partiojohtaja peruskoulutus.
 • 38 prosentista lippukunnista osallistuttiin Partiojohtajan peruskoulutukseen.
 • Partiopiirit järjestivät yhteensä 303 eri koulutustapahtumaa, joille osallistuttiin yhteensä 4 104 kertaa.
 • Koulutusvuorokausia kertyi 10 600
 • Suomen Partiolaiset keskusjärjestönä järjesti yhteensä 124 koulutusta, joihin osallistuttiin yli 2 848 kertaa. SP:n koulutuksista moni liittyi
 • Finnjamboree Kajoon ja koulutuksia olikin aiempia vuosia enemmän.
 • Koulutusvuorokausia SP:n koulutuksissa oli 5 300.
Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suoritti 5 000 partiolaista. Graafin muut tiedot tekstinä.
 • Turvallisesti yhdessä -verkko- koulutus on pakollinen kaikille täysi-ikäisille partiolaisille
  sekä ryhmänjohtajille iästä riippumatta.
 • Finnjamboree Kajolle osallistuvilta täysi-ikäisiltä vaadittiin suoritettu koulutus. Ennen Kajoa koulutuksen suorittikin ennätysmäärä partiolaisia.
 • Vuonna 2022 Turvallisesti yhdessä -koulutuksen suoritti 5 000 partiolaista, joka on yli kolme kertaa aiempia vuosia enemmän.

Toimiva partiolippukuntia on 11 piirissä yhteensä lähes 700

Suomessa toimivia lippukuntia on 694. Lippukunnissa oli yhteensä 5050 viikoittain kokoontuvaa partiolaisryhmää.

Lippukunnissa toimivien ryhmien määrä:

 • perhepartioryhmiä 263
 • sudenpentulaumoja 1 330
 • seikkailijajoukkueita 1210
 • tarpojavartioita 1180
 • Projektimaisesti kokoontuvia vaeltajaryhmiä oli noin 300.
Lippukunnissa järjestettiin päiväretkiä 4 022 ja yöretkiä 5 992. Loput graafin tiedot tekstissä.
 • Lippukunnissa järjestettiin päiväretkiä 4 022 ja yöretkiä 5 992.
 • Retkien, leirien,vaellusten ja purjehdusten määrä yhteensä 11 487.
 • Vuonna 2022 lippukunnat järjestivät 200 000 viikoittaista kokousta, joihin partiolaisten arvioidaan osallistuneen
  1 390 000 kertaa.
 • Partiokokousten lisäksi lippukunnat järjestivät yli 37 000 muuta tapahtumaa, joihin on osallistuttu 200 000 kertaa.

Partiotapahtumat

Valtakunnallisesti järjestettiin 240 000 eri partiotapahtumaa, joihin osallistuttiin 1 634 000 kertaa.
Partiopiirit ja keskusjärjestö järjestivät 900 muuta tapahtumaa, joihin osallistuttiin 51 100 kertaa. Graafin loput tiedot löytyy tekstistä.
 • Valtakunnallisesti järjestettiin 240 000 eri partiotapahtumaa, joihin osallistuttiin 1 634 000 kertaa.
 • Finnjamboree Kajolle osallistui yli 13 000 partiolaista.
 • Lippukuntien omille leireille osallistui 52 093.
 • Piirien leireille osallistui yhteensä 3 174.

Partiotoiminnan mahdollisti 27 000 vapaaehtoista

Partiotoiminnan mahdollisti 27 000 vapaaehtoista. Partiossa toimi yli 27 000 yli 15-vuotiasta erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.

Partion rahoitus tulee monesta lähteestä

Graafin sisältö kerrottu tekstissä.
 • 39 %osallistumismaksut
 • 22 %jäsenmaksut
 • 19 %varaihankinnan myyntituotot
 • 8 % Okm:n yleisavustus
 • 6 % kohdeavustukset
 • 1 % partiosäätiön avustus
 • 5 % muut tuotot
  Yritysyhteistyö
  Keräystuotot
  Lahjoitukset
  Leiritarvikkeiden jälleenmyynti
  Ilmoitustuotot