Partio mukana seurakuntavaaleissa

Suomen Partiolaiset olivat jälleen mukana kampanjoimassa evankelisluterilaisen kirkon seurakuntavaaleissa syksyllä 2022. Haluamme tuoda partion äänen kuuluviin kaikilla kirkon päätöksenteon tasoilla, jotta lippukunnilla on mahdollisimman hyvät lähtökohdat paikalliseen yhteistyöhön seurakuntien kanssa.

Seurakuntavaalien vaalitavoitteissa painotettiin yhteistyötä, partiotoiminnan resursointia sekä kirkon hiilineutraalityön edistämistä. Partiolaisia lähti ehdolle seurakuntavaaleissa ympäri Suomen runsaasti, ja partioehdokkaita oli tällä kertaa noin puolet enemmän verrattuna edellisiin vaaleihin. Yli sata partiolaista valittiin päättämään seurakuntien asioista.

Lue artikkelista lisää seurakuntien partiotaustaisista seurakuntavaaleissa valituista päättäjistä.

Taustayhteisönä useimmiten seurakunta

Partiolippukunnilla on usein taustayhteisönä paikallinen seurakunta, ja valtakunnallisesti noin 60 prosenttia tiloista tulee seurakuntien mahdollistamana paikallisille lippukunnille. Seurakuntien taloustilanteen heikentyessä, on seuraavina vuosina erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, ettei partiolippukuntien toimintaedellytyksistä leikata. Partiossa arvopohjaan kuuluu positiivinen uskonnonvapaus ja partiossa onkin tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille.

Valtakunnallisissa vaaleissa partio kampanjoi aina, koska partiokasvatukseen oleellisesti kuuluu demokratiakasvatus, se että lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta tuetaan. Vaalit ovat merkityksellinen osa yhteiskuntaamme. Visiomme mukaan haluamme, että jokaisella nuorella on taidot muuttaa maailmaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kannustamme erityisesti nuoria lähtemään ehdolle ja äänestämään kaikissa vaaleissa. Seurakuntavaalit ovat ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa äänestämään pääsevät kaikki kirkkoon kuuluvat 16-vuotiaat.

Lue lisää artikkelista, miten partiolaiset vahvistavat lasten ja nuorten äänen kuulumista kirkossa.

Siirry vaalisivustolle tutustumaan seurakuntavaalien vaalitavoitteisiin.

Teksti: Riikka Nenonen
Yläkuva: Otto Virtanen