Partion uusi työntekijäorganisaatio

Vuoden 2022 alussa valtaosa partiotyöntekijöistä siirtyi työskentelemään yhdessä valtakunnallisessa henkilöstöorganisaatiossa. Uudessa mallissa on ollut mahdollista vahvistaa lippukuntien tukea, tiivistää yhteistyötä sekä poistaa päällekkäistä tekemistä.

Uudistuksen tavoitteena oli, että partion henkilöstöorganisaatio tukee lippukuntien toimintaa ja niiden elinvoimaisuutta mahdollisimman hyvin. Suoraan lippukuntatyötä tekeviä henkilöitä on valtakunnallisesti aiempaa enemmän.

”Uudistuksen myötä on kevennetty päällekkäistä tekemistä ja yhtenäistetty toimintamalleja. Ensimmäinen vuosi on toki vaatinut paljon työtä uusien työskentelytapojen rakentamiseksi, mutta monissa asioissa on tapahtunut myös tosi konkreettisia muutoksia”, iloitsee Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola.

Nykymallissa Suomen Partiolaisten valtakunnallinen työntekijäorganisaatio tuottaa partiopiireille henkilöstöpalvelut. Yhteistyössä ovat mukaan Etelä-Karjalan Partiolaiset, Hämeen Partiopiiri, Järvi-Suomen Partiolaiset, Kymenlaakson Partiopiiri, Lapin Partiolaiset, Pohjanmaan Partiolaiset, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset sekä Uudenmaan Partiopiiri. Uudessa organisaatiossa työskentelee kaikkiaan noin 70 partiotoimihenkilöä.

Lounais-Suomen Partiopiiri sekä Finlands Svenska Scouter r.f. jatkoivat omina erillisinä työnantajinaan.

Työtä tehdään ympäri Suomen

Henkilöstön työpisteitä ja partiotoimistoja on eri puolilla Suomea, jotta työtä voidaan tehdä mahdollisimman lähellä lippukuntia. Partiopiirit ja vapaaehtoisorganisaatiot jatkavat toimintaansa entiseen tapaan.

Valtakunnallinen työntekijäorganisaatio on kuitenkin mahdollistanut entistä tiiviimmän yhteistyön, järkevämmän työnjaon sekä yhtenäisten käytäntöjen rakentamisen. Siten päällekkäinen tekeminen on vähentynyt ja työntekijäpalvelu on entistä tasalaatuisempaan koko maassa. Yhteistyö on toki vasta alussa ja kehittämistyö jatkuu tulevina vuosina aktiivisesti.

Teksti: Anna Koroma-Mikkola

Yläkuva: Mari Lehtisalo