Partiovuosi 2022: Harrastus jokaiselle

Partion tärkeimpiä tavoitteita on, että partio kasvaa ja että yhä useammat löytävät partiosta itselleen tärkeän yhteisön ja merkityksellistä tekemistä. Sitä varten etsimme aktiivisesti keinoja tavoittaa uusia kohderyhmiä sekä luoda uusia tapoja harrastaa partiota.

Partion strategiassa olemme määritelleet tavoitteeksi, että:

  • partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria
  • maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta paikan itselleen sekä
  • partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luomme rohkeasti uusia tapoja harrastaa.

Vuoden 2022 aikana olemme loimme maahanmuuttajatyön tiekartan, joka viitoittaa tulevien vuosien toimenpiteitä yhä useamman maahanmuuttajataustaisen tavoittamiseksi. Lue lisää artikkelista maahanmuuttajatyön tiekartasta.

Olemme myös havainneet, että partiossakin on yhä suurempi joukko, jotka tarvitsevat taloudellista tukea harrastamiseen. Lue tarkemmin varainhankinnastamme ja partion tukimuodoista tästä artikkelista.

Partiokerhot uusi tapa tulla mukaan

Olemme aktiivisesti mukana Harrastamisen Suomen mallin -edistämisessä ja olemme käynnistäneet sen avulla useita partiokerhoja koulujen yhteydessä. Partiokerhot ovat lippukunnille konkreettinen tapa järjestää uudenlaista toimintaa ja tarjota uusille lapsille mahdollisuus tutustua partioon. Lisätietoa partiokerhoista tällä sivulla.

Jotta voimme tavoittaa yhä useamman lapsen ja nuoren mukaan partiotoimintaa, teemme aktiivisesti merkittäviä markkinointitoimenpiteitä eri ikäryhmille. Tärkeää on saada mukaan myös uusia aikuisia ryhmien vetäjiksi. Lue tarkemmin partion jäsenmäärän kehityksestä sekä markkinoinnista tästä artikkelista.

Lue lisää partiokerhoista:

Uutinen Kajaanin Eränkävijöidenpartiokerhosta ukrainalaisille nuorille

Uutinen Lopen partiokerhosta

Partiomedian artikkeli partiokerhojen toiminnasta