Tunnuksen hakeminen

Kohti Kestävästi partiossa -tunnusta: Näin pääsette alkuun tunnuksen hakemisessa

Ajatus herää!

Kuka vain lippukunnassa voi tehdä aloitteen tunnuksen käyttöönotosta. Vaikka sinä! 
 
Työstämisen voi aloittaa vaikka:

 • Johtokolmikko 
 • Hallitus 
 • Vaeltaja- tai samoajaryhmä 
 • Erikseen koottu projektiryhmä 

Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemisen ja toiminnan kehittämistä kestävämmäksi voi toteuttaa monella eri tavalla. Tässä kolme esimerkkiä, millä porukalla tunnuksen hakemista voi edistää ja mitä kannattaa huomioida. Voitte myös yhdistellä eri tapoja! 

Päätöksiä hallituksen kokouksissa 

 • Aihetta voi käsitellä hallituksen kokouksissa yhtenä asiakohtana, ja voitte jakaa kehittämistä kaipaavat asiat hallituksen jäsenten kesken. Moniin tekoihin tarvitaan käytännössä esimerkiksi ryhmien ja retkien johtajien ohjeistamista, joten kiinnittäkää huomiota sisäiseen viestintään! Kaikkia koskeviin päätöksiin vaikkapa kasvisruoan ja julkisilla liikkumisen lisäämisestä on myös hyvä osallistaa koko johtajistoa. 

Samoaja- tai vaeltajavartion projekti 

 • Tunnuksen hakeminen sopii esimerkiksi samoaja- tai vaeltajavartion projektiksi! Vartio voi helposti tehdä nykytilan tarkastelun pohtimalla keskenään ja vaikka haastattelemalla muuta johtajistoa. Varmistakaa, että vartiolle on tarjolla tukea hankalampiin kysymyksiin, esimerkiksi kolon sähkösopimuksen selvittely tai koko johtajiston ohjeistaminen jostakin uudesta toimintatavasta. 

Kestävän kehityksen työryhmä 

 • Tunnusta hakemaan voidaan pestata erillinen porukka asiasta innostuneita. Kannattaa kysyä mukaan eri-ikäisiä ja eri rooleissa toimivia. Tämä voi olla innostava pesti jollekin, joka ei juuri nyt halua esimerkiksi johtaa ryhmää. Tehtävä sopii myös muun pestin ohelle, kunhan tekeminen lähtee omasta innostuksesta ja työn jakaa pieniin osiin ryhmän kesken. Esimerkiksi akelana toimiva voi samalla viedä kestävämmän toiminnan ohjeita muille akeloille ja kalustonhoitaja voi edistää hankintojen ja kaluston huoltamisen kriteerejä.   
 • Työstämisen voi aloittaa vaikka johtokolmikko, hallitus, vaeltaja- tai samoajaryhmä tai erikseen koottu projektiryhmä 
Tutkikaa kriteerejä yhdessä!

Teidänkin lippukunnassanne on varmasti jo monia kestäviä toimintatapoja käytössä! Tutustukaa Kestävästi partiossa -kriteereihin, niin huomaatte. 

Kaikkia asioita ei tarvitse ottaa työn alle heti – jos jokin osa-alue ei tunnu niin omalta, keskittykää ensin muihin. 

Tunnuksen idea on kuitenkin auttaa parantamaan toiminnan vastuullisuutta, joten valitkaa kriteereistä myös sellaisia, joita voisitte kehittää. 

Voitte tutustua Kestävästi partiossa -tunnukseen näillä materiaaleilla:

Tehkää suunnitelma ja työnjako!

Kun olette valinneet kehityksen alle otettavat kriteerit, suunnitelkaa esimerkiksi seuranta-exceliin toimenpiteet, joilla edistätte niiden toteutumista. Miettikää toimenpiteille aikataulu ja vastuuhenkilöt. 
Ottakaa avuksi lippukunnan toimintakalenteri – missä tapahtumissa kriteerien toteuttamista voi tehdä käytännössä? 

Olkaa yhteydessä ryhmänjohtajiin ja kertokaa heille, millaisia uusia toimintatapoja pitäisi ottaa käyttöön ryhmien kokouksissa. 

Sopikaa kalenteriin tilannepäivitys esimerkiksi kuukauden välein, ja käykää läpi miten toimenpiteet etenevät ja mitä vielä tarvitaan. Päivittäkää seuranta-exceliä tai omaa suunnitelmaanne 

 • Ideoita kriteerien toteuttamiseen löytyy vinkkipankista 
 • Partio-ohjelma.fi -sivulta löydät kokoelman ideoita, miten kriteereitä voi toteuttaa osana ikäkausien ohjelmaa   
 • Hakekaa tunnusta!

  Kun 25 kriteeriä täyttyy, klikkailkaa hakemus Kuksaan ja odotelkaa tuloksia!

  Hakemuksessa kysytään kriteerien lisäksi esimerkkiä toimenpiteestä, josta olette erityisen ylpeitä.

  Viestikää ja ylläpitäkää!

  Perustaisitteko lippukuntaan vastuullisuusvastaavan pestin vai viettekö vastuulliset toimintatavat kaikkien pestikuvauksiin? Lue vinkit, mitä vastuullisuuden vastuutehtäviin esimerkiksi voi kuulua.

  Voitte myös ideoida eri pesteihin kuuluvia vastuita yhdessä johtajaporukalla tämän työkalun avulla. Lataa Pestien vastuut -työkalu omalle koneellesi.

  Kertokaa lippukunnan jäsenille tunnuksesta ja pitäkää yhdessä yllä kestäviä valintoja kokouksissa ja retkillä. Kun tunnus on myönnetty, voitte käyttää logoa lippukunnan sivuilla ja viestinnässä.

  Vastuullisuus ei ole koskaan valmista! Ottakaa säännöllisesti uusia kriteereitä työn alle ja kehittäkää toimintatapoja edelleen. 

  Arvioikaa kriteerien tilanne uudelleen ja hakekaa tunnuksen uusintaa seuraavan kalenterivuoden lopussa. Tunnusta uudelleen hakiessa tulee ottaa ainakin pari uutta kohtaa työn alle. Mikään ei toki estä toteuttamasta vielä enemmän kriteerejä, kun olette päässeet vauhtiin! 

 • Pestatkaa lippukuntaanne ympäristö- tai kekevastaava, joka vastaa lippukunnan kestävän kehityksen suunnitelman tekemisestä, seurannasta ja päivittämisestä.  
 • Sopikaa, miten jaatte toisillenne hyviä ideoita ja vinkkejä kestävämpään käytännön toimintaan. 
 • Jakakaa vinkkejä myös lippukunnan ulkopuolelle, koteihin, naapurilippukuntiin ja someseuraajillenne. 
 • Laatikaa uuden johtajan perehdytyspaketti lippukunnan kestävyyskäytäntöihin tai jos teillä on jo käytössä perehdytysmateriaali, lisätkää tärkeimmät kestävästi partiossa -käytännöt sen osaksi. 
 • Jos teillä on käytössä erilaisia ohjeistuksia johtajistolle esimerkiksi rahankäyttöön ja hankintoihin, retkien järjestämiseen, kolon yhteisiin pelisääntöihin tms. päivittäkää Kestävästi partiossa -toimintatavat myös niihin.