Kriteerit

Kestävästi partiossa -tunnuksen kriteerejä arvioidaan asteikolla kyllä, kehityksen alla tai ei. Tunnuksen voi saada lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 kriteeriä. Lisäksi on hyvä valita myös kehittämiskohteita!

Kannattaa ottaa käyttöön seurantatyökalu, jolla on helppo seurata, mitkä asiat ovat hoidossa, kehityksen alla tai aloittamatta!

Lataa Kestävästi partiossa -seurantatyökalu omalle koneellesi (excel)


Kasvatus 

Ympäristökasvatus on osa partion kasvatustoimintaa. Tunnusta haettaessa arvioidaan myös lippukunnan ympäristökasvatuksen toteutumista. 

 1. Partion kasvatustavoite ”Suhde ympäristöön” otetaan huomioon lippukunnan kaikkien ikäkausien toiminnan suunnittelussa. 
 2. Ryhmien johtajat ja luotsit osaavat antaa esimerkkejä ikäkaudelle sopivista ympäristöaktiviteeteista. 
 3. Retkien, leirien ja purjehdusten ohjelmassa on säännöllisesti ympäristöön ja luontoon liittyvää ohjelmaa.  
 4. Viikkotoiminnassa, retkillä ja leireillä harjoitellaan ympäristövastuullisen arjen toimintatapoja, kuten jätteiden lajittelua, tavaroista huolehtimista, julkisen liikenteen käyttöä ja energiansäästöä. 
 5. Lippukunta huolehtii siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella vaikuttamista kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Lue lisää kasvatuksen osa-alueesta  


Ruoka

Ruokaan liittyvät kysymykset ovat keskeisiä matkalla kestävään yhteiskuntaan. Siksi myös sillä on väliä, mitä partiossa syödään.  

 1. Lippukunnan tapahtumissa kannustetaan noudattamaan kasvispainotteista ruokavaliota. 
 2. Retkillä, leireillä ja purjehduksilla ainakin joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa. 
 3. Retkien, leirien ja purjehdusten kokkeja kannustetaan opettelemaan maukkaan ja ravitsevan kasvisruoan tekemistä. 
 4. Retkien, leirien ja purjehdusten ruokalistat on suunniteltu siten, että hävikkiä syntyy vähän. 
 5. Retken, purjehduksen tai muun tapahtuman jäljiltä ylijääneen ruoan hyötykäyttö on mietitty ja sitä tarjotaan esimerkiksi osallistujille tapahtuman jälkeen kotiin vietäväksi. 
 6. Lippukunnan kuiva-ainekaappia ylläpidetään säännöllisesti käyttämällä ensin ensiksi ostetut tuotteet, seurataan kaappiin kertyviä ruoka-aineita ja siivotaan tarvittaessa vanhenevia tuotteita pois. 
 7. Lippukunnassa usein käytettyjä reseptejä ylläpidetään siten, että valmistettavat määrät ovat sopivia eikä ruokahävikkiä synny. 
 8. Ruokahankinnoissa suositaan lähiruokaa, Luomu-tuotteita sekä reilun kaupan tai muuten sertifioituja tuotteita niissä tuoteryhmissä, joissa niitä on helposti saatavilla. 

Lue lisää Ruuan osa-alueesta


Hankinnat

Kestävillä hankinnoilla puututaan luonnonvarojen ylikulutukseen: ostetaan vähemmän ja kestävämpää ja pidetään tavaroista huolta.  

 1. Lippukunnan hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ekologisuuteen ja vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten kestävyys, valmistusolosuhteet ja –paikka sekä materiaalit. 
 2. Lippukunnan hankinnoissa huomioidaan pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys. 
 3. Huolehditaan yhdessä lippukunnan kalustosta: varusteet huolletaan käytön jälkeen, opetellaan oikeat tavat käyttää kalustoa ja varusteita. 
 4. Lippukunnassa tutustutaan eri tuotteiden sertifikaatteihin ja tehdään valintoja sertifikaatit huomioiden. 
 5. Satunnaisesti käytettävissä tarvikkeissa ja varusteissa hyödynnetään mahdollisuutta vuokrata/lainata. 
 6. Leireille ja tapahtumiin hankittavien tuotteiden ja tarvikkeiden osalta suositaan ratkaisuja, jotka voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää materiaalina. Vältetään esimerkiksi teettämästä tarvikkeita, joissa on selkeästi näkyvillä vuosiluku/päivämäärät. 
 7. Materiaaleja tulostetaan/painatetaan vain tarpeeseen. 

Lue lisää Hankintojen osa-alueesta 


Kierrätys

Kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat kestävästi toimivassa lippukunnassa arkea. On myös tärkeä varmistaa, että jäsenet tuntevat lippukunnan käyttämät lajitteluohjeet. 

 1. Lippukunnan kololla, retkillä ja purjehduksilla on selkeä ohjeistus kierrättämisestä 
 2. Lippukunnan kololla ja veneellä kierrätetään syntyvää jätettä paikallisen jätehuollon tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa (paperi, pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte) 
 3. Retkillä ja purjehduksilla kierrätetään syntyvää jätettä (paperi, pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte) 
 4. Jos lippukunnan käyttämässä kiinteistössä ei ole lajittelumahdollisuuksia, pyritään järjestämään lajittelu paikan päälle tai toimitetaan lajitellut jätteet lähimpään lajittelupisteeseen 
 5. Lippukunta viestii jäsenilleen kierrätyksestä kololla, kämpällä, veneellä ja retkillä 
 6. Lippukunnan tapahtumissa vältetään kertakäyttöastioit 
 7. Lippukunnassa suunnitellaan etukäteen se, miten retkillä, leireillä ja tapahtumissa vältetään jätteiden syntymistä ja hävikkiä 

Lue lisää Kierrätyksen osa-alueesta


Kolot ja kämpät

Kämpällä ja kololla on tärkeä huolehtia muun muassa siitä, että energia-asiat ovat kunnossa ja että jätevedet hoidetaan asianmukaisesti.  

 1. Lippukunnan kolojen ja kämppien sähkösopimuksissa suositaan uusiutuvaa energiaa. Jos lippukunta ei itse pysty tekemään sähkösopimusta, selvitetään, millainen sähkösopimus tiloissa on käytössä, ja tehdään ehdotus sähkön vaihtamisesta uusiutuvaksi energiaksi. 
 2. Varmistetaan ympäristöystävällinen vesihuolto kämpillä. Erityisesti jos kämppä on viemärijärjestelmien ulkopuolella, on tärkeää huomioida esimerkiksi käytettävät pesuaineet ja mihin harmaat vedet päätyvät. 
 3. Huomioidaan tilojen järkevät lämpötilat ja lämmittäminen: Varmistetaan, että tiloissa ei ole liian lämmintä ja lasketaan tarvittaessa lämpötilaa. 
 4. Sammutetaan ylimääräiset sähkölaitteet, kun niitä ei käytetä. 
 5. Selvitetään, onko kämpällä tarpeen tai mahdollista parantaa energiatehokkuutta remontoimalla (esim. parantamalla lämpöeristystä). 
 6. Pidetään tiloista yhdessä huolta ja hoidetaan pienet korjaus- ja kunnostustoimenpiteet saman tien. 
 7. Lippukunnassa opetetaan jäsenille tulen oikeaoppinen sytyttäminen puupinon päältä

Lue lisää Kolojen ja kämppien osa-alueesta


Liikkuminen

Liikenteen ympäristövaikutuksia voi vähentää suosimalla kevyttä liikennettä, julkisia liikennevälineitä ja yhteiskuljetuksia. Liikkumisen päästöjä voi myös kompensoida.  

 1. Lippukunnan retkille menemisessä suositaan julkisia liikennevälineitä, kimppakyytejä tai yhteiskuljetuksia 
 2. Lippukunta on kauden aikana etsinyt lähiympäristöstä sellaisia retkikohteita, joihin pääsee pyöräillen tai julkisilla kulkuneuvoilla 
 3. Lippukunta tekee kauden aikana ainakin yhden retken, jonne saapumiseen ei tarvita moottoriajoneuvoja. 
 4. Lippukunnan johtajiston kokouksissa on etäosallistumismahdollisuus 
 5. Lippukunnan johtajisto hyödyntää toisiaan (kyyti tai seura julkisissa) kulkemisessa kololle ja retkille tai leireille 
 6. Ainakin yhdellä lippukunnan retkellä toimikauden aikana tehdään tekoja, joiden tavoitteena on kompensoida retkelle kulkemisesta aiheuttavaa hiilikuormaa 
 7. Lippukunnassa käytetään lentokonetta tai risteilyaluksia vain erittäin harkituissa tilanteissa ja nämä matkat kompensoidaan 

Lue lisää Liikkumisen osa-alueesta   


Partiomatkailu

Partiomatkailussa on tärkeä noudattaa kestävän matkailun periaatteita.  

 1. Partiomatkaa toteuttavat tuntevat ja noudattavat Kestävän matkailun periaatteita 
 2. Partiomatkan osana on palvelutehtävä paikallisen yhteisön hyväksi 
 3. Partiomatkan kulkemisesta aiheutuva hiilikuorma on kompensoitu 

Lue lisää Partiomatkailun osa-alueesta   


Esteiden madaltaminen

Kestävään kehitykseen kuuluu myös sosiaalinen kestävyys. Kun partioon tulemisen esteet pidetään matalina, mukaan on helppo tulla.  

 1. Lippukunnissa kerrotaan jäsenille säännöllisesti mahdollisuudesta jäsenmaksuvapautukseen 
 2. Lippukunnalla on tapoja tukea tai vapauttaa jäsenien retki- ja tapahtumalaskuja ja tästä kerrotaan jäsenille retki-, tapahtuma- tai leirikirjeessä. 
 3. Lippukunnalla on lainavarusteita tavallisimmista retkeilyvarusteista ja niistä kerrotaan säännöllisesti jäsenille 
 4. Lippukunnassa on nimetty turva-aikuinen ja jäsenet tietävät, kuka pestiä hoitaa 
 5. Lippukunnassa puututaan kiusaamiseen 
 6. Lippukunnan toiminnassa otetaan huomioon Helppo Tulla -tunnuksen osa-alueita 

Lue lisää Esteiden madaltamisen osa-alueesta


Kuva: Miko Mahonen