Kriteerit

Tällä sivulla esitellään eri osa-alueiden kriteerit. Kriteerejä arvioidaan asteikolla kyllä – kehityksen alla – ei.

Kannattaa ottaa käyttöön seurantatyökalu, jolla on helppo seurata, mitkä asiat ovat hoidossa, kehityksen alla tai aloittamatta. Lataa Kestävästi partiossa -seurantatyökalu omalle koneellesi (excel).

Ympäristökasvatus on osa partion kasvatustoimintaa. Tunnusta haettaessa arvioidaan myös lippukunnan ympäristökasvatuksen toteutumista. 

 • Partion kasvatustavoite Suhde ympäristöön otetaan huomioon lippukunnan kaikkien ikäkausien toiminnan suunnittelussa.
 • Ryhmien johtajat ja luotsit osaavat antaa esimerkkejä ikäkaudelle sopivista ympäristöaktiviteeteista.
 • Retkien, leirien ja purjehdusten ohjelmassa on säännöllisesti ympäristöön ja luontoon liittyvää ohjelmaa.
 • Viikkotoiminnassa, retkillä ja leireillä harjoitellaan ympäristövastuullisen arjen toimintatapoja, kuten jätteiden lajittelua, tavaroista huolehtimista, julkisen liikenteen käyttöä ja energiansäästöä.
 • Lippukunta huolehtii siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella vaikuttamista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue lisää Kasvatuksen osa-alueesta.

Ruokaan liittyvät kysymykset ovat keskeisiä matkalla kestävään yhteiskuntaan. Siksi myös sillä on väliä, mitä partiossa syödään. 

 • Lippukunnan tapahtumissa kannustetaan noudattamaan kasvispainotteista ruokavaliota.
 • Retkillä, leireillä ja purjehduksilla ainakin joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa.
 • Retkien, leirien ja purjehdusten kokkeja kannustetaan opettelemaan maukkaan ja ravitsevan kasvisruoan tekemistä.
 • Retkien, leirien ja purjehdusten ruokalistat on suunniteltu siten, että hävikkiä syntyy vähän.
 • Retken, purjehduksen tai muun tapahtuman jäljiltä ylijääneen ruoan hyötykäyttö on mietitty ja sitä tarjotaan esimerkiksi osallistujille tapahtuman jälkeen kotiin vietäväksi.
 • Lippukunnan kuiva-ainekaappia ylläpidetään säännöllisesti käyttämällä ensin ensiksi ostetut tuotteet, seurataan kaappiin kertyviä ruoka-aineita ja siivotaan tarvittaessa vanhenevia tuotteita pois.
 • Lippukunnassa usein käytettyjä reseptejä ylläpidetään siten, että valmistettavat määrät ovat sopivia eikä ruokahävikkiä synny.
 • Ruokahankinnoissa suositaan lähiruokaa, Luomu-tuotteita sekä reilun kaupan tai muuten sertifioituja tuotteita niissä tuoteryhmissä, joissa niitä on helposti saatavilla.

Lue lisää Ruoan osa-alueesta.

Kestävillä hankinnoilla puututaan luonnonvarojen ylikulutukseen: ostetaan vähemmän ja kestävämpää ja pidetään tavaroista huolta. 

 • Lippukunnan hankinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ekologisuuteen ja vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten kestävyys, valmistusolosuhteet ja –paikka sekä materiaalit.
 • Lippukunnan hankinnoissa huomioidaan pitkäikäisyys ja monikäyttöisyys.
 • Huolehditaan yhdessä lippukunnan kalustosta: varusteet huolletaan käytön jälkeen, opetellaan oikeat tavat käyttää kalustoa ja varusteita.
 • Lippukunnassa tutustutaan eri tuotteiden sertifikaatteihin ja tehdään valintoja sertifikaatit huomioiden.
 • Satunnaisesti käytettävissä tarvikkeissa ja varusteissa hyödynnetään mahdollisuutta vuokrata/lainata.
 • Leireille ja tapahtumiin hankittavien tuotteiden ja tarvikkeiden osalta suositaan ratkaisuja, jotka voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää materiaalina. Vältetään esimerkiksi teettämästä tarvikkeita, joissa on selkeästi näkyvillä vuosiluku/päivämäärät.
 • Materiaaleja tulostetaan/painatetaan vain tarpeeseen.

Lue lisää Hankintojen osa-alueesta.

Kierrätys ja jätteiden lajittelu ovat kestävästi toimivassa lippukunnassa arkea. On myös tärkeä varmistaa, että jäsenet tuntevat lippukunnan käyttämät lajitteluohjeet.

 • Lippukunnan kololla, retkillä ja purjehduksilla on selkeä ohjeistus kierrättämisestä
 • Lippukunnan kololla ja veneellä kierrätetään syntyvää jätettä paikallisen jätehuollon tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa (paperi, pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte)
 • Retkillä ja purjehduksilla kierrätetään syntyvää jätettä (paperi, pahvi/kartonki, lasi, metalli, muovi, biojäte, ongelmajäte)
 • Jos lippukunnan käyttämässä kiinteistössä ei ole lajittelumahdollisuuksia, pyritään järjestämään lajittelu paikan päälle tai toimitetaan lajitellut jätteet lähimpään lajittelupisteeseen
 • Lippukunta viestii jäsenilleen kierrätyksestä kololla, kämpällä, veneellä ja retkillä
 • Lippukunnan tapahtumissa vältetään kertakäyttöastioita
 • Lippukunnassa suunnitellaan etukäteen se, miten retkillä, leireillä ja tapahtumissa vältetään jätteiden syntymistä ja hävikkiä

Lue lisää Kierrätyksen osa-alueesta.

Kämpällä ja kololla on tärkeä huolehtia muun muassa siitä, että energia-asiat ovat kunnossa ja että jätevedet hoidetaan asianmukaisesti. 

 • Lippukunnan kolojen ja kämppien sähkösopimuksissa suositaan uusiutuvaa energiaa. Jos lippukunta ei itse pysty tekemään sähkösopimusta, selvitetään, millainen sähkösopimus tiloissa on käytössä, ja tehdään ehdotus sähkön vaihtamisesta uusiutuvaksi energiaksi.
 • Varmistetaan ympäristöystävällinen vesihuolto kämpillä. Erityisesti jos kämppä on viemärijärjestelmien ulkopuolella, on tärkeää huomioida esimerkiksi käytettävät pesuaineet ja mihin harmaat vedet päätyvät.
 • Huomioidaan tilojen järkevät lämpötilat ja lämmittäminen: Varmistetaan, että tiloissa ei ole liian lämmintä ja lasketaan tarvittaessa lämpötilaa.
 • Sammutetaan ylimääräiset sähkölaitteet, kun niitä ei käytetä.
 • Selvitetään, onko kämpällä tarpeen tai mahdollista parantaa energiatehokkuutta remontoimalla (esim. parantamalla lämpöeristystä).
 • Pidetään tiloista yhdessä huolta ja hoidetaan pienet korjaus- ja kunnostustoimenpiteet saman tien.
 • Lippukunnassa opetetaan jäsenille tulen oikeaoppinen sytyttäminen puupinon päältä

Lue lisää Kolojen ja kämppien osa-alueesta.

Liikenteen ympäristövaikutuksia voi vähentää suosimalla kevyttä liikennettä, julkisia liikennevälineitä ja yhteiskuljetuksia. Liikkumisen päästöjä voi myös kompensoida. 

 • Lippukunnan retkille menemisessä suositaan julkisia liikennevälineitä, kimppakyytejä tai yhteiskuljetuksia
 • Lippukunta on kauden aikana etsinyt lähiympäristöstä sellaisia retkikohteita, joihin pääsee pyöräillen tai julkisilla kulkuneuvoilla
 • Lippukunta tekee kauden aikana ainakin yhden retken, jonne saapumiseen ei tarvita moottoriajoneuvoja.
 • Lippukunnan johtajiston kokouksissa on etäosallistumismahdollisuus
 • Lippukunnan johtajisto hyödyntää toisiaan (kyyti tai seura julkisissa) kulkemisessa kololle ja retkille tai leireille
 • Ainakin yhdellä lippukunnan retkellä toimikauden aikana tehdään tekoja, joiden tavoitteena on kompensoida retkelle kulkemisesta aiheuttavaa hiilikuormaa
 • Lippukunnassa käytetään lentokonetta tai risteilyaluksia vain erittäin harkituissa tilanteissa ja nämä matkat kompensoidaan

Lue lisää Liikkumisen osa-alueesta.

Partiomatkailussa on tärkeä noudattaa kestävän matkailun periaatteita. 

 • Partiomatkaa toteuttavat tuntevat ja noudattavat Kestävän matkailun periaatteita
 • Partiomatkan osana on palvelutehtävä paikallisen yhteisön hyväksi
 • Partiomatkan kulkemisesta aiheutuva hiilikuorma on kompensoitu

Lue lisää Partiomatkailun osa-alueesta.

Kestävään kehitykseen kuuluu myös sosiaalinen kestävyys. Kun partioon tulemisen esteet pidetään matalina, mukaan on helppo tulla. 

 • Lippukunnissa kerrotaan jäsenille säännöllisesti mahdollisuudesta jäsenmaksuvapautukseen
 • Lippukunnalla on tapoja tukea tai vapauttaa jäsenien retki- ja tapahtumalaskuja ja tästä kerrotaan jäsenille retki-, tapahtuma- tai leirikirjeessä.
 • Lippukunnalla on lainavarusteita tavallisimmista retkeilyvarusteista ja niistä kerrotaan säännöllisesti jäsenille
 • Lippukunnassa on nimetty turva-aikuinen ja jäsenet tietävät, kuka pestiä hoitaa
 • Lippukunnassa puututaan kiusaamiseen
 • Lippukunnan toiminnassa otetaan huomioon Helppo Tulla -tunnuksen osa-alueita

Lue lisää Esteiden madaltamisen osa-alueesta.

Tästä tunnuksen hakemiseen!

 

Yläkuva: Eeva Helle