Kasvatus

Ympäristökasvatus on luonteva osa partiotoimintaa. Suhde ympäristöön kuuluu kaikkien partion ikäkausien kasvatustavoitteisiin. Tavoitteena on, että partiolainen kunnioittaa ja tuntee luontoa ja huolehtii ympäristöstä omalta osaltaan. Kestävästi partiossa -tunnusta haettaessa on tärkeä katsoa läpi myös sitä, miten ympäristökasvatusta toteutetaan lippukunnan toiminnassa.

Mitä ympäristökasvatus on?

Ympäristökasvatus on kaikkea sitä oppimista ja muuta kasvatusta, joka jotenkin liittyy ympäristöön. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea yksilön kasvua aktiiviseksi, ympäristöstä vastuuta kantavaksi kansalaiseksi. Oppiminen on elinikäistä, eli myös aikuiset oppivat ympäristöasioita. Partioliike on yksi maailmanlaajuisesti tärkeä ympäristökasvatuksen toteuttaja.

Ympäristökasvatuksen avulla voidaan vahvistaa luontosuhdetta luonnossa liikkumalla ja sitä tarkkailemalla. Tärkeää on päästä harjoittelemaan vastuullista toimintaa sekä omassa arjessa että yhteiskuntaan vaikuttamalla. Luonnollisesti myös ympäristötiedon opettelu on osa ympäristökasvatusta.

Ideoita lippukunnan ympäristökasvatuksen vahvistamiseen

Partio-ohjelmaan kuuluu paljon ympäristöaiheisia sisältöjä – niitä täytyy vain muistaa pitää lippukunnan toiminnassa esillä. Viime vuosina on lisäksi tehty erilaisia ympäristöaiheisia kokonaisuuksia, kuten Panda-merkki ja #MEIDÄNMERI, joista löytyy paljon kiinnostavaa, ympäristöaiheista tekemistä.

Verkossa on useita hyviä materiaalipankkeja, joista voi etsiä lisää materiaalia ja ideoita. WWF:n ympäristökasvatuksen sivut tarjoavat paljon myös partioon sopivaa sisältöä. Lisäksi esimerkiksi MAPPA-materiaalipankista löydät tehtäviä ja taustamateriaalia ympäristökasvatukseen ja ulkona oppimiseen. Toivoa ja toimintaa -sivustolta taas löydät erityisesti tarpoja- ja samoajaryhmille sopivia tehtäviä ympäristötoimintaan ja ympäristöön liittyvien tunteiden käsittelyyn.

Käytännön vinkkejä:

Panda ja partiolaiset luonnon puolesta (WWF-lehti 2/2019) 
Ympäristökasvatusideat Nekun partioblogissa

Katso osa-alueiden kriteerit!

 

Yläkuva: Eveliina Saari