Kasvatus

Ympäristökasvatus on luonteva osa partiotoimintaa. Suhde ympäristöön kuuluu kaikkien partion ikäkausien kasvatustavoitteisiin. Tavoitteena on, että partiolainen kunnioittaa ja tuntee luontoa ja huolehtii ympäristöstä omalta osaltaan. Kestävästi partiossa -tunnusta haettaessa on tärkeä katsoa läpi myös sitä, miten ympäristökasvatusta toteutetaan lippukunnan toiminnassa.

Mitä ympäristökasvatus on?

Ympäristökasvatus on kaikkea sitä oppimista ja muuta kasvatusta, joka jotenkin liittyy ympäristöön. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea yksilön kasvua aktiiviseksi, ympäristöstä vastuuta kantavaksi kansalaiseksi. Oppiminen on elinikäistä, eli myös aikuiset oppivat ympäristöasioita. Partioliike on yksi maailmanlaajuisesti tärkeä ympäristökasvatuksen toteuttaja.

Ympäristökasvatuksen avulla voidaan vahvistaa luontosuhdetta luonnossa liikkumalla ja sitä tarkkailemalla. Tärkeää on päästä harjoittelemaan vastuullista toimintaa sekä omassa arjessa että yhteiskuntaan vaikuttamalla. Luonnollisesti myös ympäristötiedon opettelu on osa ympäristökasvatusta.

Partio-ohjelmaan sisältyy paljon valmiita ympäristöaiheisia sisältöjä. Viime vuosina on lisäksi tehty erilaisia ympäristöaiheisia kokonaisuuksia, kuten kansalaishavainnoinnin ohjelmapaketti, Sanoista tekoihin -ohjelmapainotus, Panda-merkki ja #MEIDÄNMERI, joista löytyy paljon kiinnostavaa, ympäristöaiheista tekemistä. 

Verkossa olevia ympäristöaiheisia materiaalipankkeja: 

Tutustukaa yhdessä ympäristöaiheisiin kirjoihin ja lautapeleihin: 

Lippukunta huolehtii siitä, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harjoitella vaikuttamista kestävän kehityksen edistämiseksi.   

  • Valitkaa retkien teemaksi ja ohjelmaksi tietoisesti ja säännöllisesti ympäristöön ja luontoon liittyviä aktiviteetteja. Pitäkää vieraslajitalkoita, järjestäkää kasvisruokakokkisota, rakentakaa hyönteishotelleja ja lähettäkää lasten ja nuorten kanssa kirjeitä kansanedustajille liittyen lähiympäristömme säilymiseen ja ilmastonmuutokseen.   
  • Tehkää partiotoiminnastanne monimuotoista hyödyntämällä maailmanjärjestöjen ohjelmakokonaisuuksia kuten esim. Earth Tribe ja Messenger of Peace.   
  • Uskokaa esimerkin voimaan. Lapset kyllä syövät kasvisruokaa, kierrättävät, säästävät energiaa ja suostuvat kulkemaan julkisilla, kunhan johtajat myös itse siihen uskovat ja näyttävät esimerkkiä!     

Lue lisää: 

Panda ja partiolaiset luonnon puolesta (WWF-lehti 2/2019)    

Ympäristökasvatusideat Nekun partioblogissa 

Yläkuva: Eveliina Saari