#MEIDÄNMERI-aktiviteetit on julkaistu

Suomen Partiolaiset tarjoaa partiolaisille mahdollisuuden tehdä Itämeri-aiheisia aktiviteetteja ja oppia samalla suojelemaan Itämerta. Aktiviteetteja tekemällä saa partiopaitaan muumiaiheisen #MEIDÄNMERI-merkin.

#meidänmeri-kampanjamerkki#MEIDÄNMERI on Moomin Charactersin ja John Nurmisen Säätiön kampanja, jossa Suomen Partiolaiset on mukana. Suomen Partiolaisten meripartioryhmä on tuottanut kampanjaa varten Itämeri-aiheisia aktiviteetteja, joiden avulla lisätään lasten ja nuorten tietoisuutta Itämeren tilasta ja keinoista sen suojelemiseksi. Lisäksi aktiviteetit tehtyään saa upean muumiaiheisen kangasmerkin.

Kaikki partiolaiset pääsevät mukaan!

Sudenpentujen ja seikkailijoiden #MEIDÄNMERI-merkki koostuu sukelluksista, joiden kautta päästään tutustumaan luonnonvesien monimuotoisuuteen ja siihen, miten omilla teoilla voi vaikuttaa Itämeren tilaan. Aktiviteeteissa esimerkiksi opetellaan tunnistamaan sinilevää, järjestetään rantatalkoot ja tehdään Itämeriaiheinen näyttely. Lisäksi aktiviteeteissa harjoitellaan vaikuttamista ja oman mielipiteen ilmaisua.

Tarpojat voivat tehdä #MEIDÄNMERI-aktiviteetteja toimimalla sudenpentulauman tai seikkailijajoukkueen Itämeri-kummina, toteuttamalla tarpojille suunnattuja sukellustaiturin aktiviteetteja tai osallistumalla Itämeri-tapahtuman järjestämiseen. Muut ikäkaudet ja aikuiset voivat olla mukana kampanjan toteuttamisessa joko tukemalla nuorempia ikäkausia #MEIDÄNMERI-aktiviteettien toteuttamisessa tai osallistumalla Itämeri-päivän järjestämiseen. Perhepartiolaiset voivat olla mukana poimimalla sudenpentujen aktiviteeteista perhepartioon sopivia osia.

Osa #MEIDÄNMERI-aktiviteeteista sopii toteutettavaksi myös etäpartion muodossa jo nyt kevään aikana, mutta merkkiä on mahdollista tehdä koko vuoden ajan.

#MEIDÄNMERI-kangasmerkit tulevat myyntiin Scandinavian Outdoorin kevään aikana. Tutustu #MEIDÄNMERI-aktiviteetteihin täällä: https://partio-ohjelma.fi/toiminta/meidaenmeri.

Kansainvälisellä #MEIDÄNMERI-kampanjalla lisätään Itämeri-tietoa sekä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön. Kampanjassa on mukana noin 100 yhteistyökumppania, jotka esimerkiksi lahjoittavat omien kampanjatuotteidensa myyntituotosta osan keräykseen. Partiolaiset eivät osallistu keräystyöhön, vaan partiolaisten roolina on Itämeri-tietoisuuden levittäminen #MEIDÄNMERI-merkin aktiviteettien avulla.

Kuva ylhäällä: Jukka Koskelainen