Liikkuminen

Kestävä liikkuminen partiossa

Suomessa tieliikenne aiheuttaa jopa 95% liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Näin ollen myös partiossa on syytä kiinnittää huomiota kestävään arkiliikkumiseen. Valtaosa partion piirissä tapahtuvasta liikkumisesta liittyy kololle ja kololta pois -liikenteeseen, ja siksi siihen on jokaisen lippukunnan hyvä miettiä kestäviä ratkaisuja.

Kololiikenne

Lippukunnat ovat Suomessa eri asemassa kestävän liikkumisen valintojen suhteen sen mukaan, onko lippukunnan toiminta ja kolo isossa kaupungissa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella vai pienemmässä kunnassa, jossa julkisia liikenneyhteyksiä on tarjolla vähän. Joka tilanteessa on kuitenkin mahdollista valita hieman kestävämmin.

Kaupunkilippukuntien kannattaa ehdottomasti kannustaa julkisilla liikennevälineillä liikkumiseen, pyöräilyyn tai kävelyyn kolon sijainnista riippuen. Ryhmän johtaja voi vaikka sopia yhdessä ryhmänsä ja partiolaisten vanhempien kanssa samalla suunnalla asuvien joukkoliikennepareista tai -ryhmistä, jolloin lasten ei tarvitse matkustaa yksin. Samaa voi soveltaa kävelyn ja pyöräilynkin osalta.

Mikäli joukkoliikenne ei sujuvasti kuljeta kololle tai sieltä pois, on hyvä luoda toimiva kyytipörssi partiolaisten vanhempien kesken, niin, että yhden lapsen kuskausta yksityisautolla olisi mahdollista välttää. Kyytipörssi kannattaa luoda sähköisesti.

Johtajiston on hyvä noudattaa edellä kuvattuja käytänteitä myös omassa toiminnassaan ja siten johtaa esimerkillä kohti kestävämpää liikkumiskulttuuria lippukunnassa.

Retkien ja leirien kuljetukset

Myös retkille ja leireille on mahdollista kulkea käyttäen julkisia liikennevälineitä, pyöräillen tai jopa kävellen, mutta se vaatii hieman ennakkosuunnittelua. Kannattaa kuitenkin miettiä vaikkapa etukäteisharjoituksena, miten ja milloin tämä olisi omassa lippukunnassa mahdollista, ja sopivan hetken tullen toteuttaa tämä retki. Pienemmän porukan kanssa tällaiset retket ovat helpommin toteutettavissa kuin koko lippukunnan retket, joten esimerkiksi samoaja- tai tarpojaporukka voisi tehdä ensin pilottiretken ja raportoida siitä sitten lippukunnan johtajistolle.

Tavanomaiselle koko lippukunnan tai koko ikäkauden retkelle, jonka retkipaikkaan ei ole mahdollista kulkea julkisilla liikennevälineillä tai polkupyörin, lippukunnan tulisi pyrkiä joko yhteiskuljetukseen linja-autolla tai kimppakyydein. Erityistä huomiota lippukunnassa olisi hyvä kiinnittää siihen, miten johtajat tulevat ja menevät retkellä. Kimppakyydit, julkinen liikenne, polkupyöräily ja yhteiskuljetus olisi hyvä nostaa myös johtajiston liikkumisen keskiöön.

Etätoiminta

Erityisesti johtajiston kokouksia olisi hyvä järjestää siten, että etäosallistuminen on mahdollista. Tällöin liikkumisen päästöjä ei tule ollenkaan.

Pitkien välimatkojen alueiden lippukunnissa viikkotoiminnassa voisi vaikkapa joka neljäs viikkokokous olla etäkokous. Mikäli tällaisessa tapauksessa kaikkien partiolaisten kotoa ei löytyisi tarvittavaa laitetta (usein älypuhelin tai tabletti riittää), voisi lippukunnan kololla olla mahdollisuus käyttää tällaista laitetta ja osallistua etäkokoukseen kololla. Tällöin liikenteen päästöt vähenisivät kuitenkin valtaosalta ryhmän jäsenistä.

  • Menkää kololle/venesatamaan/kämpälle käyttämällä julkisia liikennevälineitä. Haastakaa muut ryhmät mukaan. Jos matkat ovat pitkiä, onko mahdollista taittaa osa matkasta polkupyörällä.  
  • Ottakaa retkikohteeksi toisen lippukunnan kämppä ja matkustakaa sinne julkisilla.  
  • Suurtapahtumiin, yhteisille retkille ja leireille, voidaan järjestää yhteiskuljetuksia toisen lippukunnan kanssa.   
  • Käyttäkää mahdollisimman paljon uusiutuvaa dieseliä veneen moottorissa ja tuokaa sitä vaikka kanisterillinen mukaan aina ennen purjehdusta.  

Lue lisää: 

Tutustukaa Metsähallituks sivustoon kestävän matkailun periaatteet, jotka pätevät niin kansallispuistoihin Suomessa kuin ulkomailla luonnossa liikkumiseen.  

Yläkuva: Juha Nurmi