Pestien tuki

Vastuullisuusvastaava johdattaa lippukuntaanne kestävän kehityksen polulla

Onko lippukunnassanne oma pesti aktiiviselle keke-ketulle? 

Syksyn toimintakauden alku on loistava ajankohta luoda lippukuntaanne vastuullisuusvastaavan pesti, ja pestata siihen kestävän kehityksen asioista kiinnostunut henkilö. Lippukunnallanne saattaa jo olla Kestävästi Partiossa -tunnus, tai olette vasta suunnitelleet hakevanne sitä. Vastuullisuusvastaava on hyvä olla olemassa joka tapauksessa. 

Vastuullisuusvastaava katsoo koko lippukunnan toimintaa kestävän kehityksen -lasit nenällään. Hän huolehtii, että lippukunnan kaikessa päätöksenteossa ja suunnittelussa huomioidaan vastuullinen toiminta ja kestävä kehitys. Oli kyse hankinnoista, kulkemisesta, retkistä, tai vaikka leirin ohjelmasta. Jotta tämä toteutuu aidosti, on vastuullisuusvastaavan suositeltavaa olla mukana hallituksessa. 

Mitä vastuullisuusvastaavan pitäisi osata? Mitä keke-kettu tekee? 

 Vastuullisuusvastaavan tärkein ominaisuus on aito kiinnostus kestävän kehityksen asioiden edistämiseen omassa lippukunnassa. Aiempi kokemus ja tietotaito kestävän kehityksen teemoista on hyödyksi, mutta ei kynnysvaatimus. Tekemällä oppii!  

Teidän lippukuntanne vastuullisuusvastaavan pesti on teidän näköisenne. Luokaa pestistä teidän lippukuntanne tarpeisiin ja tilanteeseen sopiva. Pohtikaa yhdessä, mitä tavoittelette. Keke-ketun tehtäviä ovat esimerkiksi:   

 • tuntea Kestävästi partiossa -tunnus ja sen kriteerit, ja johdattaa porukkaansa tunnuksen viitoittamalla polulla, 
 • pysyä ajan tasalla lippukunnassa tapahtuvista asioista,   
 • olla mukana suunnittelemassa ja päättämässä lippukunnan tärkeistä asioista,  
 • huolehtia jokaisen ikäkauden mahdollisuuksista päästä osallistumaan, tekemään ja vaikuttamaan,  
 • sekä olla  mahdollisen kestävän kehityksen -ryhmän puheenjohtaja. 

Vastuullisuustyön voi aloittaa pienistä asioista, ja edetä yhä vaikuttavampiin ja isompiin asioihin. Lippukunnan vastuullisuusvastaavan pestaaminen on hyvä alku. 

Voitte aloittaa lippukuntanne vastuullisuusvastaavan pestaamisen tutustumalla vastuullisuusvastaavan pestikuvaukseen!

 • Auttaa muuta lippukuntaa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa
 • Tuntea Kestävästi partiossa -tunnus ja sen kriteerit, ja johdattaa porukkaansa tunnuksen viitoittamalla polulla,  
 • Olla mukana suunnittelemassa ja päättämässä lippukunnan tärkeistä asioista,   
 • Huolehtia jokaisen ikäkauden mahdollisuuksista päästä osallistumaan, tekemään ja vaikuttamaan,   
 • Olla mahdollisen kestävän kehityksen -ryhmän puheenjohtaja.  
 • tai laskea lippukuntanne hiilijalanjälki partion hiilijalanjälkilaskureilla 

Kestävästi partiossa –tunnus auttaa vastuullisuustyössä alkuun ja on keke-ketun tärkeä työkalu pestissään. Tunnuksen kriteeristön kautta on helppo tarkastella oman lippukunnan toimintaa osa-alue kerrallaan, ja huomata, mikä kaikki on jo kunnossa, sekä löytää myös kehittämiskohteita. Lue täältä vinkit aloittamiseen Kestävästi partiossa -tunnus lippukunnalle: Näin pääsette alkuun | Suomen Partiolaiset