Uusi Partiotaito-kysely johdattaa huomaamaan partiossa opitun

Vuoden 2020 lopulla hyväksyttiin partion strategia vuosille 2021-2026. Uuden strategian keskeinen tavoite on se, että jokainen lapsi ja nuori saa partiosta niitä taitoja, joita tarvitaan yhteiskunnassa vielä 2040-luvullakin.

”Olemme jo aloittaneet projektin, jossa koko järjestön ääntä kuullen selvitämme, mitä nuo taidot voivat olla”, kertoo kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Sonja Uschanov. ”Projektissa hyödynnetään myös Suomessa tehtävää tulevaisuudentutkimusta.”

Uuden strategian myötä halutaan saada tarkemmin selville myös se, mitä taitoja jokainen kohderyhmään kuuluva partiolainen kokee partion parista saavansa. Kunkin 7-22-vuotiaan kotiin lähtevä kysely kartoittaa niitä taitoja, joita partiolainen itse kokee partion parissa oppivansa. Alle 15-vuotiaiden kohdalla kysely lähtee huoltajalle, samoajat ja vaeltajat saavat kyselyn omaan sähköpostiosoitteeseensa.

”Kysely pohjautuu partion kasvatustavoitteisiin. Sen tulosten avulla pystymme kehittämään partio-ohjelmaa entistä paremmaksi”, partiokasvattaja Sonja Uschanov toteaa.

Kysely lähtee jatkossa partiolaisille vuosittain kevätkauden päättyessä. Tiedossa on, että tänä vuonna koronapandemian seurauksena partiovuosi on ollut erilainen ja toiminnan osalta haastava. Kyselyyn pystyy kuitenkin vastaamaan, vaikka kasvotusten tapahtuvaa partiota on ollut vähemmän kuin tavallisesti.

”On ollut hienoa huomata, miten monipuolisesti koronasta huolimatta eri puolilla Suomea partiota on harrastettu. Jos kasvokkain tapahtuva partiotoiminta on ollut tauolla, monet johtajat ovat siirtäneet ryhmien tapaamiset eri sähköisiin sovelluksiin. Huikean iso kiitos jokaiselle partiolaiselle siitä, että harrastusta ei ole hylätty, vaan sen muotoa on vain muutettu”, Sonja Uschanov kiittelee.

Mukavan tekemisen ja toiminnan lisäksi partiossa on tavoitteena, että lapsista ja nuorista kehittyy partiossa opittujen taitojen avulla tasapainoinen, vastuuntuntoinen ja aktiivinen yhteisön jäsen. Kyselyn avulla on jokaisen helpompi myös havaita, mitä kaikkea partion parissa on jo tullut opittua ja mitä taitoja sitä jo osaa.

”Oman osaamisen sanoittaminen on taito, jota nykypäivän yhteiskunnassa tarvitaan monessa paikkaa. Partiossa opimme lähes huomaamatta monia sellaisiakin taitoja, joista on hurjasti hyötyä vaikkapa opiskeluissa tai työelämässä. Jos kysely auttaa jotakuta huomaamaan partiossa oppimansa, on se ehdottomasti silloin onnistunut”, Sonja Uschanov päättää.