Yleinen Kestävästi partiossa

Kestävästi partiossa -tunnus lippukunnalle: Näin pääsette alkuun

Lippukuntien vastuullisuustyötä helpottamaan on kehitetty Kestävästi Partiossa –tunnus, jonka saamiseksi lippukunnan tulee täyttää 25 kriteeriä 50:stä. Mukana on helposti saavutettavia asioita, kuten selkeä kierrätysohjeistus koloilla, mutta myös haastavampia asioita, kuten partiomatkailun aiheuttamien päästöjen kompensointi.

Vaeltajia polulla tunturimaisemassa
Missä menette kestävyyden polulla?

Osa kriteeristön toimintatavoista on varmasti teillä jo ennestään käytössä, ja tunnuksen saamiseksi pitää ehkä kehittää vain muutamaa asiaa. Ja nekin voi valita oman lippukunnan kesken. Kestävämpien toimintatapojen opettelusta saa innostavaa ohjelmaa retkille ja kokouksiin, ja voitte olla ylpeitä lippukunnastanne, kun teette yhdessä vastuullisia valintoja.

Näin pääsette alkuun:

  1. Keskustelkaa asiasta lippukunnassa. Tehkää yhdessä sopimus tavoitteesta, pohtikaa aikataulua ja jakakaa päävastuut. Kestävän toiminnan edistäminen on hyvä lisätä lippukunnan toimintasuunnitelmaan, kun sitä päivitetään seuraavan kerran.
  2. Tehkää keke-kartoitus nykytilanteen tunnistamiseksi. Voitte käyttää apuna seurantatyökalua, jonka voit ladata täältä.
  3. Valitkaa asiat, joita haluatte kehittää, ja suunnitelkaa toimenpiteet, aikataulutus ja jakakaa vastuut.
  4. Sovitun ajan kuluttua tarkistakaa, missä mennään.
  5. Kun 25 kriteeriä on täynnä, ei muuta kuin hakemaan tunnusta!

Löydätte tunnuksen kriteerit, seurantataulukon ja hakulinkin täältä.

Tehkää hakemus marraskuun loppuun mennessä, niin pääsette juhlimaan tunnusta jo joulujuhlassa! Lupaamme käsitellä loppuvuoden tunnushakemukset viikon sisällä hakemisesta.

Kun tunnus on teille myönnetty, saatte linkin materiaalipankkiin, josta voitte ladata haluamanne versiot tunnuksesta ja pääsette näyttämään kaikille, mitä olette saavuttaneet.

 

Kestävästi partiossa -tunnuksen hakemisen ja toiminnan kehittämistä kestävämmäksi voi toteuttaa monella eri tavalla. Tässä kolme esimerkkiä, millä porukalla tunnuksen hakemista voi edistää ja mitä kannattaa huomioida. Voitte myös yhdistellä eri tapoja!

Päätöksiä hallituksen kokouksissa

Aihetta voi käsitellä hallituksen kokouksissa yhtenä asiakohtana, ja voitte jakaa kehittämistä kaipaavat asiat hallituksen jäsenten kesken. Moniin tekoihin tarvitaan käytännössä esimerkiksi ryhmien ja retkien johtajien ohjeistamista, joten kiinnittäkää huomiota sisäiseen viestintään! Kaikkia koskeviin päätöksiin vaikkapa kasvisruoan ja julkisilla liikkumisen lisäämisestä on myös hyvä osallistaa koko johtajistoa.

Samoaja- tai vaeltajavartion projekti

Tunnuksen hakeminen sopii esimerkiksi samoaja- tai vaeltajavartion projektiksi! Vartio voi helposti tehdä nykytilan tarkastelun pohtimalla keskenään ja vaikka haastattelemalla muuta johtajistoa. Varmistakaa, että vartiolle on tarjolla tukea hankalampiin kysymyksiin, esimerkiksi kolon sähkösopimuksen selvittely tai koko johtajiston ohjeistaminen jostakin uudesta toimintatavasta.

Kestävän kehityksen työryhmä

Tunnusta hakemaan voidaan pestata erillinen porukka asiasta innostuneita. Kannattaa kysyä mukaan eri-ikäisiä ja eri rooleissa toimivia. Tämä voi olla innostava pesti jollekin, joka ei juuri nyt halua esimerkiksi johtaa ryhmää. Tehtävä sopii myös muun pestin ohelle, kunhan tekeminen lähtee omasta innostuksesta ja työn jakaa pieniin osiin ryhmän kesken. Esimerkiksi akelana toimiva voi samalla viedä kestävämmän toiminnan ohjeita muille akeloille ja kalustonhoitaja voi edistää hankintojen ja kaluston huoltamisen kriteerejä.