Kestävästi partiossa -tunnus on nyt entistä suurempi ilmastoteko 

Partion yhteistyökumppani, uusiutuvan energian yhtiö Ilmatar on myös Kestävästi partiossa -tunnuksen kummiyritys. Ilmatar tukee tunnusta ja lippukuntien työtä kestävämmän maailman puolesta: jokainen vuoden 2021 aikana tunnuksen hakenut lippukunta saa yritykseltä kummilahjana lisäpotkua ilmastotalkoisiin. 

Vuonna 2021 julkaistu tunnus rohkaisee lippukuntia ympäri Suomen kartoittamaan ja kehittämään omaa toimintaansa kestävien tavoitteiden mukaisesti. Lippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta täyttäessään kriteerit kestävästä toiminnasta. 

Tunnusta hakevat lippukunnat pääsevät nyt tekemään entistä suuremman hyvän työn ilmastomme puolesta. Jokaista tunnuksen vuonna 2021 saanutta lippukuntaa kohti tunnuksen kummiyritys Ilmatar sponsoroi päästöoikeuksien ostamista eurooppalaisesta päästöpörssistä 100 eurolla. 

”On hienoa olla avustamassa Hiilineutraali Partio 2030- tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävä kehitys on monella tapaa niin Ilmattaren kuin partiolaisuuden ytimessä. Kestävämmät valinnat muodostuvat konkreettisista ja usein aika helpoistakin teoista arjessa. Toivomme monia lippukuntia mukaan kanssamme ilmasto- ja kestävyystalkoisiin ja hakemaan tunnusta vielä vuonna 2021”, kertoo Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Kuinka paljon hyvää ilmastolle saamme yhdessä aikaan?

Hakemalla omalle lippukunnallenne Kestävästi partiossa -tunnuksen olette mukana tekemässä partion työstä ilmastonmuutoksen torjumiseksi entistä vaikuttavampaa. 

Montako lippukuntaa saamme mukaan kestävyystalkoisiin? Haastakaa myös naapurilippukunta tarttumaan toimeen ja hakemaan tunnusta! Jokainen loppuvuoden aikana hankittu Kestävästi partiossa -tunnus kasvattaa Ilmattaren tukemaa pottia, jolla päästöjä vähennetään.  

Tähän mennessä tunnuksen on saanut yhteensä 27 lippukuntaa. Myös nämä lippukunnat lasketaan mukaan pottiin automaattisesti. Ollakseen mukana talkoissa riittää, että lippukunta hakee ja saa Kestävästi partiossa –tunnuksen. 

Röykän Metsänkävijät haki itselleen tunnuksen elokuussa 2021. Lippukunnan johtajisto haluaa rohkaista muita lippukuntia, ettei tunnuksen hakeminen ole vaikeaa:  

”Kun aloimme perkaamaan Kestävästi partiossa -kriteereitä, huomasimme, että mehän olemme tehneet oikeita valintoja alusta asti, kun lippukunta perustettiin vuonna 2014. Ohjeemme onkin kaikille lippukunnille: ottakaa hetki aikaa ja katsokaa kriteerit läpi. Väitämme, että yllätytte helppoudesta. Uskomme, että useat lippukunnat saavat tämän tunnuksen itselleen merkiksi hyvästä ympäristötyöstä”, Röykän Metsänkävijät lähettävät terveiset muille partiolaisille.

Mikä on päästöoikeus?  

EU:n päästökauppajärjestelmä asettaa ylärajan teollisuus- ja energiantuotantolaitosten sekä Euroopan talousalueen sisäisen lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöille. Päästöjä tuottavien toimijoiden on siis hankittava järjestelmästä oikeudet tuottaa tietty määrä päästöjä. Kun päästöoikeuksia ostetaan pois markkinoilta, sallittu päästöjen kokonaismäärä laskee. Pienempi määrä päästöoikeuksia markkinoilla tarkoittaa, että päästöjen tuottamisesta tulee kalliimpaa, mikä kannustaa teollisuuden toimijoita löytämään keinot päästöjen vähentämiseen.  

Päästöoikeudet ostetaan CO2Esto Oy :n kautta. Lue lisää: https://co2esto.com/  

Mikä on Kestävästi partiossa –tunnus?

Suomen Partiolaiset on luonut yhdessä WWF:n kanssa Kestävästi partiossa –tunnuksen osana partion laajempaa hiilineutraaliuteen tähtäävää kehitystyötä.  Partiolippukunnat voivat hakea Kestävästi partiossa -tunnusta, kun he toteuttavat kestäviä tekoja tunnuksen eri osa-alueista ja täyttävät tarpeeksi monta tunnuksen kriteeriä. Tunnus myönnetään vuodeksi kerrallaan. 

Lue lisää tunnuksesta: https://www.partio.fi/nyt/kestavasti-partiossa/