Partio osallistui Nuorten Agenda 2030 -ryhmän järjestämään nuorten ilmastokokoukseen. Kysyimme neljältä kokoukseen osallistuneelta nuorelta, mitä ilmastonmuutokselle pitäisi tehdä.

 

Gurmann Saini

  • 21v
  • Vantaa

Missä näet maailman vuonna 2030?

– Kymmenen vuoden päästä haluaisin ainakin nähdä, että on yhtenäisempi maailma. Ainakin Eurooppa olisi paljon enemmän integroitu ja puhuttaisiin yhteisistä asioista ja tehtäisiin niitä asioita eikä käytäisi sotaa sen sijaan.

Mitä toivoisit tehtävän? 

– Jos lähdetään liikkeelle siitä, ketkä voivat tehdä jotain sen eteen niin ainakin poliitikot pystyvät tekemään. Yritykset pystyvät tekemään ja kaikki isot toimijat pystyvät tekemään. Tarvitaan parempaa ilmastopolitiikkaa. Se on toki helppo sanoa, mutta sitä pitää lähteä toteuttamaan yhdessä kuuntelemalla kaikkia tahoja, mutta myös pitämällä se yksi oma tavoite mielessä.

Mitä kysyisit päättäjiltä?

– Asuisitko itse sotkuisessa kodissa? Jos et, näe maailmakin isona kotina.

Kuva: Olle Heino

Freja Pontán

  • 18v
  • Helsinki

 

Missä näet maailman vuonna 2030?

– Uskon Suomen olevan hiilineutraali vuonna 2030, joten tahdon todella saada muutoksia aikaiseksi. Ilmastonmuutos on erittäin tärkeä aihe ja haluan nähdä kymmenen vuoden päästä hyvinvoivan ja menestyvän Suomen. Haluan Suomen olevan kaikille paikka, jossa tulla kuulluksi ja kokea itsensä merkitykselliseksi. Paikka, jossa jokaisella on mahdollisuus elää ja tehdä haluamiansa asioita.

Mitä toivoisit tehtävän?

– Haluaisin siirryttävän kohti ympäristöystävällisempiä energiantuotantomenetelmiä. Tahdon, että fossiilisten polttoaineiden käyttö lopetetaan ja keskityttäisiin uusiutuviin energiamuotoihin sekä ydinvoimaan. Meidän täytyy toimia nyt ja se edellyttää ympäristöystävällisten ihmisten ja yritysten tukemista. Jos kaikki eivät näin toimi, meidän täytyy myös asettaa jonkinlaisia sanktioita niille, jotka eivät tue vihreää taloutta. Meidän tulee kiristää verotusta ympäristölle haitallisten asioiden osalta ja laskea sitä ekologisempien vaihtoehtojen osalta. Haluan meidän myös pyrkivän enemmän kohti kiertotaloutta, jotta emme tuhlaisi luonnonvaroja. Myös joukkoliikennettä tulisi kehittää yhä paremmaksi suuremmissa kaupungeissa.

Mitä kysyisit päättäjiltä?

– Miksi ette tee mitään, jos tiedätte sen olevan tärkeää?

 

Anri Liikamaa

  • 20v
  • Lahti

Missä näet maailman vuonna 2030?

– Haluaisin ajatella, että kaikki maat olisivat ottaneet mallia siitä, mitä esimerkiksi Intia ja Kiina ovat tehneet paljon viime aikoina. Eli isoja panostuksia esimerkiksi metsittämällä alueita, jotta saataisiin hiilinieluja suuremmiksi. Haluaisin uskoa, että muut maat, myös Suomi, ovat lähteneet aktiivisesti mukaan ilmastonmuutosta vastaan taistelemiseen ja että me olisimme kauempana sellaisesta totaalisesta kriisistä mihin tämä voi vielä päätyä. Haluaisin myös uskoa siihen, että me olemme kymmenessä vuodessa edes jossakin määrin päässeet eroon tästä kapitalistisesta kertakäyttökulttuurista ja siirtyneet enemmän kohti kiertotaloutta.

Mitä toivoisit tehtävän?

– Ensinnäkin toivon, että Suomi EU-puheenjohtajakaudellaan ottaisi oikeasti ohjat käsiinsä ja näyttäisi hyvää esimerkkiä, jotta muut maat hahmottaisivat tässä olevan tosi kyseessä ja että me kaikki ollaan pulassa jos me ei saada tälle asialle tehtyä mitään. Me pystyisimme sitoutumaan sellaisiin ilmastotoimiin, jotka eivät ehkä ole helppoja päätöksiä, mutta jotka on pakko tehdä. On myöskin yrittettävä hillitä ilmastonmuutosta siten, että se ei kuitenkaan poistaisi hyvinvointiyhteiskuntaamme. Verotuksen ohella tulisi pyrkiä ylläpitämään oikeudenmukaisuutta ja estää eriarvoistumista samalla kun ajettaisiin laajempaa muutosta.

Mitä kysyisit päättäjiltä?

– Miksi on kestänyt niin kauan, että tämä tilanne on otettu vakavasti ja tajuta että meidän pitäisi toimia?

 

 

 

Laura Heikura

  • 18v
  • Orivesi

Missä näet maailman vuonna 2030?

Haluaisin, että meillä olisi paljon luontoa jäljellä ja enemmän kiertotaloutta. Kaikkia käytettyjä tavaroita ei pitäisi heittää pois vaan sitä pitäisi osata hyödyntää ja käyttää uudelleen.

Mitä toivoisit tehtävän?

 Toivon, että ryhdyttäisiin vähitellen tukemaan kiertotalouteen siirtymistä esimerkiksi verotuksella. Ilmastonmuutoksen torjuntaa ei pitäisi jättää yksilön harteille. Ajattelua tulisi muuttaa siitä, että tämä on yksilön vastuulla, siihen että tämä on oikeastaan valtion vastuulla.  Tähän pystytään vaikuttamaan esimerkiksi verotuksella.

Mitä kysyisit päättäjiltä?

Oletteko te valmiita toimimaan nyt, eikä kymmenen vuoden päästä?