Eduskunta

Edelliset eduskuntavaalit käytiin 2.4.2023. Suomen suurimpana nuorisojärjestönä Suomen Partiolaiset oli asettanut vaaleihin tavoitteita, joiden puolesta vaikutimme myös vaalien alla sekä vaikutamme kuluvan vaalikauden aikana.

Vaalien yhteydessä keräsimme partiotaustaisia ehdokkaita tälle sivustolle. Valituiksi tulleet partioehdokkaiksi ilmoittautuneet löydät alla olevasta linkistä. Lisäksi eduskunnassa toimii oma partiokerho, Partioparlamentaarikot, jossa jäseninä edustajia lähes jokaisesta eduskuntapuolueesta sekä eduskunnan henkilökuntaa.

Maailma muuttuu ja me olemme osa sitä – Partiolaisten tavoitteita eduskuntavaaleihin 2023

Harrastava nuori

Tavoitteet:

 • Suojellaan nuorisojärjestöjen rahoitusta leikkauksilta. 
 • Kehitetään nuorten harrastamismahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen. 
 • Harrastuksien saavutettavuutta tulee tukea siten, että ne ovat maantieteellisesti lähellä sekä avoimia erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille. 
 • Harrastuksista saatavan taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen opinnoissa ja työelämässä vaatii edelleen kehittämistä. 
 • Käynnistetään kokeilu nuorten harrastussetelistä. 

Vaikuttava nuori

Tavoitteet:

 • Äänestysikärajan, kansalaisaloitteen esittämisen ja allekirjoittamisen ja neuvoa-antavan kansanäänestyksen ikäraja on laskettava 16 ikävuoteen. 
 • Nuorten tapa kuluttaa mediaa on murroksessa, joten valtiovallan viestinnässä on huomioitava myös nuoret ja pyrkiä mukautumaan teknologian muutoksiin. 
 • Nuoria edustavia järjestöjä tulee kuulla ministeriötason päätöksenteossa. 
 • Nuoria tulee suoraan osallistaa päätöksenteossa ja vaikuttamisessa esimerkiksi eri ministeriötasoisten neuvostojen ja ryhmien kautta, kuten maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Nuorten metsäneuvosto. 

Hyvinvoiva nuori

Tavoitteet:

 • Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resursseja lisättävä. 
 • Nuorten mielenterveyttä on edistettävä entistä enemmän. Erilaisia keinoja voivat olla matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ennalta ehkäisevänä ja nopeana hoitokeinona. Kouluissa keino tähän voisi olla mielenterveystarkastus muun terveyden seurannan ohessa.
 • Koulujen seksuaalikasvatuksen tulee olla entistä kattavampaa. 
 • Luonnon ja harrastuksien merkityksellisyyttä tulee painottaa nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. 

Metsät ja ilmasto

Tavoitteet:

 • Ilmastonmuutos ja ympäristön tila huomioitava kaikessa päätöksenteossa. 
 • Suomi on edelläkävijä ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä 1,5 asteeseen.  
 • Suomen tulee edistää ilmastotavoitteiden toteutumista niin kansallisella, EU- kuin globaalilla tasolla. 
 • Suomen tulee lisätä resursseja tutkimukseen, jonka avulla ilmastonmuutosta ja luontokatoa voidaan hillitä. 
 • Luonto- ja ympäristökasvatuksen resursseja tulee lisätä. 
 • Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden rakenteet, opasteet ja puitteet kuntoon. Lisää lapsille ja nuorille suunnattuja palveluita.  
  • Metsähallituksen luontopalveluiden budjettirahoitus riittävälle tasolle. 
 • Jokaisenoikeudet ja niiden turvaaminen kaikessa päätöksenteossa. 
  • Arviointi jokaisenoikeuksien toteutumisesta mukaan lainsäädännön laatimiseen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestämme toimintaa vapaaehtoisvoimin noin 700 paikallisyhdistyksessä ympäri maata. Onkin laskettu, että partiolaiset tekevät vuosittain yli 3 miljoonaa tuntia vapaaehtoistyötä. Vuosittain partiotoimintaan osallistuu 65 000 partiolaista.

Artikkelikuva: Eeva Helle

Nämä tavoitteet on hyväksytty Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n hallituksessa 20.-21.8.2022