Partioehdokkaat eduskuntavaaleissa 2023

Tällä sivulla julkaisemme 2.4.2023 vaaleissa ehdolla olevat partioehdokkaat. Partioehdokas on vaaleissa ehdolle asetettu ehdokas, joka

  • on partiolainen ja maksanut partion jäsenmaksun vuonna 2023, tai
  • on ryhtynyt partion ystävien kuukausilahjoittajaksi, ja
  • on tutustunut partion eduskuntavaalitavoitteisin sekä sitoutunut partion arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. 

Partioehdokkuus ei tarkoita, että Suomen Partiolaiset asettuvat tietyn ehdokkaan tai puolueen taakse. Partioehdokkaaksi voi ilmoittautua tällä lomakkeella vaalipäivään asti. Sivua päivitetään n. kerran viikossa.

Näytetään 1 - 25 / 26

Anniina Lehmus

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Kaarina

Lippukunta | Scoutkår

Piikkiön Tammipartio, Liedon Eränkävijät

Kuva | Bild

Minulle tärkeimmät teemat ovat omavaraisuus, eläinlääkintähuolto sekä opiskelijat. Kaikki partiolaisten tavoitteet ovat minulle tärkeitä, mutta erityisesti nostaisin tähän nuorten terveyden. Opiskelijaterveydenhuolto on saatava kuntoon. On kummallista, että opiskelija ei saa yhtä laadukasta terveydenhuoltoa kuin muu väestö. Nuorten hyvinvointiin ylipäätään on panostettava. Nuorissa ja opiskelijoissa on meidän yhteiskuntamme tulevaisuus, ja se täytyy pitää aina mielessä.

Daniel Sazonov

Vaalipiiri | Valkrets

01 Helsingin vaalipiiri | Helsingfors valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Helsinki

Lippukunta | Scoutkår

Huipunvaltaajat ry.

Kuva | Bild

Olen Daniel Sazonov, Helsingin apulaispormestari ja juristi, jolle Helsinki on aina ollut koti. Minua voit äänestää Helsingin vaalipiirissä numerolla 149.

Olen ehdolla kansanedustajaksi huhtikuun eduskuntavaaleissa, koska uskon, että juuri tässä ajassa tarvitaan ratkaisukeskeisiä päättäjiä. Vähemmän kauhistelua, julistamista ja pelottelua. Enemmän suoria ja konkreettisia ratkaisuja, joista syntyy myös optimismia ja uskoa tulevaan.

Politiikassa on jälleen kyse perustavanlaatuisista asioista: turvallisuudesta, vakaudesta, toimeentulosta, vapaudesta ja demokratiasta, luottamuksesta toisiimme, yhteiskuntaan ja tulevaan.

Vaikean maailmantilanteen tuomien uusien kriittisten haasteiden lisäksi jäljellä ovat aiemmat yhteiskunnan kestävyyttä uhkaavat ongelmat, kuten erilaisin tavoin ilmenevä näköalattomuuden kokemus, ilmastonmuutos ja luontokato.

Samaan aikaan taloudelliset lähtökohdat tulevaan vaalikauteen eivät ole helpot. Meidän on kyettävä nykyiseen verrattuna huomattavasti parempaan, jotta voimme huolehtia yhteiskuntamme toimivuudesta, turvallisuudesta, sosiaalisesta turvasta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta – myös huomenna.

https://danielsazonov.fi/

Emma Ringbom

Vaalipiiri | Valkrets

01 Helsingin vaalipiiri | Helsingfors valkrets

Puolue | Partiet

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Helsinki | Helsingfors

Lippukunta | Scoutkår

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna

Kuva | Bild

Ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä energiapolitiikka eivät ole koskaan olleet ajankohtaisempia kuin tänään. Näiden haasteiden kestävät ratkaisut vaativat kokonaisuuksien hahmottamista. Nämä asiat ovat lähellä sydäntäni, enkä emmi tarttua niihin. Haluan myötävaikuttaa siihen, että niin lapset ja nuoret kuin aikuiset ja ikääntyneetkin voivat hyvin ja katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen maassamme.

Partion eduskuntavaalitavoitteista minulle tärkeimmät ovat:

1. Kehitetään nuorten harrastamismahdollisuuksia kokonaisvaltaisesti ja varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mieleisen harrastuksen. 

2. Nuorten mielenterveyttä on edistettävä entistä enemmän. Erilaisia keinoja voivat olla matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ennalta ehkäisevänä ja nopeana hoitokeinona. Kouluissa keino tähän voisi olla mielenterveystarkastus muun terveyden seurannan ohessa.

3. Suomen tulee edistää ilmastotavoitteiden toteutumista niin kansallisella, EU- kuin globaalilla tasolla. 

***

Miljö- och klimatfrågor och energipolitik har aldrig varit mera aktuella än idag. Endast en helhetssyn kan ge hållbara lösningar då det kommer till utmaningarna på de områdena. Dessa frågor ligger mig nära hjärtat och jag räds inte att ta dem an. Jag vill också verka för att såväl barn och unga, som vuxna och äldre mår bra och kan se med tillförsikt på en framtid i Finland.

För mig är de viktigaste riksdagsvalsmålen för scouterna:

1. Varje barn och unga ska ha möjlighet att utöva en hobby de tycker om och de ungas tillgång till mångsidig hobbyverksamhet utvecklas. Stöd ges för att göra hobbyverksamhet mer tillgänglig, så att det finns hobbymöjligheter i närmiljön och hobbyer är öppna för barn och unga med olika bakgrund.

2. Större resurser för skol och studenthälsovård. Satsningar på att stöda de ungas psykiska hölsa. Exempel på åtgärder är mentalvårdstjänster med låg tröskel som förebyggande vård och snabb vårdåtgärd. I skolorna kunde utvecklas granskningar av psykisk hälsa som komplement till övriga hälsogranskningar.

3. Finland strävar efter att uppnå målen för hållbar utveckling på alla politiska nivåer (nationellt, inom EU och globalt). Resurser för forskning som motarbetar klimatförändringen och förlust av biologisk mångfald ökar. Mer resurser ges för för natur och miljöfostran. 

https://val.sfp.fi/fi/ehdokkaat/emma-ringbom/

Henrik Vuornos

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Espoo

Lippukunta | Scoutkår

Pitkäjärven Vaeltajat

Kuva | Bild

Partion eduskuntavaalitavoitteista tärkeimmäksi koen metsät ja ilmaston. Partio on kasvattanut minut luonnossaliikkujaksi ja pidän erittäin tärkeänä, että myös tulevat sukupolvet ja sudenpennut saavat kokea iloa ja elämyksiä puhtaassa suomalaisessa luonnossa.

www.henrikvuornos.fi

Inka Hopsu

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Espoo

Lippukunta | Scoutkår

Kauka-Kuutit

Kuva | Bild

Partion eduskuntavaalitavoitteet allekirjoitan mielihyvin kaikki. On tärkeää pitää huolta nuorten hyvinvoinnista, sota Euroopassa, korona, huoli koko maapallon tulevaisuudesta ilmastonmuutoksen ja luontokadon myötä ovat syystä nuorten mielen päällä. Harrastaminen, kuuluminen yhteisöön, mahdollisuudet vaikuttaa ja tukevat palvelut auttavat. Lisäisin listaan vielä laadukkaan koulutuksen, jolla omaa ja maamme pärjäämistä tulevaisuudessa voimme vahvistaa.

Luulen, että viime kädessä tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Luonto ja sen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin ja myös taloudellisen toiminnan perusta. Päätösten ekologinen kestävyys tulee aina varmistaa. Myös tuleville partiopolville tulee säilyä puhdasta metsää, niittyjä, tuntureita, sisävesiä ja merta retkeilyyn. Jos pakko on partion hyvistä vaalitavoitteista valita, valitsen tämän.

www.inkahopsu.fi

Jyri Saastamoinen

Vaalipiiri | Valkrets

12 Oulun vaalipiiri | Uleåborgs valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Paltamo

Lippukunta | Scoutkår

Vaarojen vaeltajat ry

Kuva | Bild

Nuoret ovat tulevaisuus. Meidän pitää jättää tämä maailma parempana heille, kuin miten sen saimme. (BP)

Jyrisaastamoinen.fi

Katri Heinmurto (Hämäläinen)

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Mäntsälä

Lippukunta | Scoutkår

Mäntsälän Metsäkävyt

Kuva | Bild

Suojellaan nuorisojärjestöjen rahoitusta leikkauksilta. 

Harrastuksien saavutettavuutta tulee tukea siten, että ne ovat maantieteellisesti lähellä sekä avoimia erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille. 

Luontokasvatus.

Luonnon monimuotoisuus yhteistyössä maanomistajien kanssa.

heinmurto.fi

Katriina Janhunen

Vaalipiiri | Valkrets

08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri | Sydöstra Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Mikkeli

Lippukunta | Scoutkår

Mikkelin Leiritytöt

Kuva | Bild

Minulle tärkeimmät teemat kevään vaaleissa ovat nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi, tasa-arvoinen Suomi ja ympäristön ja luonnon suojeleminen.

https://www.instagram.com/katriinajanhunen

Ketola Tarmo

Vaalipiiri | Valkrets

11 Keski-Suomen vaalipiiri | Mellersta Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Petäjävesi

Lippukunta | Scoutkår

Keurusseudun partiolaiset

Kuva | Bild

Luonto, ilmasto ja koulutus

https://tarmoketola.net

Krista Mikkonen

Vaalipiiri | Valkrets

09 Savo-Karjalan vaalipiiri | Savolax-Karelens valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Joensuu

Lippukunta | Scoutkår

Partion ystävät

Kuva | Bild

Jotta lapsemme ja lapsenlapsemme voi elää hyvää elämää tällä pallolla, on ilmastopolitiikkaa vauhditettava ja pidettävä parempaa huolta luonnon monimuotoisuudesta. Tätä työtä haluan jatkaa. Metsäpolitiikassa on sovitettava nykyistä paremmin ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset intressit yhteen. Se on mahdollista, mutta vaatii metsänhoitoa, joka huomioi monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja -varastoinnnin sekä virkistyskäyttömahdollisuudet nykyistä paremmin. Puu on hyvä, uusiutuva luonnonvara, josta on moneksi. Jotta saamme siitä paremman arvon, on jalostusastetta nostettava

Ilman hyvinvoivia nuoria, meillä ei ole tulevaisuutta. Harrastusmahdollisuuksien turvaaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen ovat koulutukseen ja sote-palveluiden pääsyyn satsaamisen ohella hyvinvoinnin eväitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää mielenterveyspalveluihin, varhaiseen puuttumiseen ja riittävään tukeen koko koulupolun ajan.

Www.kristamikkonen.fi

Kristian "Kalle" Rehnström

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Vantaa - Vanda

Lippukunta | Scoutkår

Helsingfors KFUK/M scouter

Kuva | Bild

Jag jobbar som energiproffs och har därför i arbetet fått verkställa utsläppssnåla och fossilfria lösningar. I Riksdagen vill jag gärna arbeta med liknande saker. Naturens mångfald och biodiversiteten är viktiga att hålla med i beslutsfattande. Och naturligtvis är det viktigt att föra en ansvarfull ekonomisk politik. Vi kan i längden inte använda mera pengar än vad vi har.
En stabil ekonomi ger också möjligheter att stöda ungdomsverksamhet. Jag tycker att alla ungdomar borde ha en egen hobby. Som ung var jag redan med i scouterna, så det kan jag rekommendera åt alla. Men huvudsaken är att den unga hittar sin egen grej. I beslutsfattande borde man lyssna mera på de unga. Det kommer jag att göra.

Teen työtä energia-ammattilaisena ja olen saanut toteuttaa useita päästövähäisiä tai fossiilivapaita ratkaisuja. Eduskunnassa haluan työskennellä samantyyppisten asioiden kanssa. Luonnon monimuotoisuus ja biodiversiteetti ovat tärkeitä pitää mukana päätöksenteossa. Ja luonnollisesti vastuullinen talouspolitiikka on tärkeää. Emme voi pitkän päälle käyttää enemmän rahaa kuin meillä on.
Vakaa talous mahdollistaa esimerkiksi nuorisotyön tukemista. Mielestäni kaikilla nuorilla tulisi olla oma harrastus. Nuorena olin jo itse mukana partiossa, jota voin suositella kaikille. Mutta pääasia, että nuori itse löytää oman juttunsa. Päätöksenteossa tulisi kuunnella nuoria nykyistä enemmän. Sen tulen tekemään.

https://www.rehnstrom.fi

Maarit Pirinen

Vaalipiiri | Valkrets

04 Satakunnan vaalipiiri | Satakunta valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Rauma

Lippukunta | Scoutkår

Rauman Partiotytöt ry

Kuva | Bild

Partion eduskuntavaalitavoitteista tärkeimmäksi nostan tavoitteen "Nuorten mielenterveyttä on edistettävä entistä enemmän. Erilaisia keinoja voivat olla matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ennalta ehkäisevänä ja nopeana hoitokeinona. Kouluissa keino tähän voisi olla mielenterveystarkastus muun terveyden seurannan ohessa." Mielenterveysongelmiin on saatava nopeasti apua ja erityisesti nuorten kohdalla hoidon oikea-aikaisuus ja ongelmien ennaltaehkäisy korostuvat.

Mari-Leena ”Marinol” Talvitie

Vaalipiiri | Valkrets

12 Oulun vaalipiiri | Uleåborgs valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Oulu

Lippukunta | Scoutkår

Partioparlamentaarikot sekä Pohjolan Pirteät ja Ilkan Partiolaiset.

Kuva | Bild

Jotta jokaisella suomalaisella nuorella on mahdollisuus harrastaa eli jokaisella olisi ainakin yksi harrastus. Samalla se tuo mielekästä tekemistä ja uusia kavereita, vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Jotta nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä mielenterveyspalveluiden pariin eli vähintään keskustelemaan psykiatrisella sairaanhoitajalle, ilman lähetettä.

Jotta kouluissa ja opiskelupaikoissa olisi hyvä ja kannustava työ- ja opiskelurauha kaikilla. Ketään ei kiusattaisi vaan kaikki olisivat kavereita keskenään.

Jotta nuoret saisivat kesätyösetelin, jonka avulla saisi ekan tai toisen kesätyöpaikan.

Jotta opiskelupaikat olisivat aloilta, jolta nuorella on mahdollista löytää työpaikka ja rakentaa sitä kautta sekä omaa että meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta.

Www.mari-leena.net

Mikko Piirtola

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Lohja

Lippukunta | Scoutkår

Lohjan Eräveikot Ry

Kuva | Bild

Nuorten aktiivisuus, hyvinvointi ja turvalisuus

www.piirtola.fi

Nina Miettinen

Vaalipiiri | Valkrets

01 Helsingin vaalipiiri | Helsingfors valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Helsinki

Lippukunta | Scoutkår

Uudenmaan Partiopiirin suora jäsen

Kuva | Bild

Haluan rakentaa kestävää, inhimillistä ja avointa Suomea ja maailmaa.

KESTÄVÄ SUOMI suojelee luontoa ja tekee ilmastoviisaita ratkaisuja. Haluan, että suojelemme kaikki valtion omistamat luonnontilaiset metsät ja tuplaamme luonnonsuojelun rahoituksen, jotta voimme myös ennallistaa aiemmin heikentyneitä elinympäristöjä. Kehitämme kaupunkeihin ja kaupunkien välille entistä kattavampaa, nopeampaa ja edullisempaa joukkoliikennettä sekä laadukkaita pyöräily- ja kävelyreittejä. Ohjaamme maataloustukia ilmastokestävään ruuantuotantoon, jotta myös Itämeri puhdistuu. Rakennamme uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa energiaitsenäistä Suomea, jossa kestävät ratkaisut ovat mahdollisia kaikille taustasta riippumatta.

INHIMILLINEN SUOMI kuroo umpeen eroja hyvinvoinnissa, antaa nuorille kasvurauhan ja aikuisille riittävät resurssit tehdä työnsä ilman jatkuvaa kiirettä. Haluan, että teemme pienituloisten asemaa parantavia talouspoliittisia ratkaisuja. Työstä tulee maksaa sellaista palkkaa, että sillä elättää itsensä ja perheensä. Jokaisen arjessa tulee olla tilaa liikkua, hengähtää ja tavoitella unelmiaan. Mahdollistamme täysipainoisen opiskelun ilman pakkolainaa. Takaamme riittävät resurssit mielenterveyspalveluihin. Varmistamme, että jokainen lapsi ja nuori löytää itselleen mielekästä tekemistä jatkamalla Harrastamisen Suomen mallin kehittämistä.

AVOIN SUOMI kannustaa täällä olevia ja tänne tulevia opiskelemaan, tekemään työtä ja harrastamaan ilman turhia mutkia. Haluan, että otamme käyttöön perustulon, jotta työn vastaanottaminen kannattaa aina. Varmistamme, että kaikki maahanmuutto johtaa koulutukseen, työhön ja toimivaan arkeen. Nopeutamme työlupien saantia. Lisäämme korkeakoulupaikkoja osaajapulan paikkaamiseksi. Teemme ratkaisuja, jotka tunnistavat moninaisuuden ja monipaikkaisuuden ihmisten elämässä. Olemme aktiivisesti ratkaisemassa sotaa, ilmastokriisiä ja muita globaaleja haasteita kansainvälisessä yhteistyössä.

Sitoudun edistämään kaikkia partion eduskuntavaalitavoitteita. Minulle tärkein niistä on harrastusmahdollisuuksien kehittäminen niin, että jokaisella olisi mielekäs harrastus. Jokainen tarvitsee aikaa, jolloin voi toteuttaa itseään ilman suorituspaineita. Silloin on helpompi unelmoida, voida hyvin ja tehdä hyvää koko maapallolle.

https://ninamiettinen.fi/

Perttu Helin

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Turku

Lippukunta | Scoutkår

Kaarinan Ristiritarit

Kuva | Bild

Minulla on neljä pääteemaa: väestöpolitiikka, sivistyspolitiikka, turvallisuuspolitiikka ja aluepolitiikka. Usko, että jos nämä neljä asiaa hoidetaan kunnolla, loput asiat hoitavat sitten melkeinpä itsensä.

Väestöpolitiikka: Jos Suomeen ei synny tai muutoin saada lapsia, kaikki on hukassa. Kaikki ongelmamme kestävyysvajeesta työvoimapulaan ja velkaantumisesta kohtaanto-ongelmiin pohjaavat lopulta tähän - väestörakenteemme on ollut jo pitkään kestämättömällä uralla. Yksikään hallitus, koskaan, ei ole tehnyt tietoisia toimia säädelläkseen väestönkasvua. Tähän olisi konsteja, enkä tarkoita nyt mitään "talkoita". Tämä on myös Suomen kohtalonkysymys - silti mitään ei tehdä. Minä teen, jos tulen valituksi. Lapset ovat kansakunnan tärkein investointi, ja silti tämän investoinin tekevät enimmäkseen taloushuolien kanssa kamppailevat yksityishenkilöt. Ei kovin strategista. Haluan myös, että kaikki syntyvyyttä lisäävät toimet; tuet, adoptioprsessit, hedelmöityshoidot, jne. ovat kaikkien jälkikasvua kaipaavien käytössä - perhemuodosta tai jopa perheen puutteesta riippumatta. Lapset ovat Suomen tärkein asia.

Sivistyspolitiikka: Ne harvat (toivottavasti taajenenvat) lasten ja nuorten ikäluokat tulee kasvattaa ja kouluttaa perinpohjaisesti. Kaikkien on saatava puhjeta kukkaan ja päästä "tekemään parhaansa". Muuten emme selviä. Koulujen on voitava keskittyä ydinasiaan; kasvattamiseen ja opettamiseen. Kohta 15v opettaneena olen nähnyt, miten kaikki on muuttunut byrokraattisemmaksi samalla, kun digitalisaatio ja some on tehnyt lasten ja nuorten arjesta passiivisempaa, repivämpää ja lyhytjänteisempää. Koulu tulisi pyhittää opiskelulle ja kasvamiselle. Toivon lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi alueelliset ja koulukohtaiset kokeilut esimerkiksi kännykkäkiellon suhteen kouluissa.

Turvallisuuspolitiikka: Turvallisuus on kaiken perusta. Ilman vapaata Suomea emme voi valita tietämme itse. Suomen on aina oltava valmiina puolustamaan itseään; sellaiseen paikkaan olemme joutuneet niin historiallisesti kuin maantieteellisestikin. Kaikki yhteistyö oman viiteryhmämme kanssa lisää turvallisuuttamme - kuulumme Länteen. Turvallisuus koostuu kolmesta asiasta: ulkoisesta, sisäisestä ja sosiaalisesta. Viimeksi mainittu on se käyttövoima, joka saa meidät huolehtimaan kahdesta ensimmäisestä. Jokaisen suomalaisen on koettava, että tämä maa on puolustamisen arvoinen. Kannatan myös yleistä ja yhtäläistä maanpuolustusvelvollisuutta sukupuoleen katsomatta. On "oltava valmis".

Aluepolitiikka: Kaikki kolme edellä mainittua asiaa on hoidettava koko maan osalta hyvin. Lähivuosikymmeninä tullaan näkemään, miten ilmastonmuutos pistää tapahtumaketjuja ja ihmisiä liikkeelle; on huonoa strategiaa päästää tyhjillee suuria, lauhkeita ja viljavia alueita, joissa on puhdasta vettä, raaka-aineita, valmista infraa - ja siis täysin autiota. Tyhjiöillä on tapana täyttyä. Suomella on oltava de facto -ote omaan alueeseensa, tuli mitä tuli. Jäljet pelottavat.

Partiotavoitteista: pitkän linjan viikkotoiminnassa pyörivänä aktiivipartiolaisena voin allekirjoittaa kaikki nuoriin liittyvät tavoitteet, enkä ole eri mieltä muistakaan. Hommat on hoidettava maapallon kantokyky mielessä, Suomen toimintakyvystä huolehtien, lapset etusijalla. Erityispointsit äänioikeuden tavoittelusta 16v täyttäneille. Tätä Keskusta on ajanut kuntavaalien osalta jo vuosikausia. Tutussa teimme myös aloitteen Nuorisovaltuuston aloiteoikeudesta kaupunginvaltuuston kokouksissa. Kannatan nuorison aktivointia, vastuuttamista ja osallistamista. Se on oikea tie.

https://perttuhelin.webnode.fi/ https://twitter.com/helinperttu https://www.instagram.com/perttuhelin/?hl=en https://www.facebook.com/HelinPerttu/

Petra Varjus

Vaalipiiri | Valkrets

06 Hämeen vaalipiiri | Tavastlands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Janakkala

Lippukunta | Scoutkår

Tervakosken tervakset

Kuva | Bild

Olen lukio-opiskelija ja nuorisovaikuttaja Janakkalasta. Aiempaa kokemusta olen ehtinyt hankkia nuorisovaltuuston toiminnassa ja toimin tällä hetkellä Nuva ry:n liittohallituksessa. Partiossa olen viime aikoina ollut hieman epäaktiivisempi, mutta jäsenenä olen ollut jo vuodesta 2011. Intohimoni vaikuttamiseen syntyy maailman vääryyksistä, kuten riittämättömistä ilmastotoimista, yhteiskunnan syrjivistä rakenteista ja nuorten hädästä. Eduskuntavaaleissa haluan erityisesti nostaa esille nuorten mielenterveyskriisiä ja aidon osallisuuden tärkeyttä.

Mielenterveyskriisi ei odota. Ilmastokriisi ja luontokato ei odota. Nuorten osallisuuden on toteuduttava ja Suomesta on tultava aidosti yhdenvertainen maa. Kattoteemani ovat siis nuoret, yhdenvertaisuus ja luonnonsuojelu. Nuorten hätä on kuultava ja otettava tosissaan, kyse ei ole vain nykynuorison "heikkoudesta". Nuorten on päästettävä mukaan päättäviin pöytiin ja jokaiselle annettava mahdollisuus vaikuttaa. Ilmastokriisi ja luontokato eivät saa jäädä muiden kriisien jalkoihin, ne ovat jo nyt ajankohtaisia aikamme suurimpia kriisejä. Kaunopuheiden aika on ohi, nyt täytyy toimia. Suomen tulee olla jokaiselle turvallinen ja avoin maa, jossa jokainen voi kokea olevansa tarvittu.

Voin allekirjottaa lähes kaikki partion eduskuntavaalitavoitteet. Mikäli tavoitteista tulee valita tärkein, valitsen vaikuttavan nuoren. Äänestysikärajan laskisin kuitenkin rikosoikeudellisen vastuun mukaiseen 15 vuoden ikävuoteen. Alle 18-vuotiaat ovat ainoita, jotka eivät saa valita edustajiaan. Siksi onkin tärkeää, että heillä on silti mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon esimerkiksi nuorisovaltuustojen tai erilaisten neuvostojen kautta. Nuorisojärjestöt ehkäisevät nuorten syrjäytymistä ja antavat mahdollisuuden erilaiseen vaikuttamiseen. Niiden rahoitus on turvattava ja vaikutusvaltaa tarjottava.

https://www.petravarjus.fi/

Saara Hyrkkö

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Espoo

Lippukunta | Scoutkår

Koudat ry

Kuva | Bild

Tavoittelen jatkokautta eduskunnassa, koska planeetan pelastamiseksi on tehtävä kaikki voitava. Taloutta on rakennettava vastuullisesti ympäristön kantokyvyn rajoissa. Koulutukseen, kulttuuriin ja tieteeseen on panostettava. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin juurisyihin on puututtava. Turvallisuutta on vahvistettava tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja rauhaa vaalien.

Allekirjoitan kaikki partiolaisten tavoitteet ja ne ovat minulle tärkeitä. Luontokadon pysäyttäminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen ovat sukupolvemme tärkeimmät tehtävät. Nuorten hyvinvointi ja osallisuus ovat Suomen tulevaisuuden elinehto. Juuri tästä syystä perustin eduskuntaan Nuorten puolella -verkoston vahvistamaan nuorten ääntä päätöksenteon ytimessä. Ilmastotoimien jatkaminen, metsät ja nuorten hyvinvointi ovat kaikkein akuuteimmat kysymykset - jos sössimme niissä, moni muu asia menettää merkityksensä.

Olen vihreä kansanedustaja, diplomi-insinööri, pienen pojan äiti ja partiolainen. Työssäni kansanedustajana saan joka päivä hyödyntää partiossa opittuja taitoja ja toteuttaa partioihanteita. Olla yhtä aikaa kriisinkestävä neuvottelija, utelias sillanrakentaja ja analyyttinen optimisti.

https://www.saarahyrkko.fi

Sakari "Sacu" Kouti

Vaalipiiri | Valkrets

12 Oulun vaalipiiri | Uleåborgs valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Oulu

Lippukunta | Scoutkår

Olarin Eräkotkat (OEK)

Kuva | Bild

Olin aikanaan Lauluja – OEK -kirjan alullepanija ja päätekijä. Olen Vihreiden Yrittäjien pj., diplomi-insinööri, senior-konsultti, tietokirjailija, Vihreiden ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän pj., Sovelton perustajia, partiojohtaja sekä reservin upseeri. Lähdin ehdolle, koska politiikassa pitää etsiä enemmän yhdistäviä kuin erottavia asioita. Vaalien pääteemoja ovat talous ja turvallisuus, joihin minulla on hyvin taustaa. Vihreä sydämeni on oikealla. Kaikissa asioissa pitää muistaa reiluus, inhimillisyys, järkevyys ja yhteistyö. Näin esimerkiksi yrittäjillä, työelämässä ja muutenkin taloudessa. Suomalaista hyvinvointi- ja luottamusyhteiskuntaa sekä perheitä, lapsia ja eläkeläisiä pitää puolustaa.

Partion eduskuntavaalitavoitteet ovat kaikki enimmäkseen hienoja. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta täytyy toki aina pitää mielessä, mutta muuten voisin nostaa esiin kohdan Harrastava nuori. Olen jo vuonna 2016 kirjoittanut sen puolesta, että iltapäiviä ja koulujen tiloja voisi käyttää eri harrastuksiin, mm. partioon. Se toki vaatii, että lauman- tai vartionjohtajat pääsevät itse oikeaan aikaan paikalle. Tavallinen salibandykin voi maksaa 3000 euroa vuodessa plus turnausmatkat, niin kaikkien ulottuvilla olevia hyviä harrastusmahdollisuuksia kyllä tarvitaan. Se ehkäisee syrjäytymistä ja voi parantaa fyysistäkin kuntoa.

https://www.sakarikouti.fi/eduskuntavaalit-2023/
https://www.instagram.com/sakarikouti/
https://www.linkedin.com/in/sakari-kouti/
https://fb.me/sakarikouti.page
https://twitter.com/SakariKouti

https://www.sakarikouti.fi

Santeri Leinonen

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Hyvinkää

Lippukunta | Scoutkår

Hyvinkään Nummenpojat

Kuva | Bild

Olen kuntapoliitikko ja kolmannen sukupolven vihreä Hyvinkäältä. Opiskelen venäjän kieltä, Venäjä-tutkimusta ja islamilaista teologiaa. Olen ulkopolitiikan osaaja, ja myös ilmastonmuutos edellyttää meiltä kansainvälistä yhteistyötä. Vaalien isot kysymykset ovat luonto, talous ja turvallisuus. Haluan varmistaa, että pystymme rahoittamaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion palvelut tulevaisuudessakin. Eduskunnassa haluan näyttää, että politiikkaa voi 2020-luvulla tehdä yhteistyöllä ja nostamalla muita ylöspäin. Jokaisen äänestystuloksen jälkeen pitää voida juoda vastapuolen kanssa yhdessä kahvit.

Partiossa olen toiminut Hyvinkään Nummenpojissa vuodesta 2010, johtajatehtävissä vuodesta 2015. Aikaisemmin olen ollut partiossa mm. ryhmänjohtajana, lippukunnan hallituksessa, tapahtumajohtajana, Uudenmaan partiopiirin ohjelmaryhmän puheenjohtajana sekä pienemmissä tehtävissä. Tällä hetkellä on Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnan jäsen, vastuualueenani seurakuntayhteistyö.

Partiolaisuus on minulla elämäntapa, henkilökohtaisille arvoille tärkeä aate. Partioihanteista minulle tärkein on tunne vastuusi ja tartu toimeen. Haluan tukea erityisesti lasten ja nuorten kasvua omalla polullaan. Minusta on hieno, miten partiossa näkee, kun sudenpentuna aloittaneesta rasavillistä kasvaa lippukunnassa vastuuta kantava toimija. Partion eduskuntavaalitavoitteista haluankin edistää erityisesti Hyvinvoiva nuori -tavoitetta. Omassa kunnassani olen kuntapolitiikassa edistänyt erityisesti lapsivaikutusten arviointi -työkalujen käyttöönottoa päätöksenteossa. Lasten hyvinvoinnin lisäksi pidän tärkeänä luonnon ja ympäristön hyvinvointia, jotka muodostavat pohjan kaikelle muulle ihmisen toiminnalle.

https://santerileinonen.fi/

Silja Keränen

Vaalipiiri | Valkrets

12 Oulun vaalipiiri | Uleåborgs valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Kajaani

Lippukunta | Scoutkår

Kajaanin Korvenpojat ry

Kuva | Bild

Lähdin aikoinaan mukaan politiikkaan, kun ymmärsin, että elämme maapallon kantokyvyn kannalta kestämättömästi. Ajattelin, että politiikassa pystyy vaikuttamaan asioihin parhaiten. Ajattelen niin edelleen, nyt kymmenvuotisen kokemuksen perusteella.

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan tehdä kaikkeni sen eteen, että tämä maapallo säilyy elinkelpoisena. Haluan varmistaa sen, että ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen käännettyä.

Nämä toimet on tehtävä oikeudenmukaisesti. Siten, etteivät he, joilla jo muutenkin on vaikeaa, joudu entistä haastavampaan tilanteeseen.

Olen politiikassa mukana myös lasten takia. Minusta aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että jokainen lapsi saa hyvät lähtökohdat elämään. Partio on antanut minulle, ja antaa koko ajan lukuisille lapsille eväitä hyvään elämään. Pystyn allekirjoittamaan kaikki partion eduskuntavaalitavoitteet - samat asiat ovat minulle tärkeitä ja syy toimia politiikassa.

Olen siis kajaanilainen diplomi-insinööri, kolmen lapsen (yhden sudarin ja kahden perhepartiolaisen) äiti, vihreiden puoluevaltuuston puheenjohtaja sekä valtuutettu niin Kajaanin kaupungilla kuin Kainuun hyvinvointialueellakin. Ehdolla eduskuntaan Oulun vaalipiirissä. Partiossa tällä hetkellä autan silloin tällöin sudarilaumassa tai perhepartioryhmässö - aiemmin tein kaikkea mahdollista jamboreella vessansiivoamisesta SP:n hallitukseen ja Satahanka-leirin turvasta lippukunnanjohtajaan. Partio. <3

www.siljakeranen.fi

Susanna Pirttiaho

Vaalipiiri | Valkrets

08 Kaakkois-Suomen vaalipiiri | Sydöstra Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Kangasniemi

Lippukunta | Scoutkår

Partion ystävät

Kuva | Bild

Olen ollut partiotoiminnassa mukana alakouluikäisenä. Viime vuosina partio on tullut jälleen osaksi elämääni luottamustehtävän muodossa: olen toiminut kangasniemeläisen Puula Partion hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen.

Minusta partiotoiminnassa on hienoa se, että se mahdollistaa mukana olemisen kaikenlaisille lapsille ja nuorille ympäri maan. Partion eduskuntavaalitavoitteista pidänkin tärkeänä juuri harrastusten saavutettavuutta ja avoimuutta erilaisista taustoista tuleville lapsille ja nuorille. Partiossa oppii tärkeitä vuorovaikutus- ja arjen selviytymistaitoja mukavassa porukassa. Partiossa osallisuus on arvossaan. Toivon, että myös yhteiskunnassa lasten ja nuorten oma ääni voisi kuulua vahvemmin.

Sosiaalialan ammattilaisena ja kahden teini-ikäisen lapsen äitinä kannan huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja tulee olla saatavilla nykyistä enemmän. Liikaa ei myöskään voi korostaa luonnon ja harrastusten merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnille.

https://www.susannapirttiaho.fi

Tiia Lintula

Vaalipiiri | Valkrets

02 Uudenmaan vaalipiiri | Nylands valkrets

Puolue | Partiet

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kotikunta | Hemkommun

Järvenpää

Lippukunta | Scoutkår

Järvenpään Scoutit

Kuva | Bild

Työskentelen erityisopena yläkoulussa, joten nuorten maailma on minulle lähellä työssä ja vapaa-ajalla. Luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin valetaan nuoruudessa. Monilta ongelmilta vältyttäisiin jos meillä olisi enemmän resurssia nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Yhteiskunnan tärkein tehtävä on perusturvan vahvistaminen. Nuorten kohdalla siinä onnistutaan kun koulu ja sote-palvelut koppaavat nuoresta ajoissa ja kun nuori löytää mielekkään harrastuksen, jossa saa kehittää itseään ja kuulua joukkoon. Rakennetaan Suomesta nuorekas, hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta <3

www.tiialintula.fi

Timo Heinonen

Vaalipiiri | Valkrets

06 Hämeen vaalipiiri | Tavastlands valkrets

Puolue | Partiet

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Loppi

Lippukunta | Scoutkår

Partion ystävät

Kuva | Bild

Partio on upea harrastus. Itse en partioon lapsena kuulunut, mutta omat lapseni ovat olleet mukana partion toiminnassa. Arvostan partion tekemään työtä paljon ja niitä arvoja mitä toiminta lapsille ja jäsenilleen antaa.

Partion vaalitavoitteet hyvät ja kannatettavat. Niistä mahdoton nostaa yhtä ylitse muiden, mutta jokainen kokonaisuus allekirjoitukseni arvoinen.

Itselleni retkeily ja luonto lähellä sydäntä. Lupaan olla partion puolella jatkossakin!

www.timoheinonen.fi

Veera Granroth

Vaalipiiri | Valkrets

03 Varsinais-Suomen vaalipiiri | Egentliga Finlands valkrets

Puolue | Partiet

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kotikunta | Hemkommun

Turku | Åbo

Lippukunta | Scoutkår

Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Kuva | Bild

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska haluan tuoda nuorten ja opiskelijoiden ääntä eteenpäin päätöksenteossa. Politiikkaa tehdään aivan liian usein lyhytnäköisesti keskittyen seuraaviin vaaleihin, eikä päätösten pitkän aikavälin vaikutuksia oteta huomioon ennen kuin päätökset on jo tehty. Haluan tämän loppuvan, päätöksenteon tulee perustua faktoihin ja vaikutusanalyyseihin. Etenkin viime vuosien kriisien jälkeen on selvää että päätöksiä on tehtävä kestävämmin. Meillä ei ole resursseja investoida kaikkeen, joten meidän on priorisoitava se, mikä on kaikista tärkeintä. Haluan nähdä panostuksia hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen.

Mielestäni kaikki partion eduskuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta mielestäni tärkein on "Hyvinvoiva nuori". Viime vuodet ovat heikentäneet nuorten hyvinvointia ja mielestäni on äärimmäisen tärkeää että nuorten hyvinvointiin panostetaan tulevalla vaalikaudella.

🌱🌱🌱

Jag kandiderar i riksdagsvalet eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst i beslutsfattandet. Beslutsfattande görs alldeles för ofta kortsiktigt med fokus på nästa val, och dom långsiktiga effekterna besluten har beaktas inte förrän man fattat besluten. Detta vill jag ha slut på, beslutsfattandet måste bygga på fakta och konsekvensanalyser. Speciellt efter dom senaste årens kriser behöver beslut fattas ur ett hållbart perspektiv. Vi har inte resurser att satsa på allt, utan behöver prioritera vad som är viktigast. Jag vill se satsningar på välmående, utbildning och trygghet.

Jag anser att alla scouternas riksdagsvalsmål är viktiga, men det allra viktigaste är enligt mig "Välmående unga". De senaste åren har försämrat ungas välmående betydligt och jag ser det som oerhört viktigt att det görs satsningar på ungas välmående under kommande mandatperiod.

https://www.veeragranroth.com