Lasten yksinäisyyden vähentäminen

Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Lapsena koettu yksinäisyys ennustaa valitettavan usein syrjäytymistä ja mielenterveyden haasteita. Partion ystävät -rahaston tavoite on, että vähävaraisellakin lapsella on mahdollisuus löytää ystäviä harrastuksesta.

Hyvä harrastus on mielestämme paras keino torjua lasten ja nuorten yksinäisyyttä. Siksi haluamme varmistaa, että raha ei ole este kenenkään partioharrastukselle. Uskomme, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee mieluisen harrastuksen. Jotain, missä saa kuulua ryhmään, kokea onnistumisia ja tuntea itsensä merkitykselliseksi.

Partiossa saadut kokemukset, ystävät ja taidot auttavat nuorta löytämään oman paikkansa yhteiskunnassa. Tiiviiden ystävyyksien muodostamat tukiverkot kantavat vaikeidenkin elämänvaiheiden läpi.

Tule mukaan Partion ystäväksi tukemaan tärkeää työtämme!

Poikani on löytänyt partiosta mahtavan harrastuksen ja elintärkeitä ystäviä, hän kuuluu huippuporukkaan, jonka kanssa hän haluaa viettää aikaa ja saada uusia hienoja kokemuksia. Partio on antanut paljon itseluottamusta ja rohkeutta nuorukaisen elämään ja haluan, että myös jatkossa hän saa niitä roimasti lisää.

Joka kolmas nuori on joutunut lopettamaan harrastuksen rahanpuutteen vuoksi:

  • Nuorisobarometrin 2022 vastaajista 14 prosenttia sanoi, että kokee itsensä usein yksinäiseksi. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä usein tai jatkuvasti yksinäisyyttä kokevien yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden osuus oli 16–18 prosenttia. Yksinäisyyttä kokevien määrä oli lisääntynyt huomattavasti vuoden 2019 kyselyyn verrattuna, jolloin vastaava osuus oli 10–12 prosenttia (THL 2021)..
  • Nuorisobarometrin mukaan kolmannes nuorista ilmoittaa joutuneensa lopettamaan harrastuksen rahanpuutteen vuoksi ja 40 % on jättänyt harrastuksen aloittamatta taloudellisten syiden takia.
  • Lapsen ääni 2019 -raportin mukaan vähävaraisten perheiden lasten osallistuminen maksullisiin harrastuksiin on muita vähäisempää: 61 % ei osallistu lainkaan maksullisiin harrastuksiin, kun vastaava luku varakkaiksi itsensä määritelleiden lasten kohdalla on 34 %.
  • Opetusministeriössä on arvioitu, että nuorena syrjäytynyt henkilö aiheuttaa yhteiskunnalle elämänsä aikana 1,2 miljoonan euron kustannukset.
  • Brittitutkimuksen mukaan partioharrastus tarjoaa hyvää suojaa mielenterveyden ongelmia vastaan myös aikuisiällä.  Partioharrastus näytti suojaavan erityisesti alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvia mielenterveyden häiriöiltä.
  • Harrastukset ja koulun ulkopuoliset aktiviteetit ovat lapsille tärkeitä, sillä ne antavat uusia taitoja, kaverisuhteita, onnistumisen kokemuksia ja mielekkään tavan rentoutua vapaa-ajalla. Harrastuksesta voi muodostua lapselle erityisen merkittävä, etenkin jos elämässä on muita haasteita.
  • Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäisy on keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haaste. Partion ystävät on partion tapa olla mukana ehkäisemässä lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Lapsen olisi tärkeää saada osallistua retkelle, koska yleensä köyhyytemme vuoksi hän jää kaikesta muusta paitsi mitä lapset nykypäivänä tekevät ja saavat.

Kuva: Anna Enbuske