Näin toimimme

Partion ystävät -lahjoitusten tuotto ohjataan Suomen Partiolaisten kirjanpidossa Partion ystävät -rahastoon, josta sitä jaetaan tukea tarvitseville jäsenmaksuvapautuksina ja leiristipendeinä.

Jäsenmaksuvapautukset

Partiolaiset voivat hakea vapautusta noin 65 euron vuotuiseen jäsenmaksuun. Jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Näin haluamme varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuuden harrastaa partiota.

Jäsenmaksuvapautusanomusten määrä on ollut viime vuosina tasaisessa kasvussa. Tällä hetkellä myönnämme jäsenmaksuvapautuksen yli 1 200 partiolaiselle vuosittain, ja tähän tarvitsemme ulkopuolista tukea noin 75 000 euroa.

Tiesitkö? Kolmannes nuorista ilmoittaa joutuneensa lopettamaan harrastuksen rahanpuutteen takia. (Nuorisobarometri 2017)

Leiristipendit

Leirit ovat partioarjen kohokohtia. Isoille partioleireille on mahdollista hakea leiristipendiä osallistumismaksun kattamiseksi.

Lahjoitusten avulla voimme tarjota ikimuistoisia leirikokemuksia yhä useammille lapsille ja nuorille. Stipendit myönnetään perheen taloudellisen tilanteen ja sosiaalisten syiden perusteella.

Kuukausilahjoitukset

Kutsumme säännöllisiä tukijoitamme Partion ystäviksi. Ryhtymällä Partion ystäväksi autat lapsia ja nuoria, jotka muuten jäisivät ilman harrastusta. Lisäksi kuukausilahjoittajana saat  Partion ystävät -pinssin merkiksi siitä, ettet tahdo kenenkään jäävän yksin.

Lahjoittajiemme tuen avulla voimme jatkaa partioharrastuksen taloudellisten esteiden poistamista esimerkiksi jäsenmaksuvapautuksia myöntämällä.

Koemme, että perheemme raskaan tilanteen vuoksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että lapsella olisi taloudellisesta tilanteestamme huolimatta mahdollisuus omaan mieluisaan harrastukseen.

Kuva: Netta Hautamäki