Hakuohjeet

Tervetuloa hakemaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen ryhmille suunnattua avustusta! TAH-säätiö, Brita Maria Renlundin muistosäätiö ja RELEX-säätiö ovat avaavat haun luontoretkien avustukselle. Haku on auki 4.–17.3.2024.

Keväällä 2024 pidettävässä haussa avustusta voi hakea luontoretkien toteuttamiseksi 5.4.-31.10.2024 välisenä aikana. Tukea myönnetään enintään 1 000 euroa retkeä kohti. Avustus tulee käyttää retken järjestämiseen liittyviin kuluihin. Hyväksyttäviä kuluja ovat esimerkiksi kuljetukset, sisäänpääsymaksut, opas ym. palvelut, ruoka sekä päästöjen kompensointi. Avustusta ei saa käyttää retkivarusteiden hankintaan. 

Retken tulee tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. Retkikohde voi olla esimerkiksi luontokoulu, luontokeskus, kansallispuisto tai muu virkistysalue. 

Haku on auki 4.–17.3.2024. Avustuspäätöksistä tiedotetaan suoraan hakijoille 5.4.2024 mennessä. Avustuksen käytöstä tulee raportoida kuukausi retken päättymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.11.2024.

Avustus voidaan maksaa vain kunnan, oppilaitoksen, luokan, varhaiskasvatuksen järjestäjän tai vanhempainyhdistyksen pankkitilille. Hakijalta edellytetään y-tunnusta; avustuksia ei voida maksaa yksityishenkilöille.  

Emme voi käsitellä puutteellisia hakemuksia, joten täytäthän lomakkeen huolellisesti ja tarkastathan antamasi tiedot ennen niiden lähetystä. Annettujen tietojen muokkaaminen ei ole mahdollista lomakkeen lähettämisen jälkeen. 

Hakulomakkeen kysymykset 

 1. Yhteisö/organisaatio (koulu, päiväkoti) 
 2. Yhteyshenkilö ja yhteystiedot 
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Työrooli
  • Postiosoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka
  • Maakunta, pudotusvalikko
 3. Puhelinnumero
 4. Sähköpostiosoite
 5. Varhaiskasvatusryhmän tai luokan toimintakieli (suomi/ruotsi/saame/englanti/jokin muu, mikä), monivalinta+avoin kenttä 
 6. Haettavan avustuksen määrä, numerokenttä 
 7. Avustuksen käyttötarkoitus, vapaa tekstikenttä 
 8. Arvio retken kuluista, numerokenttiä 
  • Kuljetukset
  • Sisäänpääsymaksut
  • Opastus ym. palvelut
  • Ruoka
  • Päästökompensaatio, jos toteutetaan rahakorvauksena
  • Muut kulut
 9. Mitä tavoitellaan esim. taitoja/tietoja/ymmärrystä, vapaa tekstikenttä 
 10. Retken arvioitu ajankohta, päivämääräkenttä 
 11. Osallistuvien lasten ja nuorten lukumäärä, numerokenttä 
 12. Osallistuvien aikuisten lukumäärä, numerokenttä 
 13. Kuinka retkestä aiheutuvat päästöt kompensoidaan? vapaa tekstikenttä 
 14. Olen varmistanut mahdollisuuden avustuksen maksuun kunnan, oppilaitoksen, luokan, varhaiskasvatuksen järjestäjän tai vanhempainyhdistyksen pankkitilille. 
 15. Lähettämällä hakemuksen sitoudun noudattamaan annettuja ohjeita ja ehtoja avustuksen käytöstä sekä raportoimaan retken toteutuksesta rahoittajalle kuukauden kuluessa retken päättymisestä. (rasti ruutuun) 

“Ilmastoasioiden, luonnon monimuotoisuuden ja sen kokemisen lisäksi projektin sosiaalinen puoli oli valtava. Oppilaiden yhteishenki, joka kasvoi nimenomaan yhteisen luonnon kunnioittamisen tavoitteen kautta, kasvoi huimasti.” (Jokelan koulu, Jyväskylä)

Yhteistyössä

Kuva: Suomen Partiolaiset / Susanna Oksanen